Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Verband ontdekt tussen luchtvervuiling en bezoek spoedeisende hulp

Dick Schrauwen [1]

Een nieuwe studie rapporteert een verband tussen de mate van luchtvervuiling en het aantal ademhalings-gerelateerde bezoeken aan de afdeling `spoedeisende hulp` van Amerikaanse (VS) ziekenhuizen.

De studie is gepubliceerd in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine [2]. In de studie stonden de effecten van twee soorten luchtvervuiling centraal: ozon (verantwoordelijk voor smog) [3] en fijnstof (PM2,5) [4] dat diep in de longen doordringt. De studie maakte ook gebruik van gegevens uit 17 verschillende staten in de VS om de resultaten breed bruikbaar te maken.

Onderzoekers betrokken bijna 40 miljoen ademhalings-gerelateerde bezoeken aan de eerste hulp bij de studie en vergeleken die data met de lokale niveaus van luchtverontreiniging in de week voorafgaand aan het bezoek.

Omdat de onderzoekers ook ge´nteresseerd waren in de effecten van luchtverontreiniging op mensen van verschillende leeftijden verdeelde ze de bezoekgegevens in drie groepen: kinderen onder de 19 jaar, volwassenen (20-64) en ouderen (65+).

Het onderzoek keek niet naar alleen het algemene verband tussen de mate van luchtverontreiniging en het aantal `spoedeisende-hulp-bezoeken`. Het bracht ook de verbanden aan het licht tussen specifieke vervuilers en het aantal bezoeken.

VOORBEELDEN VAN SPECIFIEKE VERVUILERS

OZON - Hogere ozonconcentraties waren gekoppeld aan meer bezoeken aan spoedeisende afdelingen voor astma, acute longinfecties, chronische obstructieve longziekte (COPD) en longontsteking. Dit verband was het sterkst voor bezoeken met betrekking tot astma bij ouderen (65+).

FIJNSTOF (PM2,5) - Een verhoogd aantal bezoeken voor astma, acute longinfecties en longontsteking waren ook geassocieerd met hoge PM2,5-niveaus. De onderzoekers vonden een sterk verband tussen hogere PM2,5-niveaus en meer bezoeken door mensen jonger dan 65 jaar (kinderen en volwassenen).

De onderzoekers hadden geen informatie over de individuele blootstelling (aan hoeveel luchtverontreiniging elke specifieke bezoeker was blootgesteld). Daardoor is het moeilijk om met zekerheid te stellen dat luchtvervuiling de directe reden was voor het ziekenhuisbezoek. Toch betekent de mate van detail van de studie dat de resultaten kunnen helpen bij het ontwikkelen van beleid om mensen beter te beschermen tegen de gevolgen van luchtverontreiniging.

VERWIJZINGEN

[1] Persbericht
- https://www.europeanlung.org/en/news-and-events/news/air-pollution-linked-to-emergency-hospital-visits-for-breathing-problems

[2] Publicatie: `Age-Specific Associations of Ozone and PM2.5 with Respiratory Emergency Department Visits in the US`; Heather M Strosnider en anderen.
- https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201806-1147OC

[3] Fijnstof
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof

[4] Ozon (O3)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Ozon_(stof)
- https://en.wikipedia.org/wiki/OzoneOp zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.