Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Verband blootstelling chemische stoffen en verminderde longfunctie kinderen

Dick Schrauwen [1]

Een Europese studie, gepubliceerd in The Lancet Planetary Health [2], analyseert voor het eerst de impact van de blootstelling aan chemische stoffen op de gezondheid van longen en luchtwegen.

De studie werd gecoŲrdineerd door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), een instelling ondersteund door (de Spaanse bank) "la Caixa". De studie werd uitgevoerd samen met het Franse instituut voor gezondheid en biomedisch onderzoek (INSERM) en andere Europese teams.

De studie komt tot de conclusie dat er een verband is tussen vroege blootstelling aan verschillende chemicaliŽn zoals parabenen, ftalaten en perfluoralkylen (PFAS) [3] en een verminderde longfunctie bij kinderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van meer dan 1.000 moeder-kind paren en is een van de eerste onderzoeken die de effecten van blootstelling aan breed scala van chemicaliŽn en andere blootstellingen analyseert.

We worden continu en gelijktijdig blootgesteld aan een grote reeks van omgevingsfactoren zoals chemische stoffen, klimaatverandering, luchtverontreiniging enzovoorts. Het totaal van al die blootstellingen wordt `exposoom` [4] genoemd.

Talrijke studies hebben het effect van omgevingsdeterminanten op de respiratoire gezondheid in kaart gebracht. De meeste van die studies bekeken slechts ťťn bepaalde blootstelling of een bepaalde soort chemicaliŽn.

"Dit is de eerste studie die een exposoom-benadering hanteert om verbanden te vinden tussen de blootstelling van het ongeboren en jonge kind en de aantasting van de longfunctie. De studie vertegenwoordigt daarmee een nieuwe denkwijze en aanpak in het onderzoek op het terrein van milieu en gezondheid", legt Martine Vrijheid uit. Vrijheid is onderzoeker bij ISGlobal en mede-coŲrdinator van de studie.

De studie werd uitgevoerd in het kader van het Europese HELIX-project [5]. De studie analyseerde gegevens van 1.033 moeder-kindparen uit zes Europese landen: Spanje, Frankrijk, Griekenland, Engeland, Litouwen en Noorwegen. De onderzoekers bekeken 85 verschillende soorten blootstellingen tijdens de zwangerschap en 125 tijdens de kindertijd ten gevolge van buiten-, binnen-, leefstijl- en chemische factoren. De longfunctie werd gemeten bij kinderen van 6 en 12 jaar oud met behulp van spirometrie [6].

De resultatenlaten zien dat prenatale blootstelling aan twee soorten chemicaliŽn geassocieerd was met een afname van de longfunctie. De stoffen zijn PFOA en PNFA - beide perfluoralkylen (PFAS) [7]
PFAS worden gebruikt in vlek-oplossende en waterafstotende middelen en komen voor in veel huishoudelijke producten en voedselverpakkingen. Deze stoffen kunnen worden opgenomen door het organisme, bijvoorbeeld via voedsel of water, en vervolgens door de placenta worden doorgegeven aan het ongeboren kind.

Met betrekking tot blootstellingen tijdens de kindertijd bracht de studie negen soorten blootstellingen aan het licht die geassocieerd waren met een verminderde longfunctie. Vijf ftalaat-metabolieten waaronder DEHP en DINP vertoonden de sterkste associatie. Deze stoffen worden gebruikt als weekmaker in plastics en kunnen het lichaam binnen dringen door ze in te ademen of via de huid.

Ook werd er een verband gevonden met ethylparaben [8] en koper. Ethylparaben is een fenolverbinding die wordt gebruikt in cosmetica. Koper wordt via drinkwater en voeding opgenomen.

Verder werden `house crowding` (te druk in de woning) [9] en druk verkeer rondom de school in verband gebracht met een mindere longfunctie.

"Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de volksgezondheid", concludeert Martine Vrijheid. "Preventieve maatregelen om de blootstelling aan de geÔdentificeerde chemische stoffen te verminderen kunnen longproblemen in de kindertijd helpen voorkomen en de gezondheid de op lange termijn ten goede komen", voegt ze eraan toe. "Te denken valt aan strengere regelgeving en betere etikettering van consumentenproducten waardoor het publiek beter geÔnformeerd wordt.
VERWIJZINGEN

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
- http://tinyurl.com/yd84f5mu

[2] Publicatie: `Early-life exposome and lung function in children in Europe: an analysis of data from the longitudinal, population-based HELIX cohort`; Lydiane Agier en anderen.
- https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30010-5/fulltext
- https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2819%2930010-5 (PDF)

[3] Parabenen, ftalaten en perfluoralkylen (PFAS)
- http://tinyurl.com/y4j5df9w

[4] Exposoom (exposome)
- http://exposome.iras.uu.nl/

[5] Europese HELIX-project
- https://www.projecthelix.eu/

[6] Spinometrie
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Spirometrie

[7] PFOA, PNFA, PFAS (perfluoralkyls)
- http://tinyurl.com/y4j5df9w

[8] Ethylparabeen, ethylparaben
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylparaben
- http://www.e-nummers-lijst.nl/alle-e-nummers/e214-ethylparabeen-ethyl-p-hydroxybenzoaat/

[9] House crowding (drukte in de woonomgeving)
- https://www.nationalhomebuyers.co.uk/news-articles/house-crowding-rise/Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.