Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Cholesterol of consumptie van eieren verhogen niet het risico op een beroerte

Een nieuwe studie aan de Universiteit van Oost-Finland toont aan dat een matig hoge inname van cholesterol in de voeding of de consumptie van ÚÚn ei per dag geen verhoogd risico op een beroerte geeft.

Verder is er geen associatie gevonden bij dragers van het APOE4 fenotype, dat het cholesterolmetabolisme be´nvloedt en opvallend vaak voorkomt onder de Finse bevolking. De bevindingen werden gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition.

Bevindingen uit eerdere studies over de associatie van cholesterol of het eten van eieren met het risico op een beroerte waren tot nu toe tegenstrijdig.

Sommige studies hebben een verband gevonden tussen een hoge cholesterolinname via de voeding en een verhoogd risico op een beroerte, terwijl anderen de consumptie van eieren, die veel cholesterol bevatten, hebben geassocieerd met een verminderd risico op een beroerte.

Voor de meeste mensen speelt cholesterol in de voeding een zeer kleine rol bij het be´nvloeden van hun serumcholesterolspiegels. Echter, bij dragers van het apolipoprote´ne E fenotype 4 - welke een aanzienlijke invloed heeft op het cholesterolmetabolisme - is het effect van cholesterol op de serumcholesterol waarden groter.

In Finland is de prevalentie van APOE4, dat een erfelijke variant is, uitzonderlijk hoog, met ongeveer een derde van de bevolking als drager. Onderzoeksgegevens over de associatie tussen hoge cholesterol en het risico op beroerte was voor deze bevolkingsgroep niet beschikbaar.

De voedingsgewoonten van 1950 mannen tussen 42 en 60 jaar zonder een cardiovasculaire aandoening werden opgetekend in de Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD, in de periode 1984-1989 aan de Universiteit van Oost-Finland. Zoĺn 1.015 van hen waren dragers van APOE4 wat neerkomt op 32%.

Tijdens een follow-up gedurende 21 jaar werden 217 mannen gediagnosticeerd met een beroerte. De studie wees uit dat noch het cholesterolgehalte noch het verbruik van eieren enig verband had gehad met het risico op beroerte - zelfs niet bij de dragers van APOE4.

De bevindingen suggereren dat matige cholesterolinname of dagelijks een ei geen invloed heeft op het risico op een beroerte, zelfs niet bij personen die genetisch vatbaar zijn voor een groter effect van cholesterol op de serumcholesterolspiegels.

In de hoogste controlegroep noteerde men onder de studiedeelnemers een gemiddelde dagelijkse inname van cholesterol via de voeding van 520 mg en een consumptie van gemiddeld ÚÚn ei per dag; de bevindingen kunnen wel niet voor hogere niveaus worden doorgetrokken. Een ei bevat ongeveer 200 mg cholesterol. In deze studie was een vierde van het totaal verbruikte cholesterol afkomstig van eieren.

Bovendien wordt de veralgemening van deze studie ook verzwakt door het feit dat de onderzoekspopulatie bij het begin van de studie geen last had van hart- en vaatziekten en de grootte van de onderzoekspopulatie relatief klein was.

Daarom zouden de bevindingen van de studie moeten worden geverifieerd in een grotere groep en bij mensen met een diagnose van reeds bestaande hart- en vaatziekte, die momenteel worden geadviseerd om hun inname van cholesterol en eieren te beperken.

American Journal of Clinical Nutrition, online gepubliceerd op 16 mei 2019.

https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz066

Vertaling: Andre Teirlinck

Mei 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel