Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Antibioticaresistentie - wat is de rol van de veeteelt?

Dr. Scott McDougall, Massey University and Cognosco, New Zealand, veterinair onderzoeker

Over het misbruik van antibiotica in de veeteelt is veel gepubliceerd in de medische wereld. Door het gebruik zou resistentie in dieren vervolgens op mensen kunnen overgaan. Waarschijnlijk is dit niet het geval en komt het bij mensen vooral door over medicatie, door veranderingen in populaties en dat bacteriŽn meereizen. Toch moeten we ons in de veeteelt bewust zijn van het feit waarom we antibiotica gebruiken en hoeveel.

We moeten uitsluitend antibiotica gebruiken daar waar het niet anders kan, een juiste diagnose stellen en het middel alleen gedurende een bepaalde periode gebruiken. We moeten meer de focus leggen op preventie, waardoor minder dieren besmet raken, zodat we minder antibiotica hoeven te gebruiken. Hierdoor moeten we trachten resistentie te voorkomen. Goede voeding, schone omgeving, goede machines en goed personeel.

Hoewel het gebruik van antibiotica in de veeteelt vrij laag is, zijn we ons zeker bewust van onze verantwoording. We zijn bang dat als er te veel angst bij het publiek komt voor resistentie, er misschien nieuwe regels komen waardoor we geen antibiotica meer mogen gebruiken. We zouden dan de dieren niet meer effectief kunnen behandelen.

We vinden dat we het op dit moment goed doen, maar er is zeker ruimte voor verbetering. We zien dat in veel landen de regulering wordt aangescherpt door de zorgen over resistentie. In ons deel van de wereld zijn er nog geen regels. Desondanks willen we aan het publiek laten zien dat we op de juiste manier werken.

Vertaling Wim Verhoeven
Omissies of fouten voorbehouden


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.