Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Orale anticonceptiva kunnen de herkenning door vrouwen van complexe emoties belemmeren

Volgens nieuw onderzoek kunnen gezonde vrouwen die anticonceptiepillen gebruiken moeilijker subtiele gezichtsuitdrukkingen beoordelen dan niet gebruikers.

De pil kan ons sociaal oordeel vervagen - maar misschien ook niet genoeg om op te vallen. Door vrouwen uit te dagen om complexe emotionele uitingen zoals trots of minachting, in plaats van elementaire zoals geluk of angst, te identificeren, hebben wetenschappers subtiele veranderingen onthuld in emotieherkenning geassocieerd met gebruik van orale anticonceptiepil (OCP). Gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience, vond de studie dat OCP gebruikers gemiddeld bijna 10% slechter waren in het herkennen van raadselachtige emotionele expressies dan niet gebruikers, waarbij vragen worden gesteld over de mogelijke impact van OCP's op sociale interacties in intieme relaties.

Wat zijn de risico's en voordelen van OCP gebruik?

Vrouwen die beslissen of ze een oraal anticonceptiemiddel willen gebruiken hebben toegang tot veel betrouwbare informatie over de potentiŰle fysieke effecten.

Naast geboortecontrole kunnen hormonale anticonceptiva helpen acne, zware periodes en endometriose onder controle te houden - en het risico verminderen op eierstok-, baarmoeder- en dikke darmkankers. Aan de andere kant kan de pil een verhoogd risico op borst- en baarmoederhalskanker, bloedstolsels en hoge bloeddruk geven.

Maar de psychologische effecten van OCP gebruik zijn minder goed gedocumenteerd.

"Wereldwijd gebruiken meer dan 100 miljoen vrouwen orale anticonceptiva waarvan opmerkelijk weinig bekend is over hun effecten op emotie, cognitie en gedrag," zegt senior onderzoeker dr. Alexander Lischke van de Universiteit van Greifswald in Duitsland.

"Echter, toevalsbevindingen suggereren dat orale contraceptiva afbreuk doet aan het vermogen om emotionele uitdrukkingen van anderen te herkennen, wat zou kunnen invloed hebben op de manier waarop gebruikers intieme relaties initiŰren en onderhouden."

OCP gebruikers zijn slechter in het herkennen van subtiele uitingen van complexe emoties.

Om de effecten van OCP's op de emotie van vrouwen verder te onderzoeken gaven de wetenschappers een speciale emotieherkenningstaak aan twee vergelijkbare groepen gezonde vrouwen: 42 OCP gebruikers en 53 niet gebruikers.

"Als orale contraceptiva een dramatische stoornis in de emotie van vrouwen veroorzaken hadden wij dit waarschijnlijk al in ons dagelijks leven opgemerkt in de interacties met zulke partners,"suggereert Lischke." We veronderstelden dat deze beperkingen heel subtiel moesten zijn, wat aangeeft dat we de emotieherkenning van vrouwen moesten testen met een taak die gevoelig genoeg was voor het detecteren van dergelijke stoornissen. We gebruikten dus een zeer uitdagende emotie herkenningstaak die de herkenning van complexe emotionele uitdrukkingen vereist rond het ooggebied van de gezichten.ö

De resultaten waren, zoals verwacht, subtiel - maar zeer duidelijk: OCP gebruikers waren minder nauwkeurig in de herkenning van de meest subtiele complexe expressies dan niet gebruikers - gemiddeld bijna 10%.

"Terwijl de groepen even goed waren in het herkennen van gemakkelijke uitdrukkingen, konden de OCP gebruikers minder moeilijke uitdrukkingen correct identificeren."

Het effect bleef hetzelfde voor zowel positieve als negatieve expressies, en ongeacht het type OCP of de fase van de menstruatiecyclus van de niet gebruikers.

Moeten klinische richtlijnen veranderen?

Volgens Lischke zijn de bevindingen in overeenstemming met eerder onderzoek.

ôVan cyclische variaties van oestrogeen en progesteron niveaus is bekend invloed te hebben op de emotieherkenning van vrouwen en op de activiteit en verbindingen in geassocieerde hersengebieden. Omdat orale contraceptiva werken door oestrogeen- en progesteron niveaus te onderdrukken, is het logisch dat orale anticonceptiva ook de emotieherkenning van vrouwen be´nvloeden maar welk mechanisme juist ten grondslag ligt moet nog worden opgehelderd. "

Hij benadrukt de noodzaak van verdere studies die de huidige bevindingen bevestigen alvorens te denken over het veranderen de richtlijnen met betrekking tot het voorschrijven van OCP's.

"Verdere studies zijn nodig om te onderzoeken of oraal door anticonceptie ge´nduceerde stoornissen in de herkenning van emoties afhankelijk zijn van type, duur of tijdstip van gebruik. Deze studies zouden ook moeten onderzoeken of deze stoornissen het vermogen van vrouwen op het onderhouden van intieme relaties be´nvloeden. Als dit klopt moeten we de vrouwen meer gedetailleerde informatie geven over de gevolgen van het gebruik van orale contraceptiva."

Vertaling: Andre Teirlinck


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.