Pesten door broer/zus verhoogt kans op psychotische stoornis met 300%

Mensen die tijdens hun jeugd gepest werden door broers of zussen lopen drie maal zoveel kans op het ontwikkelen van psychotische stoornissen zoals schizofrenie tijdens hun adolescentieperiode, volgens nieuw onderzoek door de University of Warwick.

Hoe meer kinderen betrokken zijn bij pesten door broers of zussen --als slachtoffer of dader--, hoe meer kans ze hebben om een psychotische stoornis te ontwikkelen. Kinderen die door broers en zussen en ook op school worden gepest hebben vier keer meer kans op psychotische stoornissen.

Geleid door professor Dieter Wolke (seniorauteur) van Warwick’s Department of Psychology, is dit de eerste studie die de relatie tussen gepest worden door broers of zussen en de ontwikkeling van psychotische stoornissen onderzoekt.

Bijna 3600 twaalfjarige kinderen van de Avon Longitudal Study of Parents and Children voltooiden een gedetailleerde vragenlijst over pesten door broers of zussen en vulden hierop volgend een gestandaardiseerd klinisch onderzoek in om psychotische symptomen te beoordelen op achttienjarige leeftijd.

Van de adolescenten waren er 664 slachtoffer van pesten door een broer of zus, 486 kinderen pestten zelf hun broers of zussen en 771 kinderen waren pester/slachtoffer (zowel slachtoffer als zelf pester), op twaalfjarige leeftijd. Vijfenvijftig van de in totaal 3600 kinderen in de studie had een psychotische stoornis ontwikkeld op achttienjarige leeftijd.

De onderzoekers ontdekten dat hoe vaker kinderen betrokken waren bij pesten door een broer of zus ( als slachtoffer, dader of alle twee), hoe meer kans ze liepen om een psychotische stoornis te ontwikkelen. Degenen die betrokken waren bij het meerdere keren per week of per maand pesten door een broer of zus (als dader of slachtoffer) liepen twee tot drie keer zoveel kans om een psychotische stoornis te ontwikkelen dan andere kinderen.
De kinderen die het meeste risico lopen zijn slachtoffers van pesten door een broer of zus, en degenen die zowel slachtoffer worden als zelf pesten (pester/slachtoffer).

Kinderen die zowel thuis als op school door leeftijdsgenoten worden gepest zijn zelfs nog slechter af—vier keer zoveel kans lopend om psychotische stoornissen te ontwikkelen in vergelijking tot degenen die helemaal niet bij pesten betrokken zijn.

Seniorauteur professor Dieter Wolke van de University of Warwick’s Department of Psychology lichtte toe: “Pesten door broers of zussen is tot voor kort in brede zin genegeerd als een trauma dat kan leiden tot ernstige mentale gezondheidsproblemen zoals een psychotische stoornis.

Kinderen spenderen een substantieel deel van hun tijd met hun broers en / of zussen in de begrenzing van hun thuis en als ze gepest en uitgesloten worden, kan dit leiden tot een sociale nederlaag en schuldgevoel en ernstige mentale verstoring - zoals hier voor het eerst aangetoond.” Eerste auteur Slava Dantchev, van de University of Warwick, voegt toe:
“Als het pesten zowel thuis als op school voorkomt, is het risico op psychische stoornissen zelfs groter. Deze adolescenten hebben geen veilige plek.

Hoewel we gecheckt hebben op vele reeds bestaande mentale gezondheids- en sociale factoren, kan het niet worden uitgesloten dat de sociale relatie problemen eerder vroege tekenen kunnen zijn van het ontwikkelen van ernstige mentale gezondheidsproblemen in plaats van de oorzaak.”

De onderzoekers concludeerden dat ouders en gezondheidsprofessionals bewust zouden moeten worden gemaakt van de lange termijn consequenties op het gebied van mentale gezondheid dat pesten door broers of zussen heeft—en dat er interventies ontwikkeld moeten worden om deze vorm van agressie binnen de familiekring te verminderen en zelfs te voorkomen.

Psychotische stoornissen --zoals schizofrenie of bipolaire stoornis--, veroorzaken abnormale gedachten en percepties, en omvatten vaak hallucinaties of waanbeelden. Mensen die hieraan lijden ervaren vaak ernstige angsten en verandering in gedrag en stemming en hebben een groot verhoogd risico op suïcide en gezondheidsproblemen.

Vertaling: Arnoud

. 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag