Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Antibioticagebruik geassocieerd met een groter risico op hartaanvallen en beroertes

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

Vrouwen die langere tijd antibiotica gebruiken hebben verhoogd risico op hartaanvallen of beroertes, volgens onderzoek dat uitgevoerd is onder bijna 36500 vrouwen.

De studie, gepubliceerd in het European Heart Journal, ontdekte dat vrouwen van 60 jaar of ouder die twee maanden of langer antibiotica gebruikten een groter risico liepen op hart- en vaatziekten. Echter langdurig gebruik van antibiotica op middelbare leeftijd (40-59 jaar) werd ook in verband gebracht met een verhoogd risico. De onderzoekers bemerkten geen verhoogd risico door antibioticagebruik bij jongere volwassenen in de leeftijd van 20 – 39.

Professor Lu Qi, directeur van de Tulane University Obesity Research
Centre, Tulane University, New Orleans en adjunct professor voedingsleer bij de Harvard T.C. Chan School of Public Health, Boston, USA, die het onderzoek leidde zegt, dat de mogelijke reden waarom antibiotica gebruik verband heeft met verhoogd risico op hart- en vaatziekten is omdat antibiotica de balans van de micromilieu van de darmen veranderen, de goede prebiotische bacteriën vernietigen en zo de virussen, bacteriën en andere micro-mechanismen, die ziektes kunnen veroorzaken, de overhand doen krijgen .

“Antibioticagebruik is de belangrijkste factor bij de balansverandering van het micromilieu in de darmen. Voorgaande studies hebben een verband tussen veranderingen in de macrobiotische omgeving in de darmen, ontstekingen, vernauwingen in de bloedvaten, beroertes en hartzieken aangetoond”, zei hij.

De onderzoekers observeerden 36429 vrouwen, die deelnamen aan de Nurses’ Health Study, die al liep vanaf 1976 in de US. De huidige studie keek naar data van 2004 tot juni 2012. In 2004 waren de vrouwen 60 jaar of ouder en hen werd naar hun antibioticagebruik gevraagd van toen ze jong (20-30), middelbaar (40-59) en ouder(60 en ouder) waren.

De vrouwen werden in vier groepen verdeeld: zij die nooit antibiotica hadden gebruikt en zij, die antibiotica voor periodes van minder dan 15 dagen, van 15 dagen tot 2 maanden en van 2 maanden of langer hadden gebruikt.

Gedurende een gemiddelde ‘follow-up’ periode van bijna 8 jaar, waarin de vrouwen iedere 2 jaar vragenlijsten invulden, ontwikkelden 1056 deelneemsters hart- en vaatziekten.

Na aanpassingen die rekening hielden met factoren, die hun uitkomsten zouden kunnen beïnvloeden, zoals leeftijd, ras, seks, dieet en manier van leven, de reden waarom ze antibiotica gebruikten, overgewicht of obesitas, andere ziektes en medicijngebruik, concludeerden de onderzoekers dat vrouwen, die antibiotica gebruikten voor periodes van 2 maanden of langer in latere volwassenheid 32 % meer kans liepen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten dan vrouwen die geen antibiotica hadden gebruikt.

Vrouwen met hetzelfde gebruik van antibiotica van middelbare leeftijd hadden een verhoogd risico van 28% op deze ziekten vergeleken met vrouwen van dezelfde leeftijd die geen antibiotica gebruikten.

Deze bevindingen betekenen, dat onder de vrouwen, die 2 maanden of langer antibiotica gebruiken in hun late volwassenheid 6 op de 1000 vrouwen een hart- en vaatziekte zullen ontwikkelen, vergeleken met 3 op de 100 bij vrouwen die geen antibiotica gebruiken. .

De eerste auteur van de studie is Dr. Yoriko Heianza, een medeonderzoeker van de Tulane University. Ze zei: “Door de duur van antibioticagebruik te onderzoeken in verschillende fases van de volwassenheid hebben we het verband ontdekt tussen lange-termijn gebruik op middelbare leeftijd en op latere leeftijd, en verhoogd risico op beroertes en hartziekten gedurende de volgende acht jaar.

Toen deze vrouwen ouder werden, was het voor hen aannemelijker, dat ze meer antibiotica nodig zouden hebben en soms voor langere periodes, wat aangeeft dat een cumulatief effect de reden kan zijn voor een sterker verband op oudere leeftijd tussen antibioticagebruik en hart- en vaatziekten. De meest voorkomende reden voor antibioticagebruik luchtweg- en urineweginfecties en tandheelkundige problemen.

De studie is de hoogst bereikte studie om het verband tussen antibioticagebruik en het risico op hart- en vaatziekten te onderzoeken, en dit is een van de sterke kanten van de studie, zowel als de lange ‘follow-up’-periode en uitgebreide informatie over factoren, die invloed zouden kunnen hebben op de resultaten zoals levensstijl, dieet, leeftijd, andere ziektes en medicijngebruik.

Beperkingen omvatten het feit dat de deelnemers hun antibioticagebruik vermeldden en dus zou dit verkeerd onthouden kunnen zijn. Echter, omdat zij allen gezondheidsprofessionals waren en daarom ook accuratere informatie over medicijngebruik konden verstrekken dan de gemiddelde gebruiker.

De onderzoekers hadden geen informatie over de verschillende soorten gebruikte antibiotica, maar geloven dat de meest normale recepten af zullen hangen van de te behandelen infecties en de informaties daarover is meegenomen in hun analyses.

Omdat de studie heeft gekeken naar vrouwen van middelbare leeftijd en ouder, kunnen de resultaten niet persé worden doorgetrokken naar jongere leeftijdsgroepen of naar mannen.

Professor Qi concludeerde: ”Dit is een waarnemingsonderzoek en kan daarom niet aantonen, dat antibiotica hart- en vaatziekten veroorzaken, maar alleen, dat er een verband is tussen deze beide.

Het is mogelijk, dat vrouwen die meer antibioticagebruik meldden op andere vlakken die we niet konden meten, zieker zouden kunnen zijn, of er waren andere factoren, die de resultaten konden beïnvloeden, waar we geen rekening mee hebben kunnen houden.

Onze studie geeft aan, dat antibiotica alleen gebruikt zou moeten worden, als ze absoluut nodig zijn. Rekening houdend met de potentieel cumulatieve nadelige effecten, hoe korter het gebruik van antibiotica hoe beter.”

Vertaling: Loes Vink


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.