Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

 Fluoride kan oorzaak zijn van verminderde nier- en leverfuncties bij jongeren

Blootstelling aan fluoride kan leiden tot een vermindering van nier- en leverfuncties onder jongeren, volgens een door onderzoekers van Mount Sinai gepubliceerde studie in de augustus uitgave van Environment International.

In het onderzoek werd de relatie onderzocht tussen fluoridegehaltes in drinkwater en in het bloed met de nier en levergezondheid onder jongeren die meededen aan het National Health and Nutrition Examination Survey, een serie onderzoeken waarbij gezondheid en voeding geanalyseerd wordt onder de jeugd in de Verenigde Staten.

De resultaten toonden aan dat blootstelling aan fluoride kan bijdragen aan complexe veranderingen in de nier- en leverfuncties onder de jeugd in de Verenigde Staten, waar in 74% van de openbare watersystemen fluoride toegevoegd wordt voor tandheelkundig gezondheidsvoordeel. Gefluorideerd water is in de VS de grootste bron van fluorideblootstelling. De resultaten tonen ook aan dat jongeren met een verminderde nier- of leverfunctie meer fluoride in hun lichaam absorberen.

Hoewel blootstelling aan fluoride bij dieren en volwassenen in verband gebracht werd met nier- en levertoxiciteit, werden in deze studie de potentiŽle gevolgen onderzocht van chronische, geringe blootstelling onder jongeren. Dit is belangrijk om te onderzoeken omdat het lichaam van een kind maar 45% van de fluoride in de urine uitscheidt via de nieren, en in de nieren wordt meer fluoride opgeslagen dan ieder ander orgaan in ons lichaam.

ďHoewel de gebitsvoordelen van fluoride alom vastgesteld zijn, groeit er bezorgdheid over de wenselijkheid van de grootschalige toevoegingen aan drinkwater of zout in Noord Amerika,Ē zegt hoofdauteur Ashley J. Malin, PhD, postdoctoraal assistent in de Department of Environmental Medicine and Public Health bij de Icahn School of Medicine van Mount Sinai. "De uitkomsten van dit onderzoek wijzen erop dat er rekening gehouden moet worden met potentiŽle nier en lever gezondheidsproblemen als fluorgebruik en adequate fluorgehaltes bij openbare gezondheidszorginterventies worden beoordeeld. Toekomstig bevolkingsonderzoek in de VS is nodig naar de impact van chronische, laag-niveau blootstelling van fluoride op nier- en leverfunctiesĒ

Tijdens het onderzoek werd de fluor in bloedmonsters van 1.983 jongeren geanalyseerd en het fluorgehalte in drinkwater in de woonhuizen van 1.742 jongeren. Hoewel de fluorconcentraties in het drinkwater in het algemeen laag waren, zijn er verschillende mogelijkheden waardoor zelfs geringe blootstelling aan fluor kan bijdragen aan nier- of lever disfunctie.

De onderzoeksresultaten, gecombineerd met eerdere onderzoeken naar blootstelling in de kindertijd aan hogere fluorgehaltes, laten zien dat er een dosis-afhankelijke relatie is tussen fluoride en indicaties van nier- en leverfuncties. De uitkomsten, mits bevestigd in andere onderzoeken, wijzen erop dat het belangrijk kan zijn om de nier- en leverfunctie van kinderen mee te wegen bij het ontwerpen van richtlijnen en aanbevelingen voor de volksgezondheid.

PotentiŽle gezondheidsbijwerkingen zijn o.a nier- en leverschade, disfunctie van de schildklier, bot- en gebitsziektes, en een aangetaste eiwitstofwisseling.

Vertaling: Ellen Lam

Augustus 2019


 

 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 14.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel