Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Kan prenatale blootstelling aan BPA de functie van de eierstokken beïnvloeden?

Verstoring van het hormoonsysteem kan lange termijn effecten hebben en een rol spelen qua gevolgen voor reproductieve gezondheid

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

(Boston)—Terwijl eerdere studies de nadelige effecten voor de gezondheid hebben aangetoond van de prenatale blootstelling aan de industriële chemische stof bisphenol A (BPA), is er weinig bewijs rondom de effecten, specifiek op de functie van de eierstokken. Een nieuwe studie heeft nu ontdekt dat er voldoende gegevens zijn die zorgelijk zijn met betrekking tot blootstelling en functioneren van de eierstokken.

Aantoonbaar in oppervlaktewater in de bodem, wordt BPA gebruikt in vele industriële processen (epoxyhars, polycarbonaatproductie) en in de voering van voedselblikken. Hoewel de grootste blootstelling komt via voedsel in blik en plastic verpakkingen, is blootstelling via de huid een tweede manier met een kleinere blootstelling.

Volgens de onderzoekers omvat de ontwikkeling en het functioneren van de eierstokken een complexe coördinatie van processen, die al vroeg begint tijdens de prenatale ontwikkeling. Afwijkingen in een vroeg stadium, hebben de kans om te blijven tijdens de vrouwelijke reproductieve periode.

Om te onderzoeken of een blootstelling in het prenatale milieu een echt gevaar kan vormen voor de menselijke functie van de eierstokken, deden onderzoekers van de Boston University School of Medicine (BUSM) een literatuuronderzoek in PubMed (van 2000 tot 2018), om bestaande literatuur die prenatale blootstelling aan BPA omvatte, te onderzoeken.

“We ontdekten dat er een groeiende hoeveelheid bewijs is voor de effecten van deze blootstellingen in de prenatale fase, een bijzonder kwetsbare periode in de ontwikkeling”, legt corresponderend auteur. Shruthi Mahalingaiah, MD, MS, assistent professor verloskunde en gynaecologie aan de BUSM, uit. Of er oorzakelijke verbanden zijn met eierstokaandoeningen bij mensen, moet nog verder onderzocht worden.”

De onderzoekers geloven dat hun bevindingen zeer relevant zijn aangezien er implicaties zijn voor zowel de gezondheid van de vrucht als voor de vrouwen. “Het begrijpen van het effect dat blootstelling aan BPA heeft qua gevolgen met betrekking tot de eierstokken, zou kunnen bijdragen aan de benadering qua behandeling die gebruikt wordt voor ziekten en verstoringen waar disfunctie van de eierstokken zich manifesteert, zoals onvruchtbaarheid, Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) of Prematuur Ovarieel Falen (POF)”, voegde Mahalingaiah, een verloskundige/ gynacoloog aan het Boston Medical Center, toe.

De onderzoekers hopen dat hun studie bewustzijn creëert van de blijvende effecten die schadelijke prenatale blootstellingen kunnen hebben, en dat er aanvullende studies worden gedaan die kijken naar de lange termijn effecten van hormoon verstorende chemicaliën bij verschillende populaties.

Vertaling: Arnoud


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.