Luchtvervuiling kan risico op mondkanker vergroten

Dick Schrauwen [1]

Fijnstof en in mindere mate ozon zijn waarschijnlijk de sleutel

BMJ [2]

INLEIDING

Hoge niveaus van luchtverontreiniging vooral door klein fijnstof van 2,5 micrometer en kleiner (PM2,5) [3] en in mindere mate ozon kunnen in verband worden gebracht met een verhoogd risico op het krijgen van mondkanker. Dit suggereert de eerste studie in zijn soort die online is gepubliceerd in het Journal of Investigative Medicine [4].

Het aantal nieuwe gevallen en sterfgevallen als gevolg van mondkanker neemt in veel delen van de wereld toe. Bekende risicofactoren zijn roken, drinken, humaan papillomavirus en in delen van AziŽ het kauwen van paan [5] een mix van ingrediŽnten verpakt in betelblad.

Blootstelling aan zware metalen en emissies door petrochemische fabrieken worden ook verondersteld betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de ziekte (mondkanker, DS). Het is bekend dat luchtverontreiniging, vooral PM2,5 [3] fijnstof, schadelijk is voor de gezondheid van de ademhalingswegen en het hart- en vaatstelsel.

STUDIE

Om te achterhalen of de stoffen in verontreinigde lucht een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van mondkanker hebben de onderzoekers data uit nationale (Taiwanese, DS) verschillende databases op het gebied van gezondheid, kankerprevalentie, ziektekostenverzekering en luchtkwaliteit geanalyseerd.

Om de mate van luchtverontreiniging vast te stellen gebruikten de onderzoekers de gemiddelde niveaus van verschillende stoffen (zwaveldioxide, koolmonoxide, ozon, stikstofmonoxide, stikstofdioxide en verschillende soorten fijnstof) in de lucht gemeten in 2009 op 66 luchtkwaliteitscontrolestations verspreid over heel Taiwan.

Verder gebruikten de onderzoekers de gezondheidsdossiers uit 2012-13 van 482.659 mannen van 40 jaar en ouder die in het kader van preventieve gezondheidszorg informatie gegevens hadden verstrekt over roken en het kauwen van paan.

Diagnoses van mondkanker werden vervolgens gecorreleerd met de lokale metingen van het niveau van de stoffen in de verontreinigende lucht in 2009.

RESULTATEN

In 2012-13 werden bij de mannen 1617 gevallen van mondkanker gediagnosticeerd. Het is niet verwonderlijk dat roken en frequent paan kauwen significant samenhingen met een verhoogd risico op de diagnose (van mondkanker, DS).

Maar dat geldt ook voor hoge PM2,5-niveaus. Na rekening te hebben gehouden met mogelijke storende factoren waren verhoogde niveaus van PM2,5 [3] geassocieerd met een vergroot risico op mondkanker.

In regioís met een PM2,5-fijnstof belasting van 40,37 ug / m3 en groter was het risico op mondkanker 43 procent hoger dan in regioís met een belasting van 26,74 ug / m3. Een significante associatie werd ook waargenomen voor ozonniveaus onder 28,69-30,97 delen per miljard.

Dit is een observationele studie en er kan dus geen oorzaak-gevolg relatie worden vastgesteld. Verder zijn een aantal kanttekeningen te op zijn plaats zeggen de onderzoekers. Twee van deze kanttekeningen zijn: het gebrek aan gegevens (1) over de hoeveelheid PM2,5 die de mond binnendringt en (2) over het effect van langdurige blootstelling aan deze verontreinigende stof.

Evenmin is duidelijk op welke wijze luchtverontreinigende stoffen kunnen bijdragen aan mondkanker, erkennen de auteurs. Verder onderzoek is nodig zijn om hier dieper op in te gaan.

Maar sommige componenten van PM2.5 bevatten zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen waarvan het bekend is dat ze kanker veroorzaken, zeggen ze.

En de kleinere diameter en dus het relatief grotere oppervlak van PM2,5 betekent dat het gemakkelijker kan worden geabsorbeerd terwijl het ook een grotere ravage in het lichaam kan veroorzaken (in vergelijking met grotere fijnstof deeltjes, DS), suggereren de onderzoekers.

De auteurs concluderen: "Deze studie op basis van zeer grote steekproef is de eerste die orale kanker in verband brengt met PM2,5 fijnstof. De bevindingen versterken het groeiende bewijs dat PM2,5 schadelijke effecten heeft op de menselijke gezondheid. "

VERWIJZINGEN

[1] Vertaling/bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.bmj.com/company/newsroom/air-pollution-may-be-linked-to-heightened-mouth-cancer-risk/

[2] BMJ / JIM
- https://jim.bmj.com/

[3] Fijnstof / PM
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof

[4] Paper in Journal of Investigative Medicine (BMJ): `Association between fine particulate matter and oral cancer among Taiwanese men`; Yu-Hua Chu en anderen.
- https://jim.bmj.com/content/early/2018/08/13/jim-2016-000263

[5] Betelnoot, paan
- https://en.wikipedia.org/wiki/Paan

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag