Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Is CO2 100% verantwoordelijk voor de opwarming van onze aarde?

Via Facebook kwamen we de onderstaande afbeelding tegen en we waren nieuwsgierig wat er van waar is:

“Chemische samenstelling van normale omgevingslucht is

Stikstof 78,09%
Zuurstof 20,94%
Argon 0,93%
CO2 0,03%
Neon 0,0018%
Helium 0.00052%
Methaan 0,00022%
Krypton 0,00010%
Distikstofoxide 0,00010%
Waterstof 0,00005%
Xenon 0,00008%”

De optelling is afkomstig van: https://www.lenntech.nl/lucht-samenstelling.htm

Het percentage van 0,038 is dus redelijk nauwkeurig. De opwarming zou dus afhangen van 0,03% aandeel in de samenstelling van onze atmosfeer.

“De menselijke/industriële CO2-uitstoot is volgens de huidige wetenschappelijke inzichten bijna 6% van de totale aardse CO2-uitwisseling. Deze 6 procent moet door het systeem worden opgenomen om de concentratie CO2 constant te houden. Dit betekent dat wij op 94% uitstoot geen invloed hebben.”

Deze tekst is afkomstig van: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide

De door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot bedraagt 6% en niet 4% zoals de afbeelding vertelt. Dit komt doordat de natuur zelf ook nog een gedeelte CO2 op kan nemen.

“Van de 6% koolstofdioxide (3,2 gigaton) die de mens toevoegt aan de natuurlijke kringloop door het verbranden van fossiele brandstoffen, wordt twee procentpunt gecompenseerd door permanente opname in de diepere waterlagen van de oceaan.[4] De overige vier procentpunt hebben sinds het begin van de industriële revolutie geleid tot een stijging van de CO2-concentratie van circa 280 ppm tot pieken boven 410 ppm in 2017.[6]”

Deze tekst is afkomstig van: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide

Kort samengevat, wij hebben dus maar 4% invloed op 0,03% aan bestanddeel van onze atmosfeer. De afbeelding is dus correct.

We gaan verder....

Wij gaan met die 4% door de mens veroorzaakte CO2, een aandeel van 0,03% beïnvloeden. Dit willen we gaan doen door onze energiebehoefte te vergroenen. Oftewel we gaan biomassa inzetten, windmolens en zonnepanelen plaatsen, elektrisch rijden en we gaan onze woningen beter isoleren en beter verwarmen. Allemaal een nobel streven maar tot aan de dag van vandaag produceren we maar een heel klein percentage aan groene energie:

“Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af waardoor de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen beperkt bleef.”

Deze tekst is afkomstig van:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016

We zijn in de afgelopen 29 jaar maar 5,9% aan groene energie gaan leveren. En daarbij is het “groene” gehalte zelfs ietwat discutabel. Deze 29 jaar aan groen klimaat beleid zou de staat (naar schatting) al zo’n 500 miljard hebben gekost. We moeten in 2030 16% van onze energiebehoefte halen uit groene voorzieningen. We moeten in feite nog 2 keer zoveel investeren als in de afgelopen 29 jaar het geval was, om op de 16% uit te komen.

Nederland draagt circa 0,35% bij aan de totaal door de mens veroorzaakte verhoogde CO2. Nederland is “gelukkig” maar een kleine speler in de gehele CO2 verhoging. Maar indien wij 49% van onze emissie weten terug te dringen warmt de aarde met 0,00007 graden op. En zou de hele wereld zijn emissie weten terug te dringen met 49%, dan reduceert dat de temperatuurstijging met 0,05 graden.

Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/19/regeerakkoord-helpt-klimaat-met-00003-graden-13584998-a1578000

Kunt u het nog volgen?

Dus we hebben 0,03% CO2 in onze atmosfeer, waarbij de mens dit zou beïnvloeden met circa 4%, de overige 96% doet de aarde zelf. We willen 0,00007 graden behalen met circa 0,35% CO2 emissie aandeel op de totale industriële CO2 uitstoot wereldwijd. Dit doen we dan door de 5,9% aan “groene” stroom te verhogen naar 16%. Het klinkt allemaal erg onwerkelijk.

Iedere voorstander beroept zich op het IPCC rapport wat incorrect is. Het IPCC rekent met computer modellen, doet niet aan fysieke metingen en laat vooral de huidige waarnemingen plus de geschiedenis van onze planeet buiten schot. Er wordt beweert dat 97% van de wetenschappers dit IPCC rapport zou steunen. In dit rapport staat dat het ‘mogelijk’ is dat er een ‘kans’ bestaat dat de mens voor 50% verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Tevens wordt er beweerd dat de NASA dit bevestigd. De NASA beweert dit niet! De NASA zegt 'dat het IPCC rapport dit inderdaad beweert.' En daarmee is het dus niet bevestigd dat deze theorie, gebaseerd op een computermodel, klopt. En “mogelijk” en “kans op” en “50%” klinkt niet echt als overtuigend bewijs voor hun claim.

Het percentage aan co2 in onze atmosfeer is 0,03%, en de directe invloed van de mens is 4%. De rest doet de aarde zelf. Wanneer wij deze 4% terug brengen naar 2% zal de aarde 0,00007 graden opwarmen. En dat met een Nederlands marktaandeel van 0,35%. En dit mag ons allemaal honderden miljarden gaan kosten waarbij wij (IPCC) misschien 50% kans hebben om de opwarming tegen te gaan.

Wij vinden dit erg minimaal, en de berekeningen zijn erg minimalistisch. En dan nog niet eens zeker weten of het gaat werken.

Daar komt nog 1 essentieel onderdeel bij, komt de opwarming wel door een verhoogde CO2. Of is de co2 verhoging een gevolg van opwarming. De metingen laten zien dat bij een warmte daling de hoeveelheid co2 niet daalde, hierdoor zou de relatie tussen opwarming en CO2 heel anders zijn dan ons wordt voorgeschoteld.

Bron: The World Today

 


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.