Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Borstvoeding vermindert de kans bij moeders op hartaandoeningen op latere leeftijd

(European Society of Endocrinology, 18 mei 2019)
Dick Schrauwen [1]

Vrouwen die hun baby's borstvoeding geven, hebben later in hun leven minder kans om een hartaandoening te krijgen. Dat blijkt uit bevindingen die op de jaarlijkse ECE-jaarvergadering van de European Society of Endocrinology, ECE 2019 in Lyon [2] zijn gepresenteerd.

De studie wijst er ook op dat vrouwen die langere tijd borstvoeding hebben gegeven het meest profiteren van het beschermende effect op de hartgezondheid. Deze bevindingen vormen een verder bewijs voor de gezondheidsvoordelen van borstvoeding op de langere termijn. Daarom moeten vrouwen worden aangemoedigd om zo veel mogelijk borstvoeding te geven.

Eerder is aangetoond dat borstvoeding dat de kans op een postpartumdepressie [3] bij vrouwen verminderd en dat borstvoeding het risico op bepaalde vormen van kanker vermindert. Ook is vastgesteld dat borstvoeding moeders kan helpen om op een ??gezond gewicht te blijven en hun bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

Deze voordelen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de hogere niveaus van het hormoon prolactine bij moeders die borstvoeding geven. Recent hebben studies uitgewezen dat prolactine het risico op diabetes verlaagt. Diabetes is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen maar de beschermende effecten van borstvoeding op het risico op hart- en vaatziekten op de lange termijn zijn onvoldoende onderzocht.

In deze studie heeft professor Irene Lambrinoudaki van de Universiteit van Athene samen met haar collega's markers van de cardiovasculaire gezondheid (de gezondheid van hart en bloedvaten) gemeten bij postmenopauzale vrouwen. Tevens werd hun ‘borstvoedingsgeschiedenis’ in kaart gebracht. Na correctie voor andere risicofactoren voor cardiovasculaire gezondheid waaronder lichaamsgewicht, leeftijd, cholesterolniveaus en rookgewoonten, bleek dat er bij vrouwen die borstvoeding hadden gegeven zich significant minder hartaandoeningen voordeden. Ook werden er significant minder risico-indicatoren voor hartziekten vastgesteld. Dit effect was nog groter bij vrouwen die langere tijd borstvoeding hadden gegeven.

Prof Lambrinoudaki zegt: "Deze bevindingen wijzen erop dat borstvoeding het risico op hartaandoeningen bij vrouwen verlaagt. Maar ons onderzoek is slechts een associatiestudie. We zijn nu geïnteresseerd in het vaststellen van de onderliggende oorzaken van het beschermende effect (van borstvoeding op moeders)."

Prof Lambrinoudaki: "Als we een oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen borstvoeding en het beschermende effect, dan hebben vrouwen nog een reden extra om hun baby’s borstvoeding te geven. Dit is een extra voordeel bovenop de reeds gedocumenteerde voordelen van borstvoeding voor de gezondheid op korte en lange termijn van zowel de vrouwen als hun kinderen."

Het team van Prof Lambrinoudaki onderzoekt nu de moleculaire mechanismen achter de invloed van prolactine op de bloedsuikerspiegel beïnvloedt. Een wisselend bloedglucoseniveau is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen. Dat vervolgonderzoek kan nieuwe mechanismen ontdekken die kunnen leiden tot een betere preventie van hartziekten, niet alleen bij vrouwen die borstvoeding geven maar bij de gehele bevolking.

Verwijzingen

[1] Bewerking onderstaand persbericht
- https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-05/esoe-brl051319.php

[2] Congres
- https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/european-congress-of-endocrinology/ece-2019/

[3] Postpartumdepressie
- Depressie na de geboorte van een kind; postnatale depressie


Mei 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel