Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Blootstelling aan pesticiden versnelt ontwikkeling ALS

Dick Schrauwen [1]

Een nieuwe studie helpt om de rol van pesticiden en andere vervuilers te bepalen bij het verloop van deze voortschrijdende neurodegeneratieve ziekte (ALS) [2] waartegen geen remedie bestaat

Michigan Medicine - University of Michigan (UM, U-M)

Hoewel de exacte oorzaken van amyotrofe laterale sclerose (ALS) onbekend blijven, toont nieuw onderzoek aan dat pesticiden en andere milieuverontreinigende stoffen de progressie van deze neurodegeneratieve ziekte bevorderen.

De nieuwste studie van het ALS Center of Excellence van de University of Michigan, onlangs gepubliceerd in de Journal of Neurology, Neurosurgery Psychiatry (een BMJ-uitgave), ondersteunt het onderzoek van de groep uit 2016 dat verhoogde niveaus van talrijke pesticiden in bloedtesten van mensen met ALS aantrof [3], zegt senior auteur Eva Feldman, MD, Ph.D., directeur van UM's ALS Centre of Excellence

"Onze nieuwste publicatie laat zien dat andere toxines zoals polychloorbifenylen, ook bekend als PCB's, ook verhoogd zijn bij ALS-patiŽnten en correleren met een sneller levenseinde", zegt Feldman, een medisch neuroloog verbonden aan de universiteit van Michigan. "Ons onderzoek laat zien dat milieuverontreiniging een risico is voor de volksgezondheid is dat volgens ons moet worden aangepakt."

ALS, ook bekend als de ziekte van Lou Gehrig, is een snel voortschrijdende (progressieve) ziekte die veroorzaakt dat mensen hun vermogen verliezen om te bewegen (door spierverlamming).

Voor de studie werd van elk van de deelnemende 167 UM-patiŽnten kort na de diagnose van ALS bloed afgenomen. Ze werden vervolgens ingedeeld in kwartielen op basis van de concentratie van verontreinigingen (pollutants) in hun bloed.

Het kwartiel met de grootste hoeveelheid verontreinigende stoffen had een mediane overlevingstijd van 23 maanden vanaf datum van de ALS-diagnose. Het kwartiel met de laagste concentratie van verontreinigende stoffen had een mediane overlevingsduur van 30 maanden.

"We zijn bezorgd omdat deze factoren (vervuilers in het bloed) niet alleen van invloed zijn op de kans dat een persoon ALS krijgt maar ook dat ze de voortschrijding van ziekte versnellen ", zegt neuroloog Stephen Goutman, MD, MS, de primaire auteur van het onderzoek en de directeur van de ALS-kliniek van Michigan Medicine.

HOOG PERCENTAGE VAN DE ZIEKTE IN MICHIGAN

De onderzoekers van de Michigan Medicine zijn uniek gepositioneerd om de oorsprong van ALS te bestuderen in de zoektocht naar effectievere behandelingen en uiteindelijk een remedie. Feldman zegt dat Michigan volgens de Centers for Disease Control and Prevention [5] een van de hoogste percentages ALS heeft in de VS.

"Waarom wij, waarom Michigan?" We denken dat het antwoord zou kunnen liggen in het feit dat Michigan zowel een industriŽle als een agrarische staat is ", zegt Feldman, die het ALS Center of Excellence van Michigan Medicine heeft opgericht in 1998.

Gedurende de landbouwgeschiedenis van Michigan is een verscheidenheid aan milieu-persistente chemische stoffen in pesticiden gebruikt. Deze chemicaliŽn worden geabsorbeerd door de grond en kunnen zo mogelijk de drinkwatervoorraad bereiken.

Ondanks dat veel schadelijke pesticiden in de loop van de tijd zijn verboden, zoals bijvoorbeeld DDT in 1972, blijven de gevolgen ervan voortduren omdat het in sommige gevallen decennialang duurt voordat deze stoffen zijn afgebroken. Deze chemicaliŽn kunnen zich ook ophopen in de sedimenten van rivieren en de Grote Meren en ook in de vissen die daarin zwemmen.

De industriŽle activiteiten van Michigan hebben de staat in de top vijf gebracht van producenten van gevaarlijk afval met 69 aangewezen Superfund-locaties [6]. PCB's, niet-brandbare, door de mens gemaakte chemische stoffen die worden gebruikt in elektrische en hydraulische apparatuur, waren tot 1979 in gebruik. Net als pesticiden degraderen deze industriŽle chemicaliŽn langzaam en kunnen in de grond lekken waar ze nog tientallen jaren een nadelig effect hebben op het milieu.

"Als deze chemicaliŽn in het water terechtkomen, zoals in de meren en rivieren van Michigan wordt iedereen er mogelijk aan blootgesteld", zegt Goutman. "Deze persistente chemicaliŽn hebben veel tijd nodig om af te breken, soms zelfs tientallen jaren. Als je er eenmaal aan bent blootgesteld, kunnen deze chemicaliŽn e zich in het lichaam ophopen. Ze komen in het lichaamsvet terecht en kunnen van daaruit in de bloedbaan komen. We zijn vooral bezorgd over de ALS-patiŽnten die zijn blootgesteld aan grote hoeveelheden van deze chemicaliŽn. "

"Omdat vervuiling invloed heeft op het milieu worden we blootgesteld aan steeds meer gifstoffen. We weten nog niet hoe dit in de loop van de tijd zal bijdragen aan het ontstaan en verloop van ziekten. Als we naar meer gifstoffen kijken, willen we die stoffen identificeren die van grote significantie zijn voor het ontstaan en de voortschrijding van de ziekte", voegt Goutman toe.

"Als we kunnen bepalen wat deze chemicaliŽn doen met onze organen, hersenen en motorische neuronen, dan kunnen we medicijnen ontwikkelen om die effecten tegen te gaan."

VERBETER DE LEVENSKWALITEIT EN MAAK HET ONDERZOEK BETER

Voor ALS bestaat geen genezend medicijn, maar twee door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen, riluzole (ook bekend als Rilutek) en edaravone (ook bekend als Radicava), blijken bescheiden effecten te hebben bij het vertragen van de ziekte.

Goutman zegt dat het gebruik van niet-invasieve beademing - een beademingsapparaat dat is verbonden met een masker dat de neus, neus en mond bedekt, of een heel gezicht - een uiterst effectieve therapie is voor ALS. Naar verluidt zou die aanpak het overlijden met gemiddeld met 13 maanden uitstellen.

Het is ook belangrijk om andere aan ALS gerelateerde symptomen niet over het hoofd te zien en deze aan te pakken om de kwaliteit van leven, de mobiliteit en de veiligheid te verbeteren [7]. Goutman heeft een en ander uiteengezet in een recente live Facebook-presentatie [8].

Feldman zegt dat toekomstig onderzoek de vraag zal moeten beantwoorden die haar patiŽnten het vaakst stellen: "Waarom kreeg ik deze ziekte?" Een goed begrip van de ontwikkeling van ALS zal onderzoekers helpen om een remedie te vinden.

Vervolgens is het team van plan om een nieuw cohort van patiŽnten in de UM-kliniek te bestuderen. Gelijkaardige resultaten in herhaald onderzoek valideren hun bevindingen, stellen de onderzoekers. Hun onderzoek zou kunnen leiden tot een kader voor een (omvangrijke) nationale studie.

Het wetenschappelijke team heeft financiering ontvangen van het Centrum voor Ziektebestrijding [zie CDC, 5] om het metabolisme en de interacties te begrijpen van pesticiden en verontreinigen met koolwaterstoffen in ALS-patiŽnten en welke effecten specifieke metabolieten hebben op de aanvang verloop en de overlevingstijd (van de ziekte). Feldman zegt dat inzicht in het metabolisme van pesticiden zal leiden tot de ontdekking van een (nieuw en werkzaam) geneesmiddel.

VERWIJZINGEN

[1] Vertaling van onderstaand persbericht
- https://labblog.uofmhealth.org/lab-report/pesticide-exposure-contributes-to-faster-als-progression

[2] Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), zie:
- https://www.als.nl/wat-is-als/de-ziekte/

[3] Publicatie en gerelateerd persbericht
- https://jnnp.bmj.com/content/early/2019/02/13/jnnp-2018-319785.full
- https://labblog.uofmhealth.org/lab-report/pesticide-exposure-may-be-als-risk-factor

[4] PCB's
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Polychloorbifenyl

[5] Centers for Disease Control and Prevention
- https://CDC.gov

[6] Superfund-locaties
- https://www.epa.gov/superfund/what-superfund

[7] Zie:
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.25740

[8] Zie:
- https://www.youtube.com/watch?v=i_O9uf603_c

 


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.