Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

 

Matrassen kunnen tijdens de slaap hogere hoeveelheden VOCís afscheiden

Honderden huishoudelijke artikelen, waaronder meubels, verf en elektronica, scheiden vluchtige organische stoffen (VOCís - volatile organic compounds) uit, en kan een gezondheidsrisico zijn bij hoge niveaus.

In Environmental Science & Technology van het ACS (American Chemical Society) is nu verslag gedaan van onderzoek naar de metingen van de emissiewaarden van gasvormige stoffen die verschillende soorten polyurethaan matrassen uitscheiden tijdens gesimuleerde slaapomstandigheden.

Hierbij werden van sommige VOCís waarden ontdekt die zorgelijk kunnen zijn voor kinderen en babyís. Er is tot nu toe echter geen bewijs voor negatieve gezondheidsgevolgen.

Blootstelling aan hoge VOC-gehaltes kunnen oog-, neus- en keelirritaties veroorzaken, hoofdpijn, en sommige stoffen zelfs kanker. Tijdens onze slaap inhaleren we vermoedelijk meer VOCís door slechte ventilatie in de slaapkamer en de nabijheid van neus en mond bij matrassen die de stoffen uitscheiden. Yael Dubowski c.s. wilden de gehaltes van een aantal VOCís meten die uitgescheiden worden bij acht verschillende baby-, kleuter- en kindermatrassen van polyurethaan en deze vergelijken met de risicogehaltes voor de stoffen.

Ook wilden de onderzoekers onderzoeken hoe temperatuur, vochtigheid en kooldioxideconcentratie - die allemaal verhoogd zijn als men een paar uur op een matras ligt vergeleken met een ongebruikte matras - uitstoot zou kunnen beÔnvloeden.

Het team plaatste stukken polyurethaan matras in continueventilatie kamers, verzamelden de opgewekte lucht en analyseerden de niveaus van 18 verschillende VOCís door gas chromotografie-massa spectrometrie.

Ze ontdekten dat de acht matrassen vergelijkbare VOC gehaltes uitstootten, behalve een brandvertragende stof van alleen een babymatras. De matrassen scheidden meer VOCís uit als de temperatuur verhoogd werd om lichaamswarmte na te bootsen. Het team berekende de doses geÔnhaleerde VOCís bij volwassenen, babyís en kinderen en ontdekte dat de meeste genoeg onder het kankerverwekkende en niet-kankerverwekkende risico uitkwamen.

Maar, voor babyís en kleine kinderen kan het inhaleren van sommige stoffen (bijv. aceetaldehyde, formaldehyde en benzeen) tot bezorgdheid aanleiding gevende gehaltes bereiken. De onderzoekers benadrukken de noodzaak voor meer onderzoeken naar mogelijke gezondheidseffecten door chronische, lage VOC blootstellingsniveaus.

Vertaling: Ellen Lam

Juli 2019

 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 14.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel