Het parasitaire gedrag nadert zijn hoogtepunt 2

Veel gewone mensen zijn het een beetje zat dat er aan alle kanten van ze geplukt wordt. Vaak staan ze al heel lang onder druk van anderen (en van zichzelf zonder het te beseffen) en zijn ze door het gebruik van Social Media eindelijk in de gelegenheid om hun gram te kunnen spuiten. Iets wat voorheen niet lukte omdat je ergens lid van moest zijn en vaak ook nog een hiërarchische positie moest bekleden wilde een kleine club mensen te horen krijgen wat jij wilde zeggen. Om een groter publiek te bereiken was het nodig dat je een bepaalde status moest zien te verwerven of dat je door het “old boys network” gewoon die ruimte kreeg.

Nu is het heel eenvoudig om je mening met een grote groep mensen te delen. Je hebt slechts een smart phone of een computer nodig en je kunt je aan de hele wereld verkondigen wat je wilt. Dat is een prima gedachte, ware het niet dat velen zo gauw ze iets vinden meteen een bericht in de wereld sturen, zonder erover te hebben nagedacht of zonder te hebben gecontroleerd of het klopt.

Ook alle morele waarden en normen worden inmiddels losgelaten. Het gevolg is dat er wordt getreiterd, beschuldigd, veroordeeld (dat kan alleen een rechter), aan de schandpaal genageld, valse berichten doorgegeven worden en hypes neergezet worden opdat er maar weer geld verdient wordt of aanzien verkregen wordt. Dat doen niet alleen naïeve gewone burgers maar ook omhooggevallen burgers die te lang in de media, de politiek of het bedrijfsleven meelopen en door hoogmoed overvallen worden. Nog kwalijker is het dat bedrijven of de regering middels de media een hype rond hun product neerzetten vooral als er net iets is gebeurd in de wereld waardoor burgers labiel geworden zijn. En dat zijn niet alleen de Russen! Zo hopen ze hun bericht te slijten of een wet erdoor te kunnen drukken.

Indien een volgende naïeve persoon dit bericht als waar ziet, of ook zo meent te ervaren en gaat liken of doorstuurt kan er in veel gevallen EEN GROTE PARASIET ontstaan die veel schade toebrengt aan andere personen of een product.

Voorbeelden zijn:
• Kleding van gedrag van mensen van het koningshuis hier of elders
• Yvonne Jaspers opeens onder het vergrootglas gelegd
• De mogelijke moordenaar van Nicky Verstappen die al publiekelijk met woorden gelyncht is, terwijl het nog bewezen moet worden en dan pas veroordeeld kan worden door de rechter
• Barbie
• Postbodes die zwart gemaakt worden omdat ze snel van hun pakket af moeten omdat ze te weinig tijd en te laag betaald krijgen, omdat u en ik niet naar de winkel gaan maar alles thuis laten komen en weer terugsturen en daar feitelijk te weinig voor wensen te betalen
• Armeense Kinderen Lili en Howick
• Mislopen prijs bij de loterij
• Auto tegen boom en meteen in risico regel reflex duiken en dus wil overheid bomen kappen
• Product aanprijzen zoals drankjes, hapjes of medicijnen die enkele jaren later toch niet zo goed blijken te zijn
• Etc. Etc.

Feitelijk gaat een ieder dus op de stoel van een ander zitten en meent zonder (inhoudelijke) kennis van zaken te kunnen spreken.

Maar door elkaar te steunen (liken) of berichten verder te verspreiden krijgen we als gewoon volk zeggenschap worden we EEN GROTE PARASIET en parasiteren we uiteindelijk zelf op onze medemens en op onszelf. En ja, de Nederlanders staan bekend om hun goedgelovigheid, gaan gauw overstag omdat ze mee willen met de hype om maar aardig gevonden te worden en erbij te horen.
Dit alles door gebrek aan kennis (cognitief, inhoudelijk of via intuïtie verkregen). En zo worden we steeds dommer mede door ons eigen toedoen (IQs Are Falling All Over The World https://www.mindbodygreen.com/articles/iqs-falling-diet-lifestyle-change.) In “De Luizenmoeder” of “The Simpsons” of andere sitcoms wordt dit gedrag aan de kaak gesteld maar nog dommer is het om dit dan na te apen. En toch is dat wat de massa doet. Eigen weten leren ontwikkelen is blijkbaar niet hip in deze tijd en dus zijn we aan het pamperen en na-apen en vervallen we steeds verder in degeneratie en worden steeds dommer op enkele uitzonderingen daargelaten.

Pauline Laumans
Holistisch Therapeut
http://www.libertasinvivo.com/cms3/nl/holistisch
0618541278Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag