Ruimte tijd beweging natuurwetten 2

Volgens de natuurwetten is ruimte, tijd en de beweging een en hetzelfde in het totaal van alles dat we Niets noemen; de leegte, the void. We observeren deze fenomenen echter wel in hun manifestatie omdat we aan het leren zijn en ervaren het als een frequentie, beperkte elementen en niets. Beide drie-eenheden met al hun waarschijnlijke mogelijke frequenties zijn het Al.

Het AL is dat wat we bezig zijn te ontdekken door ervaring en door co-creatie.
We kunnen ons dus afvragen wat is die ruimte? Wat is tijd? En wat is beweging? Het een en ander staat uitgelegd in diverse boeken waaronder “Vrijheid in Relaties; het hebben van de juiste Identificatie”.

Het gaat erom dat je de begrippen leert ervaren. Dus wanneer neem je ruimte in? Is die ruimte klein en waarom of is hij juist heel groot en hoe komt dat dan? Wat is de optimale ruimte op dit moment voor jou? Zo ook met tijd. In welke tijdsfactor leef je? Is dit een onderdeel van de universele tijd? Hoe hard of hoe langzaam gaat die tijd dan? Hoe snel is dan je beweging? Wat ervaar je als je langzaam gaat? Wat ervaar je als je snel gaat?

Wat is het niets? Wat is het AL? Hebben we het nodig en zo ja waarom? Wat is het nut daarvan?

Deze en andere vragen helpen je om vooruit op je levenspad te gaan en niet langer langs je leven te lopen en in duisternis verzeilt te raken. Zie het verhaal van Ahasverus, de
Wandelende Jood. Als symbool van een ieder van ons die niet bewuster wil worden.

Deze en andere vragen beantwoord in regelmatig.

Pauline Laumans
Holistisch Therapeut
Libertas in Vivo
0618541278


 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag