Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

 Onderzoek vindt verband tussen luchtvervuiling en kransslagaderverkalking

Studie suggereert dat China zijn standaard voor stikstofdioxidegrenzen zou herzien.

BUFFALO, N.Y. - Nieuw onderzoek aan de universiteit van Buffalo biedt pathofysiologisch bewijs van het effect van luchtvervuiling op hart- en vaatziekten in China. De bevindingen suggereren ook dat China mogelijk zijn norm voor één type verontreinigende stof zou moeten herzien.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat langdurige blootstelling aan zwevende deeltjes en stikstofdioxide, evenals de nabijheid van autoverkeer, geassocieerd zijn met de ernst van coronair calcium, of de opbouw van plaque in de slagaderwanden. De studie werd uitgevoerd op 8,867 Chinese volwassenen van 25 tot 92 jaar.

De bevindingen, gepubliceerd in JAMA Network Open, zijn significant omdat vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten en Europa maar dit is de eerste om het verband tussen luchtvervuiling en coronaire arterieel calcium in China te onderzoeken. Het land heeft zich meer recent gericht op het verminderen van de extreem hoge niveaus van luchtvervuiling die er zijn in sommige regio's zoals het noorden van China.

"Deze studie kan het bewijs leveren dat coronaire atherosclerose een pathologische route is waardoor blootstelling aan luchtvervuiling het risico vergroot van sterfte aan coronaire hartziekten," zei de hoofdauteur van het artikel, Meng Wang, assistent-professor epidemiologie en milieugezondheid aan de School of Public Health and Health Professions van UB.

"Deze bevinding moet bijdragen tot een beter begrip van de wereldwijde effecten door luchtverontreinigende stoffen waarbij hoognodige, lokaal gegenereerde gegevens worden verstrekt en ondersteunend bewijs geeft om de standaardinstelling voor luchtverontreiniging op wereldwijde schaal vast te leggen," voegde Wang, PhD, eraan toe.

Atherosclerose verwijst naar de opbouw van plaque of vetafzettingen in de slagaderwanden, die na verloop van tijd de bloedstroom door de slagaders moeilijk maken. Dit kan een bloedstolsel veroorzaken met als gevolg een hartaanval of beroerte.

"Atherosclerose is een levenslang proces, en aldus zijn de effecten van blootstelling aan vervuiling bij atherosclerose waarschijnlijk chronisch," licht Wang toe.

Als er een verband is tussen deze aandoening en luchtvervuiling, voegde Wang eraan toe, zou dit een kans kunnen bieden op inspanningen op lokaal niveau om de blootstelling van mensen aan vervuiling te beheersen voordat die schadelijk wordt voor de gezondheid.

De studie concentreerde zich op de niveaus van stikstofdioxide en PM2.5, of fijnstof. PM2.5 zijn super kleine deeltjes die gemakkelijk kunnen ingeademd worden, hetgeen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt, volgens het U.S. Environmental Protection Agency.

De studie keek ook naar de nabijheid van verkeer en gebruikte stikstofdioxide als een meer nauwkeurige indicator van voertuigemissies. Daaruit bleek dat het risico op een hogere coronaire slagadercalciumscore met 24,5 procent steeg voor elke 20 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht.

Luchtverontreiniging blijft een belangrijk probleem in China. In 2015 werd meer dan 95 procent van de Chinese bevolking blootgesteld aan concentraties van PM2,5 en stikstofdioxide, meer dan het minimumniveau in het onderzoek, volgens Wang.

“Vermits meer dan 40 procent van alle sterfgevallen toe te schrijven zijn aan hart- en vaatziekten is de potentiële bijdrage van luchtverontreinigende stoffen aan hart- en vaatziekten in China erg groot," zei hij.

Verbetering van de luchtkwaliteit volgens de Chinese nationale normen van 35 en 40 microgram per kubieke meter lucht voor PM2.5 en stikstofdioxide respectievelijk, kan mensen helpen langer te leven, zei Wang.

Het effect van blootstelling aan stikstofdioxide op kransslagader calcium bleef zelfs wanneer onderzoekers hun analyse beperkten tot concentraties van minder dan 40 microgram per kubieke meter lucht.

"Dit suggereert dat de huidige norm voor luchtverontreiniging wellicht opnieuw beoordeeld moet worden," zei Wang.

Vertaling: Andre Teirlinck

Juli 2019

 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 14.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel