Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Ontstekingsremmende medicijnen kunnen een heilzaam effect hebben op depressies

Onderzoek, uitgevoerd door het nationaal psychiatrie project iPSYCH toont aan, dat artritis medicijnen een heilzaam effect kunnen hebben op de symptomen van depressie.

AARHUS UNIVERSITY

De World Health Organization (WHO) noemt depressie een van ergste psychische stoornissen en onderzoekers over de hele wereld proberen de behandeling van de ziekte te verbeteren.

Nu hebben de onderzoekers van iPSYCH, in de grootste meta-analyses, die ooit zijn uitgevoerd, aangetoond dat medicijnen die ontstekingen verhinderen, zoals bijvoorbeeld artritismedicijnen, ook effectief kunnen zijn als behandeling bij mensen die aan een depressie lijden.

“Onze studie toont aan dat een combinatie van ontstekingsremmende medicijnen, wat een artritismedicijn is, en antidepressiva een aanvullend heilzaam effect kunnen hebben bij patiënten met een depressie. Het effect was ook zichtbaar toen ontstekingsremmers werden vergeleken met een placebo bij patiënten met psychische ziekte en depressiesymptomen”, legt een van de onderzoekers uit (Phd student en medisch arts Ole Köhler-Forsberg van de Aarhus University en Aarhus University Hospital, Psychiatry.)

Zes verschillende medicaties lieten een effect zien op depressie. De analyse is gebaseerd op 36 internationale studies met totaal 9422 patiënten, die of leden aan depressie of depressieve symptomen hadden. De resultaten zijn gepubliceerd in Acta Psychiatrica Scandinavica.

Aanvullend op het onderzoek naar artritismedicijnen, namen de onderzoekers ook andere medicijnen die ontstekingsremmend effect hebben, mee in hun studie inclusief glucocorticoïden, de antibiotica minocycline, adrenocorticaal (bijnierschors) hormoon en statines die worden gebruikt als behandeling bij hoog cholesterol. Al deze medicijnen toonden antidepressieve effecten.
“Dit geeft ons de kans om individuele behandeling voor patiënten op lange termijn te verschaffen.

Natuurlijk moeten we altijd de effecten afwegen tegen de mogelijke bijwerkingen van de ontstekingsremmende medicijnen. We moeten nog steeds ophelderen welke patiënten baat zullen hebben bij deze medicijnen en welke dosis ze nodig zullen hebben. De bevindingen zijn interessant, maar patiënten zouden hun dokter moeten raadplegen voordat ze beginnen met aanvullende behandeling”, zegt Ole Köhler-Forsberg.

Hij benadrukt dat de grootste uitdaging bij depressies is, dat we nog niet weten wat de ziekte activeert bij bepaalde personen.

“Sommige onderzoeken suggereren, dat de beslissing om welk soort antidepressiva te kiezen kan worden bepaald met een bloedmonster, dat aangeeft of er een ontstekingsaandoening in het lichaam is. Andere onderzoeken tonen aan dat hetzelfde bloedmonster kan worden gebruikt als richtlijn of een depressieve patiënt behandeld kan worden met ontstekingsremmende medicijnen die een beter effect hebben als er tegelijkertijd met de depressie een ontsteking aanwezig is.

We moeten dit echter verifiëren en onderzoeken welke patiënten hier baat bij hebben, voor dit kan worden geïmplementeerd in dagelijkse klinische praktijk”, aldus Ole Köhler-Forsberg.

Verscheidene behandelingen zijn te verwachten
“Het is motiverend dat we ontdekt hebben dat verscheidene ontstekingsremmende medicijnen kunnen worden gekenmerkt als een middel dat een groot effect heeft op depressie en depressieve symptomen. En in het bijzonder omdat de resultaten gebaseerd zijn op bijna 10000 mensen die hebben deelgenomen aan de placebo-gecontroleerde onderzoeken met ontstekingsremmende behandelingen”, legt medisch doctor en Phd Michael Eriksen Benros, directeur van het Mental Health Centre te Kopenhagen, uit.

Hij benadrukt, dat ‘de resultaten van de meta-analyses bijzonder veelbelovend zijn en niet alleen om het effect van ontstekingsremmers op zich, maar ook om het bijkomende effect als de ontstekingsremmers tegelijk met antidepressiva die tegenwoordig worden gegeven, worden gebruikt.

In veel onderzoeken waren de depressieve symptomen echter een bijkomstig doel, wat inhoudt, dat grootschalig en goed uitgevoerde onderzoeken met depressies als hoofddoel nog nodig zijn. Ze moeten ook groot genoeg zijn om de heilzaamste dosis en lengte van behandeling vast te stellen en dus ook om te bepalen welke groep patiënten met een depressie hoogstwaarschijnlijk baat kan hebben van een aanvullende behandeling met ontstekingsremmers.

We hopen dat onderzoek naar het verband tussen het immuunsysteem en depressie meer behandelingsmogelijkheden op de lange termijn oplevert – met in begrip van ontstekingsremmers en bij voorkeur begeleid door bio markers – zodat we de behandeling van depressie, wat op dit moment een gebied is van intensief onderzoek, kunnen verbeteren”, zegt Michael Eriksen Benros.

Vertaling: Loes Vink


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.