Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Blootstelling aan BPA tijdens de zwangerschap kan het circadiaanse ritme veranderen

DE ENDOCRI╦LE SAMENLEVING

NEW ORLEANS - Volgens een onderzoek op muizen gepresenteerd op ENDO 2019, de Endocrine Society's jaarlijkse bijeenkomst in New Orleans La, kan blootstelling aan de veel gebruikte chemische stof Bisphenol A (BPA) tijdens de zwangerschap, zelfs op een lager niveau dan als veilig voor de mens beschouwd, leiden tot veranderingen in de circadiaanse ritmen. De onderzoekers rapporteren dat deze veranderingen een bijdragende factor zijn in hyperactiviteit die wordt waargenomen bij aan BPA blootgestelde muizen.

"De hypothalamus, een hersengebied dat bijzonder vatbaar is voor ontwikkelingsstoornissen door BPA, bevat de klokcellen die de dagelijkse ritmes regisseren in het hele lichaam," zei onderzoeker Deborah Kurrasch, Ph.D., Universitair Hoofddocent bij de Universiteit van Calgary in Calgary, Canada. "We hebben in vorig onderzoek getoond dat blootstelling aan BPA in utero gebreken kan veroorzaken in de ontwikkeling van hypothalamische kernen en hyperactiviteit, en hier hebben we onderzocht of een verschuiving in de circadiane biologie zou kunnen verklaren waarom de dieren meer zijn gaan bewegen."

BPA is een chemische stof die aan veel commerciŰle producten wordt toegevoegd, zoals waterflessen, papieren bonnen, can-liners en voedselbewaarbakken. Het staat bekend als een chemische stof die interfereert met de hormonen van het lichaam.

Veel epidemiologische studies bij dieren en mensen hebben een verband aangetoond tussen BPA blootstelling en ongunstige gezondheidssituaties, merkte Kurrasch op. "Ondanks dit aanzienlijk wetenschappelijk bewijs, verklaren overheidsinstanties over de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten, Canada en Europa, dat BPA veilig is," zei ze. Een reden hiervoor is een gebrek aan bewijs dat BPA de hersenontwikkeling kan be´nvloeden. "We wilden dat bewijsmateriaal nu aanbieden," zei ze.

Het onderzoek begon met twee groepen zwangere muizen. EÚn groep at normaal voedsel terwijl de tweede groep voedsel at dat lage doses BPA bevatte. De nakomelingen van deze muizen werden toen 12 weken oud gescheiden en afzonderlijk gehuisvest in een gespecialiseerde milieu. Hun slaap/waakcycli en -activiteit werden nauwlettend gevolgd gedurende meer dan vier maanden.

De muizenjongen werden gehouden in een cyclus van 12 uur licht en 12 uur donker gedurende vier weken en een donkere cyclus van 24 uur gedurende nog eens vier weken. Tijdens de 24-uurs donkercyclus werden de pups onderworpen aan lichtpulsen om hun vermogen te onderzoeken hun ritmes aan te passen in reactie op onverwachte stimuli.

De onderzoekers ontdekten dat de muispuppies die gedurende de test werden blootgesteld aan een lage dosis BPA significant actiever waren tijdens halflichte en halfdonkere dagen, vooral tijdens het laatste derde deel van de donkere periode. Verstoringen van het circadiaans ritme waren merkbaar in de 24-uurs donkere cyclus.

Aan BPA blootgestelde puppies bleken zich sneller aan te passen aan nieuwe omstandigheden, beide in de verschuiving van halfdonker, halflicht naar totaal duister en in reactie op kortstondige lichtpulsen tijdens de totale donkere cyclus.

Aan BPA blootgestelde muizen vertoonden veranderingen in hun dagelijkse patronen en timing van activiteit, wijzend op verstoorde circadiane signalering. De onderzoekers merkten ook op dat deze effecten uitgesprokener waren wanneer de dieren werden geplaatst in duisternis van 24 uur.

"Al met al concluderen we dat een lage dosis blootstelling aan BPA de circadiaanse ritmen verandert onder verschillende omstandigheden, en dat dit wellicht een bijdragende factor is van de waargenomen hyperactiviteit van deze muizen," zei Kurrasch.

Vertaling: Andre Teirlinck



Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.