Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

DEHP en PCB in huis verminderen spermakwaliteit man en hond

Dick Schrauwen [1, 2, 3]

Universiteit van Nottingham (UN) [4]

Nieuw onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Nottingham wijst erop dat in het milieu terechtgekomen chemicaliŽn die in en om het huis en in voeding worden aangetroffen dezelfde nadelige effecten hebben op de vruchtbaarheid van mannen en gedomesticeerde reuen.

In de afgelopen decennia is toenemende bezorgdheid ontstaan ??over de vermindering van de vruchtbaarheid bij mannen. Onderzoek laat zien dat in de afgelopen 80 jaar wereldwijd de kwaliteit van sperma met 50% is afgenomen. Een eerdere studie van de Nottingham-experts toonde aan dat de spermakwaliteit van gedomesticeerde honden ook sterk is afgenomen. Daardoor rijst de vraag of deze vermindering voor een deel te wijten is aan industriŽle chemicaliŽn die in en om het huis worden aangetroffen.

In een nieuw artikel, gepubliceerd in Scientific Reports [5], doen de onderzoekers van Nottingham verslag van hun zoektocht naar de effecten van twee specifieke door de mens gemaakte chemicaliŽn: de weekmaker DEHP, dat veel voorkomt in het huis (tapijten, vloeren, stoffering, kleding, bedrading, speelgoed) en PCB-153 (polychloorbifenyl 153) dat weliswaar wereldwijd in de ban is gedaan maar nog ruimschoots voorkomt in het milieu en de voeding omdat het zeer lang duurt voordat het is afgebroken.

De onderzoekers voerden identieke experimenten uit met spermamonsters afkomstig van mannen en reuen uit dezelfde regio in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten laten zien dat de genoemde chemicaliŽn - in concentraties vergelijkbaar met die waaraan mensen worden blootgesteld - hetzelfde schadelijke effect hebben op het sperma van zowel mensen als honden.

De leider van het onderzoek, universitair hoofddocent reproductieve biologie aan de School of Veterinary Medicine and Science van de UN, Richard Lea, zegt: "Deze nieuwe studie ondersteunt onze theorie dat gezelschapshonden kunnen worden gebruikt als voorspellers van de achteruitgang van de vruchtbaarheid van het mannelijke geslacht (in het algemeen). Onze bevindingen suggereren dat door de mens gemaakte chemicaliŽn die veel worden gebruikt in de huis- en werkomgeving verantwoordelijk kunnen zijn voor de daling van de kwaliteit van het sperma bij zowel honden als mensen afkomstig uit dezelfde omgeving."

"Onze vorige studie met honden toonde aan dat de chemische verontreinigende stoffen die in het sperma van volwassen honden en in sommige diervoedingsproducten werden aangetroffen een schadelijk effect hebben op de spermafunctie. De concentraties waren hetzelfde als de concentraties die eerder werden aangetroffen in het mannelijke voortplantingsstelsel. Onze nieuwe studie is de eerste die het effect op de spermakwaliteit van twee veel in het milieu voorkomende chemicaliŽn, DEHP en PCB153 in vitro [6] heeft onderzocht met dezelfde concentraties als in vivo [7]. "

Rebecca Sumner, die het experimentele werk uitvoerde als onderdeel van haar doctoraat, zegt: "In beide gevallen en bij beide groepen (mannen en reuen) was het effect verminderde spermamotiliteit [8] en verhoogde fragmentatie van DNA [9, 10] . "

Dr. Sumner voegt toe: "We weten dat wanneer het menselijke sperma zich slecht voortbeweegt ook de DNA-fragmentatie is verhoogd. Ook weten we dat mannelijke onvruchtbaarheid bij mensen samengaat met een verhoogde schade aan het DNA in het sperma. We geloven nu dat hetzelfde opgaat voor honden omdat ze in de dezelfde huiselijke omgeving aan dezelfde verontreinigingen worden blootgesteld. Dit betekent dat honden een effectief model kunnen zijn voor toekomstig onderzoek naar de effecten van chemicaliŽn in het milieu op de afnemende vruchtbaarheid (bij mensen). Bij honden kan gemakkelijker sperma worden bemonsterd en externe invloeden zoals het dieet kunnen beter worden beheerst. "

Professor Gary England, decaan van de School voor Diergeneeskunde en dierwetenschappen en hoogleraar vergelijkende veterinaire voortplanting (Comparative Veterinary Reproduction) zegt: "Omdat milieuverontreinigende stoffen grotendeels een westerse manier van leven weerspiegelen, zoals de effecten van de industrie, hangt de hoeveelheid chemicaliŽn in het milieu waarschijnlijk af van de geografische locatie. Een belangrijk gebied van toekomstig onderzoek is om te bepalen hoe de regio waarin we leven de kwaliteit van het sperma beÔnvloedt bij zowel mens als hond. "
VERWIJZINGEN

[1] Origineel persbericht
- https://eurekalert.org/pub_releases/2019-03/uon-cpi030119.php

[2] DEHP
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Bis(2-ethylhexyl)ftalaat

[3] PCB, PCB-153
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Polychloorbifenyl
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.33983.html

[4] University of Nottingham
- https://www.nottingham.ac.uk/

[5] Publicatie
- https://www.nature.com/articles/s41598-019-39913-9

[6] In vitro (`in de reageerbuis`)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/In_vitro

[7] in vivo (`in het leven`, `in het echt`)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/In_vivo

[8] Motiliteit (het vermogen om eigen kracht te bewegen)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Motiliteit

[9] DNA
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur

[10] DNA-fragmentatie, DNA fragmentation
- https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_fragmentation


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.