Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Meer vitamine D kan geheugen verbeteren, teveel kan reactietijd vertragen

Rutgers-led studie bij postmenopauzale vrouwen ontdekt potentiele risico’s en voordelen

RUTGERS UNIVERSITY

Hoeveel vitamine D kan een boost geven aan geheugen, leren en besluitvorming bij oudere volwassenen en hoeveel is teveel?

Een unieke Rutgers-led studie heeft ontdekt dat oudere obese vrouwen / oudere vrouwen met overgewicht, die meer dan drie maal de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D namen, verbeteringen toonden in geheugen en leercapaciteiten, maar ook langzamere reactietijden hadden.

De onderzoekers hebben als hypothese dat een langzamere reactietijd het risico van vallen onder oudere mensen doet toenemen.

De onderzoekers, wiens werk gepubliceerd is in the Journals of Gerontology: Series A, gebruikten computers om de impact van vitamine D op de cognitieve functie vast te stellen. De onderzoekers evalueerden drie groepen vrouwen tussen 50 en 70 jaar oud in een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

De ene groep nam de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 600 internationale eenheden (IE), gelijk aan 15 microgram vitamine D elke dag, een jaar lang. Een andere groep nam 2000 IE per dag en een derde nam 4000 IE. Alle vrouwen participeerden in begeleiding in leefstijl en werden aangemoedigd om een bescheiden hoeveelheid gewicht te verliezen.

De onderzoekers ontdekten dat geheugen en leervermogen verbeterden in de groep die 2000 IE per dag nam, maar niet in de groep die de hogere dosis nam. Ondertussen, toonde de reactietijd van de vrouwen een trend qua langzamer worden bij 2000 IE en was bij de hogere dosering significant trager.

“De tragere reactietijd kan ook andere negatieve gevolgen hebben zoals een potentieel hoger risico op vallen en breuken”, aldus seniorauteur Sue Shapses, professor in het Department of Nutritional Sciences aan de Rutger University-New Brunswick en directeur van de New Jersey Obesity Group. “Dit is mogelijk, aangezien andere onderzoekers ontdekt hebben dat vitamine D suppletie van ongeveer dagelijks 2000 IE of meer het risico op vallen verhoogde, maar ze niet de oorzaak begrepen.

De bevindingen van ons team, die een tragere reactietijd aangeven, kan één van de antwoorden zijn. Veel mensen denken dat meer vitamine D suppletie beter is, maar deze studie toont aan dat dat niet altijd het geval is”.

Shapses zegt dat 4000 IE per dag geen probleem hoeft te zijn voor jongere mensen, maar voor de ouderen kan dit schadelijk zijn voor het lopen of in evenwicht blijven om een val te voorkomen, omdat de reactietijd langzamer is. Dit blijft een aanname totdat toekomstig onderzoek vitamine D niveaus, cognitie en val-incidenten in één studie samen kan onderzoeken, voegde ze toe.

Vitamine D, erom bekend staand dat het gezond is voor de botten, wordt verkregen door middel van blootstelling aan zonlicht en door inname van bepaalde voedingsmiddelen. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat vitamine D een grote impact heeft op hoe het lichaam, met inbegrip van het brein, functioneert.

Cognitieve verslechtering en dementie zijn significante algemene gezondheidsproblemen, specifiek behorend bij het ouder worden, merkt de studie op. Bewijs laat zien dat vitamine D een rol speelt in cognitie en het normaal functioneren van het centrale zenuwstelsel.

Meer dan één op de vier volwassenen van 65 jaar of ouder valt elk jaar, volgens gegevens van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention. De jaarlijkse tol hiervoor in de U.S. omvat 29 miljoen vallen, 3 miljoen bezoeken aan de spoedpost, 800.000 ziekenhuisopnames, en 28000 sterfgevallen. Vallen leidt ook tot meer dan 31 miljard dollar aan jaarlijkse kosten op medisch gebied, en de kosten zullen toenemen, tenzij het probleem herkend wordt en de nadruk wordt gelegd op preventie.

Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen of reactietijd gerelateerd is aan cijfers van vallen en verwondingen bij risico-populaties. Onderzoeken van verschillende doses vitamine D suppletie en inname door voeding bij zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden, en mensen van verschillende rassen over een langere periode, moet ook onderzocht worden, zegt Shapses. Ook zijn er grotere studie nodig.

Vertaling: Arnoud


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.