Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Opvliegers in de overgang als gevolg van misbruik in kindertijd

Dick Schrauwen [1]

Vrouwen die als kinderen emotioneel of lichamelijk mishandeld of verwaarloosd hebben vaker fysiologisch vastgestelde opvliegers tijdens de slaap

Tal van gezondheidsproblemen zijn in verband gebracht met mishandeling in de kindertijd zoals geestesziekten, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Een nieuwe studie suggereert dat kindermishandeling (dat in 44% van de steekproefpopulatie plaatsvond) wellicht ook meer opvliegers veroorzaakt - vooral tijdens de slaap. De resultaten van de studie werden onlangs online gepubliceerd in Menopause het tijdschrift van The North American Menopause Society (NAMS). Artikel: "Childhood abuse and vasomotor symptoms among midlife women" [2].

Hoewel er veel studies zijn uitgevoerd naar de verschillende nadelige gezondheidseffecten van kindermishandeling en -verwaarlozing is er weinig bekend over het verband tussen kindermishandeling en verschijnselen tijdens de overgang en de menopauze. Ook over de factoren die samenhangen met het meest gerapporteerde fenomeen tijdens de overgang, opvliegers, is nog veel onduidelijk.

Van de onderzoeken die zijn uitgevoerd om kindermishandeling of verwaarlozing te koppelen aan opvliegers, waaronder de Study of Women’s Health Across the Nation [3] (Onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in de hele natie), is er geen enkele studie die (objectieve) fysiologische metingen [4] heeft verricht om het bestaan ?en/of de frequentie van symptomen (tijdens de menopauze) vast te stellen.

Bij deze recente studie waren met 295 niet-rokende perimenopausale en postmenopauzale [5] vrouwen met opvliegers in de leeftijd van 40 tot 60 jaar betrokken. Dit is de eerste studie die de relatie tussen kindermishandeling en fysiologisch vastgestelde opvliegers bekijkt. De studie leverde een aantal opmerkelijke waarnemingen op. Zo bleek de incidentie van kindermishandeling veel hoger te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Hoewel sommige eerdere studies hebben geschat dat ten minste één op de vier Amerikaanse vrouwen kindermishandeling en/of -verwaarlozing heeft meegemaakt, rapporteerde 44% van de vrouwen in de steekproef een vorm van misbruik.

Niet-blanke vrouwen rapporteerden vaker dat ze - vooral lichamelijk - mishandeld of verwaarloosd waren. Maar over het geheel genomen was emotioneel misbruik de meest genoemde vorm van misbruik. En over het algemeen waren de vrouwen die dagelijkse opvliegers rapporteerden jonger, lager opgeleid en vaker niet blank.

Met betrekking tot symptomen van de menopauze bleek uit de studie dat misbruik in de kindertijd geassocieerd was met meer frequent fysiologisch vastgestelde opvliegers tijdens de slaap. Omdat opvliegers direct verband houden met slaapproblemen en andere aspecten van levenskwaliteit onderstreept het belang van deze studie voor clinici om routinematig de traumageschiedenis in ogenschouw te nemen bij het beoordelen van de gezondheid van vrouwen van middelbare leeftijd.

"Slaapverstoring is een groot probleem voor veel vrouwen in de menopauze. Screening op en counseling voor de traumatische geschiedenis of het nu kindertrauma, intiem partnergeweld of posttraumatische stress betreft, zou onderdeel moeten zijn van routinematige preventieve medische zorg voor vrouwen op middelbare leeftijd en de kans is groot dat zulke trauma’s aanwezig zijn bij vrouwen die 's nachts last hebben van hoogvliegers", zegt Dr. JoAnn Pinkerton, uitvoerend directeur van NAMS (North American Menopause Society).

Ga voor meer informatie over de menopauze en gezond ouder worden naar https://www.menopause.org

Verwijzingen

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
- http://www.menopause.org/docs/default-source/press-release/childhood-abuse-and-hot-flashes-6-5-19.pdf

[2] Publicatie
- https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/publishahead/
Childhood_abuse_and_vasomotor_symptoms_among.97367.aspx

[3] Study of Women’s Health Across the Nation
- https://www.swanstudy.org/

[4] Fysiologische meting
Een lichamelijke meting. Een meting aan het fysieke.
- https://www.ensie.nl/basisboek-methoden-en-technieken/fysiologische-metingen

[5] Perimenopauze en postmenopauze
- https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-de-overgang

 

Juni 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel