Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Verband geluk en luchtkwaliteit ontdekt in China

Dick Schrauwen [1]

Stemmingsanalyse van berichten op sociale media wijst op stemmingsverslechtering bij meer luchtvervuiling

Massachusetts Institute of Technology (MIT) [2]

Al vele jaren worstelt China met het aanpakken van de ernstige luchtverontreiniging die de grote steden verlamt. Zo heeft een recent onderzoek door onderzoekers van de Chinese Hong Kong Universiteit aangetoond dat luchtverontreiniging per jaar gemiddeld tot 1,1 miljoen vroegtijdige sterfgevallen leidt en tot 38 miljard US-dollar aan schade voor de Chinese economie.

Onderzoekers van het MIT hebben nu ook ontdekt dat luchtvervuiling in de Chinese steden mogelijk leidt tot een minder gelukkige stedelijke bevolking.

In een publicatie in het tijdschrift Nature Human Behavior [3] heeft een onderzoeksteam onder leiding van Siqi Zheng onthuld dat hogere niveaus van vervuiling geassocieerd zijn met een daling van het geluksniveau. Siqi Zheng is de buitengewoon Samuel Tak Lee hoogleraar van MIT en tevens universitair hoofddocent bij het MIT's Department of Urban Studies en Planning and Center for Real Estate en de faculteitsdirecteur van het MIT China Future City Lab.

Medeauteurs en -onderzoekers zijn Jianghao Wang van de Chinese Academie van Wetenschappen, Matthew Kahn van de Universiteit van Zuid-Californië, Cong Sun van de Shanghai University of Finance and Economics en Xiaonan Zhang van de Tsinghua universiteit in Beijing.

Ondanks een jaarlijkse economische groei van 8 procent is de tevredenheid onder de stedelijke bevolking in China niet zo veel gestegen als zou kunnen worden verwacht.

Naast ontoereikende overheidsdiensten, stijgende huizenprijzen en bezorgdheid over voedselveiligheid, heeft luchtvervuiling - veroorzaakt door industrialisatie, het stoken van kolen en het toenemend gebruik van auto's - een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het leven in de stedelijke gebieden van China.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid en een negatief effect heeft op cognitieve prestaties, arbeidsproductiviteit en onderwijsresultaten. Volgens Zheng heeft slechte luchtkwaliteit ook een bredere impact op het sociale leven en het gedrag van mensen.

Om zich tegen hoge niveaus van luchtverontreiniging te beschermen, kunnen mensen bijvoorbeeld verhuizen naar schonere steden of groene gebouwen, beschermende uitrusting kopen zoals gezichtsmaskers en luchtreinigers en minder tijd buitenshuis doorbrengen.

"Verontreiniging heeft ook een emotionele prijs", zegt Zheng. "Mensen zijn ongelukkig en dat betekent dat ze irrationele beslissingen kunnen nemen."

Het is gebleken dat op dagen met veel verontreiniging mensen eerder geneigd zijn tot impulsief en risicovol gedrag waar ze later spijt van krijgen. Dat is mogelijk een gevolg van kortdurende depressie en angst, aldus Zheng.

"Daarom wilden we dus een breder scala aan effecten verkennen die luchtvervuiling heeft op het dagelijks leven van mensen in sterk vervuilde Chinese steden", zegt Zheng.

Hiertoe bekeken de onderzoekers de real-time gegevens van sociale media om vast te stellen hoe de mate van luchtverontreiniging van invloed is op de stemming van mensen in 144 Chinese steden.

In het verleden is welzijn meestal gemeten met behulp van vragenlijsten. Dergelijke enquêtes bieden echter slechts één snapshot. De antwoorden weerspiegelen meestal het algehele gevoel van welzijn in plaats van de specifieke stemming op een bepaalde dag.

"Sociale media geven een moment-meting (op welke datum-tijd) van de stemming van mensen waarvan we de locatie (welke stad) en een enorme hoeveelheid andere gegevens weten" zegt Zheng.

De onderzoekers gebruikten informatie over stedelijke niveaus van ultrafijnstof (PM 2,5-concentratie) afkomstig van de dagelijkse luchtkwaliteitsmetingen die werden gepubliceerd door het Chinese Ministerie van Milieubescherming. Fijnstof in de lucht is in Chinese steden de afgelopen jaren de belangrijkste vorm van luchtverontreiniging geworden. Fijnstofdeeltjes van PM 2,5 (deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micron in diameter) zijn bijzonder gevaarlijk voor de longen van mensen.

Om de dagelijkse geluks-niveaus van de mensen in elke stad te meten, maakte het team gebruik van een door machine-learning tot stand gekomen ??algoritme ontwikkeld door Tencent. Met deze technologie analyseerde het team 210 miljoen tweets voorzien van de locatie (geotagged) en afkomstig van Sina Weibo (het grootste `twitter-platform` van China).

De tweets bestrijken een periode van maart tot november 2014. Op elke tweet pasten de onderzoekers het sentimentanalyse-algoritme toe om het sentiment van de post te meten. Vervolgens berekenden ze de mediaan (middelste waarde) voor elke stad en dag. Deze `geluksindex` kan variëren van 0 (zeer negatieve stemming) tot 100 (zeer positieve stemming).

Ten slotte hebben de onderzoekers deze index samengevoegd met de dagelijkse PM2.5-concentratie en weergegevens.

Ze vonden een significant negatieve correlatie tussen vervuiling en geluksindex [4]. Vrouwen bleken gevoeliger voor hogere vervuilingsniveaus dan mannen. Ook bij mensen met hogere inkomens was de correlatie sterker.

Toen de onderzoekers beter keken naar het type steden waar de tweets vandaan kwamen, ontdekten ze dat luchtvervuiling de grootste invloed had op mensen in de aller-schoonste en aller-smerigste steden.
Dit zou kunnen komen omdat mensen die zich bijzonder zorgen maken over hun gezondheid en luchtkwaliteit de neiging hebben om naar schone steden te verhuizen. Aan de andere kant zijn mensen die in sterk vervuilde steden wonen zich beter bewust van de gezondheidsschade door langdurige blootstelling, zegt Zheng.

Zheng hoopt dat ze haar onderzoek naar het effect van vervuiling op het menselijk gedrag kan voortzetten. Bovendien wil ze analyseren hoe politici in China reageren op de toenemende roep van de bevolking om schonere lucht.

VERWIJZIGINGEN

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
- http://news.mit.edu/2019/china-link-happiness-air-quality-0121

[2] MIT
- https://news.mit.edu/

[3] Publicatie: `Air pollution lowers Chinese urbanites’ expressed happiness on social media`; Siqi Zheng en anderen.
- https://mitcre.mit.edu/news/prof-siqi-zhengs-paper-published-nature-human-behaviour
- https://tinyurl.com/y82loq5b
- https://www.nature.com/articles/s41562-018-0521-2.epdf

[4] (DS) De correlatie tussen `vervuilingsniveau` en `gelukindex` is weliswaar statistisch significant (dat betekent dat de kans uiterst klein is dat de gevonden resultaten aan toeval zijn te wijten) maar als je kijkt naar het verschil in geluksindex tussen meest en minst vervuild dan is dat miniem. Op een schaal van 0 tot en met 100 is de laagste mediane score (super vervuild) 57 en de hoogste mediane score is 58 (super schoon). Dit kleine verschil is dan wellicht statistisch significant maar als reële indicator voor het verschil in `geluksniveau` nauwelijks interessant. Zie [3]. Dat dit minieme verschil toch statistisch significant is, komt door de enorme steekproef van meer dan 200 miljoen personen.


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.