Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Inentingen versus weerbaarheid

In onze huidige maatschappij wordt er dagelijks vanuit angst gereageerd en dus wordt er ook heftig gereageerd over het wel of niet inenten. De angst om ergens dood aan te gaan is zo sterk dat we niet meer Leven maar al bij voorbaat een doods leven, leven.

Vanuit angst reageren betekent niet in het Leven staan maar je laten leiden door de angst waardoor je als mens lijdt.

We zijn op aarde om te leren en dat doen we door te ervaren. Maar we proberen steeds vaker en heftiger allerlei ervaringen uit te bannen. Een daarvan is om ziektes uit te bannen door inentingen.

Helaas is het tegendeel waar. Door inentingen voorkomen we weliswaar dat we die specifieke ziekte krijgen, maar we bouwen ook geen weerstand op. Dat betekent dat ons lichaam steeds kwetsbaarder wordt voor andere ziektes (bacterieel of viraal). Juist door ziek te zijn en goed uit te zieken wordt ons lichaam sterker en geven we ook betere genen door aan ons nageslacht zoals de natuur ook bedoeld.

Aan de andere kant door het voorkomen van ziektes creren we steeds zwakkere mensen in onze samenleving die ook weer een zwakker nageslacht opleveren. Dat zie je dan ook als je op een dag eens rondkijkt welke mensen er nog in een gezond en krachtig lichaam zitten. Inmiddels zijn veel kinderen al chronisch ziek en gezonde volwassenen of ouderen daar zijn er steeds minder van.

Er zijn steeds meer ziektes waartegen we kunnen inenten. De vraag is of het wenselijk is - gezien de degeneratie die het teweeg brengt en dus verzwakking van de menselijke soort of we ons tegen ALLES moeten laten inenten en of het verplicht moet worden.

Sommige ziektes zijn helemaal niet zo erg, maar wel lastig en ja een enkele keer kan een zwak persoon eraan sterven. Helaas, de griep of het verkeer is veel erger. Maar de hetze tegen mensen die keuzes maken al of niet bewust is geen goede zaak en hoort niet thuis in een bewuste westerse maatschappij maar eerder in een dogmatische maatschappij waarbij er top down bepaald wordt wat goed is voor een ander zoals verzekeraars, scholen, overheid maar al te graag doen.

Dat betekent dat in vrijheid leven of bewust leven onmogelijk gemaakt wordt en we als mensheid steeds verder afglijden naar onbewustheid en verdere verzwakking (ziekmaking) van de menselijke soort. Een sterk en gezond lichaam is nodig om tot hoge bewustwording te komen.

Pauline Laumans
Holistisch Therapeut
http://www.libertasinvivo.com/cms3/nl/holistisch

BOEK >>Jouw Keuze: Levend Leven of Doods Leven
Van Kikkervis tot Prins (stadia van bewustwording)


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.