Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Energievervuiling door verkeerde keuzes bij ongeneeslijk zieken of getraumatiseerden

Een ander voorbeeld is medicatie. Over het algemeen geldt dat homeopathische en fytotherapeutische geneesmiddelen goed zijn, mits niet te hoog gedoseerd en nog beter door aan het lichaam te vragen of ze goed voor deze persoon zijn en zo ja hoe lang? Het wezen kent het antwoord.

Anders wordt het met wat wij in de volksmond chemische geneesmiddelen noemen. (chemie is echter alles wat bestaat dus ook lucht, water, eten, drinken etc.). Het zijn door mensen bedachte samenstellingen die voor worden geschreven. In de huidige tijd vaak met twee doelstellingen. 1.Verlichting brengen en 2. veel geld verdienen.

Genezen doen de meeste van deze door de mens samengestelde middelen niet. Daarvoor zou een arts zich op intuïtief niveau moeten afstemmen met het wezen van de ander. Dat gebeurt niet omdat artsen sinds René Descartes 1596 – 1650 geschoold zijn in het denken Cartesiaans denken dat wil zeggen dat alles is opgebouwd uit materie waardoor je ziekte begrijpt. Door chemische en fysische ingrepen wordt de norm hersteld. Energie, functie en bewustzijn zijn hiervan afgeleid. Ondanks latere inzichten bewandelen westerse mensen en met name medici nog steeds deze weg.

Een hedendaags bekend voorbeeld is de Cannabis in al zijn varianten waardoor mensen de hoop krijgen dat het hen helpt. Ze zijn zich echter totaal niet bewust van het feit waarom ze ziek zijn en dempen de ziekteverschijnselen met bijvoorbeeld deze middelen. Eenmaal straks aan de andere kant zullen ze bemerken dat ze behoorlijk terug naar af zijn en weer opnieuw moeten leren ervaren waarom ze in een lichaam zitten en hoe ze daar goed voor moeten zorgen opdat ze bewust kunnen worden. Voor complete bewustwording is een gezond lichaam een voorwaarde.

Een ander voorbeeld is dat je bij kanker wel een gezwel weg kunt snijden maar dat daarmee de ziekte meestal niet bestreden is omdat de oorzaak van het ontstaan van kanker niet is weggenomen. Iemand wordt dan elders in zijn lichaam ziek. Pas als we beseffen dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden zal het beter gaan om tot genezing te komen.

Nog beter wordt het als we begrijpen dat elke cel de blauwdruk is van iemand en dat elk orgaan een eigen kennis heeft over jou en dat wanneer je ziek wordt je de diepte van de cel in moet duiken om te kunnen genezen en zelfs dat hoeft niet genoeg te zijn want er is ook nog een energetisch systeem, een bewustzijnssysteem en de subtiele lichamen. Ook daar moet alles herstelt worden. Anders gezegd als je in een van de systemen een verschuiving van energie krijgt dan kun je ziek worden.

Pas als iedereen leert dat twee tegenstellingen twee parallellen zijn, die eenmaal bij elkaar gekomen een helder zicht kunnen geven op de werkelijkheid dan kan er een bewustzijnssprong gemaakt worden en dat kan het tij voor de mensheid keren.

Pauline Laumans
Holistisch Therapeut
http://www.libertasinvivo.com/cms3/nl/holistisch

Juli 2019


Op zoek naar een natuurlijke multi ?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel