Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Gemiste diagnose autisme bij meisjes

Dat meisjes en jongens met autisme verhalen anders vertellen verklaart "Gemiste Diagnose" bij meisjes.

Bevindingen wijzen op de behoefte aan seksegevoelige screening- en diagnostische hulpmiddelen.

Jongens hebben vier keer meer kans op autisme, maar een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat de aandoening bij meisjes vaker voorkomt dan eerder werd gedacht, sterk suggererend dat nieuwe methoden nodig zijn om de stoornis te diagnosticeren op jongere leeftijd.

Een nieuw onderzoek aan het Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) onderzocht verschillen in de manier waarop meisjes en jongens met autismespectrum (AS) bepaalde soorten woorden gebruiken tijdens het vertellen van verhalen. De studie vond dat autistische meisjes significant meer cognitieve woorden zoals “denken" en "weten" gebruiken dan autistische jongens, ondanks vergelijkbare ernst van de aandoening. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Autisme.

De auteurs suggereren dat het identificeren van verschillen zoals deze, ervoor moeten zorgen dat meisjes met AS de diagnose en ondersteuning krijgen om hen de best mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

"Om deze bevindingen in hun context te plaatsen is het belangrijk te begrijpen dat omdat meisjes de neiging hebben om andere eigenschappen te vertonen dan autistische jongens ze vaak verkeerd worden gediagnosticeerd of niet volledig geholpen worden door standaard diagnostische middelen. Die discrepantie wordt ook beschreven in de bestaande onderzoeksliteratuur," verklaarde hoofdauteur Julia Parish-Morris, PhD, wetenschapper in het Centre for Autism Research en faculteitslid in de Afdeling Kinderpsychiatrie en Biomedische & Gezondheidsinformatica aan CHOP.

"Onderzoeken op autisme bevatten historisch gezien drie tot zes keer meer mannen dan vrouwen. Dit betekent dat we nog niet genoeg weten over geslachtsverschillen bij autisme en zo missen we meisjes van wie de eigenschappen verschillen van die van jongens."

Een verkeerde diagnose betekent dat veel meisjes geen vroege interventie krijgen en dat standaardinterventies misschien niet geschikt zijn voor hen. Veel autistische vrouwen worden pas gediagnosticeerd als volwassene en rapporteren dan belangrijke sociale uitdagingen en een diep gevoel van anders zijn dan hun typisch ontwikkelende leeftijdsgenoten.

"Autisme is een sociale aandoening gediagnosticeerd met behulp van waarneembaar gedrag; aldus wilden wij een waarneembare vaardigheid bestuderen die betrekking heeft op sociale vaardigheden," zei Parish-Morris. "We hebben voor verhalen gekozen omdat het veel meer inhoudt dan grammatica en vocabulaire; het is gebouwd op sociaal gevoel en werpt een licht op wat sprekers belangrijk vinden om over te brengen.”

De onderzoekers concentreerden zich op de manier waarop deelnemers zelfstandige naamwoorden gebruikten (objectwoorden) vergeleken met cognitieve proceswoorden, omdat eerdere studies hadden gevonden dat verminderd gebruik van cognitieve proceswoorden sociale uitdagingen zijn bij AS. Hoewel eerdere studies voornamelijk mannelijke voorbeelden gebruikten, waren de resultaten verondersteld dezelfde te zijn voor meisjes, en eerdere AS-studies hebben nooit genoeg meisjes opgenomen om te testen of er sekseverschillen, die typisch zijn het ontwikkelen van individuen, ook bestaan bij mensen met AS.

Parish-Morris en haar co-auteurs bestudeerden 102 mondeling vloeiend schoolgaande kinderen die ofwel de diagnose AS hadden (21 meisjes en 41 jongens) of ontwikkelden (19 meisjes en 21 jongens) die werden opgedeeld volgens leeftijd, IQ en voorlichting. De kinderen hebben een reeks foto's bekeken met een visser, een kat en een vogel, en vertelden nadien een verhaal over wat ze hadden gezien.

Uit de resultaten bleek dat autistische meisjes significant meer cognitieve woorden gebruikten dan autistische jongens, zelfs als ze vergelijkbare niveaus hadden van de ernst van autisme. Meisjes met AS en ontwikkelende meisjes gebruikten een vergelijkbaar aantal cognitieve proceswoorden. Interessant is dat autistische jongens en meisjes allebei meer zelfstandige naamwoorden gebruikten dan ontwikkelende kinderen. Autistische meisjes toonden een uniek verhalend profiel dat ontwikkelende meisjes en jongens evenals autistische jongens oversteeg.

"Door de verhalen konden we belangrijke overeenkomsten en verschillen identificeren in de taalpatronen van autistische meisjes en jongens," zei Parish-Morris. "Deze bevindingen suggereren dat sekse geďnformeerde screening

en diagnostische methoden kunnen helpen bij het identificeren van autisme bij verbale meisjes op een jongere leeftijd, wat inspanningen moet aanmoedigen om geschikte, gepersonaliseerde vroege interventies toe te passen resulterend in verbeterde ondersteuning voor meisjes en vrouwen met AS."

Vertaling: Andre Teirlinck

April 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.