Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Gefilterde dieseluitstoot waaruit het fijnstof is verwijderd kan door allergie veroorzaakte longstoornissen verergeren

Dick Schrauwen [1]

Luchtvervuiling door dieselmotoren waaruit de kleine deeltjes zijn verwijderd kan allergie-geÔnduceerde longstoornissen sterker verergeren dan ongefilterde dieseluitstoot. Dit concludeert een recente studie dieonline is gepubliceerd in de American Journal of Respiratory and Critical Care van de American Thoracic Society [2]

Dit verrassende resultaat kan te wijten zijn aan het feit dat sommige technologieŽn voor de verwijdering van fijnstof - ook de techniek die de onderzoekers gebruikten - de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de uitstoot vergroot. Van NO2 is aangetoond dat het de longfunctie vermindert en mogelijk - bij kinderen - een oorzaak is van astma. NO2 is onderworpen is aan nationale (Amerikaanse) luchtkwaliteitsnormen.

In hun publicatie [3] rapporteren Denise J. Wooding (MSc) en haar medeauteurs over hun gerandomiseerde, gecontroleerde studie met 14 niet-rokende volwassenen die gevoelig waren voor ten minste ťťn van drie veel voorkomende allergenen.

"We hebben eerder aangetoond dat dieseluitstoot allergische responsen verhoogt en de longcapaciteit vermindert bij mensen die genetisch ontvankelijk zijn. We vroegen ons af of het verwijderen van fijnstof uit die uitstoot deze negatieve effecten zou verminderen", zegt senior auteur Chris Carlsten, MD, MPH. Carten is een professor aan de University of British Columbia en hoofd van de afdeling respiratoire geneeskunde.

In dit cross-over onderzoek [4] werden alle 14 deelnemers op verschillende tijdstippen in een laboratorium blootgesteld aan lucht met (1) alleen het allergeen, (2) het allergeen plus ongefilterde dieseluitstoot en (3) het allergeen plus gefilterde dieseluitstoot. Als controle kregen alle deelnemers (4) ízuivere luchtí zonder dieseluitstoot of allergeen.

Na elke blootstelling ondergingen de deelnemers de veel gebruikte methacholine provocatietest [5]. Met zoín test wordt bepaald hoe een patiŽnt reageert op een geÔnhaleerd allergeen. Noch de deelnemers, noch de onderzoekers waren op de hoogte van de blootstelling die de proefpersonen hadden ondergaan als ze werden onderworpen aan de test. De onderzoekers deden ook metingen van de aantallen witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn cruciaal voor de immuunrespons maar kunnen "overreageren" en daardoor ademhalingsproblemen veroorzaken.

Bevindingen van de studie

-  De van deeltjes ontdane dieselstoot geproduceerd met behulp van HEPA-filtratie en elektrostatische neerslag bevatte meer stikstofdioxide dan ongefilterde dieseluitstoot.

- Blootstelling aan gefilterde dieseluitlaat en allergeen (3) verminderde de maximale hoeveelheid lucht die deelnemers die in ťťn seconde (FEV1) [6] konden uitademden. Deze vermindering was erger dan in de `alleen-allergeen` (1) en `allergeen plus ongefilterde dieseluitstoot` (2) situaties.

- Toenemende niveaus van witte bloedcellen werden geassocieerd met dalende FEV1-scores, wat suggereert dat witte bloedcellen "een betekenisvolle rol spelen bij het verminderen van de longfunctie in de context van deze blootstellingen."

- De effecten van gefilterde dieseluitlaat op de longfunctie en op witte bloedcellen waren meer uitgesproken bij die deelnemers die genetisch gevoelig waren voor oxidatieve stress. Oxidatieve stress treedt op wanneer er een onbalans in het lichaam is tussen vrije radicalen en antioxidanten.

Carlsten: "De kern van boodschap is dat technologieŽn die fijnstof uit dieseluitstoot verwijderen niet eenvoudigweg kunnen worden beschouwd als heilzaam voor de gezondheid. Dat geldt vooral voor kwetsbare populaties."

De studie werd gefinancierd door de Canadese instituten voor gezondheidsonderzoek (Canadian Institutes of Health Research), WorkSafe BC en Allergen ((Allergy, Genes and Environment (AllerGen) Networks of Centres of Excellence).

Verwijzingen

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
- http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/journal/2019/diesel-exhaust-filtered-of-its-tiny-particles-may-worsen-allergy-induced-lung-impairment%20.php

[2] Tijdschrift: American Journal of Respiratory and Critical Care van de American Thoracic Society
- https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/current

[3] Publicatie
- http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/resources/201809-1657OC.pdf

[4] Cross-over onzerzoek
- https://www.encyclo.nl/begrip/Cross-over%20onderzoek

[5] methacholine provocatietest
- https://www.bronso.nl/blog/gezondheid/wat-is-een-metacholine-uitdaging-bronchoprovocation-test

[6] Spirometrie, FEV1
- https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Spirometrie.pdf

 

Juni 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel