Het religie en wetenschap verbindende antwoord op een aantal grote menselijke vraagstukken?

Deel 2

Het Lichaam is verbonden met de gehele Schepping op Aarde en in het Universum

Liefde is de hoogst frequente Energie die voortkomt uit de Polaire Bewustzijnsenergie van de Aarde. Verbonden aan Zelfbesef.

Liefde is het resultaat van de dynamiek die uit Aardse Polariteit voortkomt, waardoor deze dynamiek zichzelf tot een hoogst mogelijke frequentie gestimuleerd heeft en boven de eraan ten grondslag liggende polariteit uitstijgt.

Liefde is zo de Aardse frequentie die ontvankelijkheid voor de nog hogere Universele Bewustzijnsenergie mogelijk maakt.

Liefde opent het Hart, waardoor Universele Bewustzijnsenergie uit de Kosmos het Hart binnenstroomt, wanneer wij ons daar ontvankelijk voor maken.
Deze Energie is de Stilte en heeft niet de rusteloze dynamiek van de Aardse Polaire Energie.

Er is geen Zelfbesef in deze Energie, Stilte...

Het gevolg van het samenkomen van deze Universele Bewustzijnsenergie, in het Lichaam dat verbonden is met de gehele Schepping, met als centrum het Hart door Liefde geopend, doet ons vanuit onze wens te verklaren, een idee van "God" geven.

Niet beseffende dat wij dat idee van "God" zelf zijn en het buiten ons plaatsen omdat ons bevattingsvermogen de ervaring niet aan kan.
Het Zelfbeeld, waar we allen zo aan vast houden, komt onder te grote druk te staan.

Het Universum is in zijn Evolutie op weg naar Eenheid en Zelfbesef in zijn eigen Universele Bewustzijnsenergie, zodat het in zichzelf kan Ontwaken.

Door te beseffen dat wij die Eenheid in Lichamelijke Materie en Universele Bewustzijnsenergie in ons Zelfbesef kunnen ontvangen, het niet meer als een concept van "God" buiten ons plaatsen, kunnen wij wanneer wij genoeg Universele Bewustzijnsenergie in ons Hart gecomprimeerd hebben, dit teruggeven aan het Universum en bijdragen aan het ontwaken van het Zelfbesef van het Universum.

Dat is de reden van ons bestaan op Aarde.
De ervaringen die wij in ons Leven opdoen en de groeiprocessen die wij daardoor doormaken, staan in dienst van de Evolutie van het Universum.

Dat is waarom de Aarde zo'n unieke planeet in het Universum is, het Leven zo kostbaar is en waarom wij zo zuinig op onze Aarde moeten zijn.
Niet alleen voor ons eigen welzijn en al het Leven op Aarde, maar ook voor de Evolutie van het Universum....

Deel 3

De Wind wordt geboren uit polariteiten.
De Wind is Stroming.
Alles dat Stroomt, Lucht, Water, Elektriciteit, kun je Wind noemen.
De Wind geeft ons Adem, doet ons Water stromen en prikkelt ons Zenuwstelsel waardoor ons Lichaam gaat functioneren.
De Wind geeft ons Bezieling, Laat ons Bewegen en het Vuur in ons Hart branden.

Al het Leven Ademt.
Alles Ademt dezelfde Atmosferische Wind in en weer uit.
Verbondenheid...

De Wind is een Bezielende Kracht, alles Bewegend en voortkomend uit Polaire Bewustzijnsenergie.

Het Leven dat zich in de Baarmoeder ontwikkeld, net als het ooit in de Oceanen, de Baarmoeder van de Aarde, ontstond, is nog verstild Universeel Bewustzijn.
Tijdens het ontwikkelen begint het Lichaam door te Stromen, het Water dat zorgt voor aan en afvoer van bouw en afvalstoffen, het Zenuwstelsel ontwikkelt zich en wordt geactiveerd, het Hart gaat kloppen.

Zo begint het Lichaam stap voor stap Zelfstandig te functioneren.
Stap voor stap Bezield te worden.

Op het moment dat het Geboren wordt gaat het Zelfstandig Ademen.
De Atmosferische Wind stroomt binnen en completeert de manifestaties van de Wind in het Lichaam, waardoor het volledig Bezield raakt.

De reis begint om Bezield binnen het Polaire Bewustzijnsveld van onze bijzondere Aarde, weer tot het Universele Bewustzijnsbesef van het Universum te komen.

Elk Organisme dat Geboren wordt, bestaat uit Vorm, Cohesie en Informatie.

Vorm is Materie.
Cohesie is Magnetisme, de Verbindende Kracht die Vorm bij elkaar houdt.
Informatie wordt gedragen door het DNA, het ontwerp voor de Vorm.

DNA is de "Stille Vraag" van het Universum over het eigen Bestaan, de Evolutie naar Zelfbesef van het Universum, die al het Fysieke Leven in de Genen met zich meedraagt.
Voor Zelfbesef zijn Bewustzijn, Bezieling en Liefde, samen in een Vorm nodig.
DNA is de drijfveer van onze Fysieke, Genetische Evolutie om tot dit Besef te komen en het terug te geven aan het Universum.

De Kosmische Diamant is in zijn Universeel Koolstof gecomprimeerde Individuele Vorm, in al zijn Dia-magnetische Universele Energie uitstralende schoonheid, zo het doel van het Universum zelf.

Vorm en Zelfbesef in Vormloosheid en Universaliteit.
Liefdevol, Bewust en Bezield.

De Punt in de Cirkel, waarbij de ruimte in het Punt gelijk is aan de Cirkel waarbinnen het Punt Bestaat....
Vervuld van Liefde, Bewustzijn en Bezieling.

Wij mogen dit proces in ons kleine Individuele Bestaan zelf doormaken in dienst van de Evolutie van het Universum.
Wat een Wonder...

Alles is Een.

Auteur: Bas van der Veen

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag