Luchtvervuiling en geluid verhogen het risico op hartaanvallen

SWISS TROPICAL AND PUBLIC HEALTH INSTITUTE

Daar waar er veel luchtvervuiling is, is er meestal ook meer geluid van verkeer. Niet alleen beïnvloedt luchtvervuiling de gezondheid negatief, maar ook geluiden van auto, trein of vliegtuig verhogen het risico op cardiovasculaire ziekten en diabetes, zoals recent onderzoek heeft aangetoond. Studies die het effect van luchtvervuiling onderzoeken zonder hier voldoende de impact die geluid heeft op gezondheid in mee te nemen, zouden het effect van luchtvervuiling kunnen overschatten. Dit zijn de resultaten van een uitgebreide studie, uitgevoerd door het Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), welke vandaag gepubliceerd werd in het collega-vakblad European Heart Journal.

De studie keek naar, en combineerde effecten van luchtvervuiling en verkeersgeluid op sterfte door een hartaanval, door alle sterfgevallen te beschouwen die voorkwamen in Zwitserland tussen 2000 en 2008. Analyses die alleen fijne deeltjes (PM2.5) omvatten, suggereren dat het risico op een hartaanval verhoogd wordt met 5,2 % per 10 μg/m³ verhoging van de lange-termijn concentratie thuis.

Studies die ook de auto-, trein-, en vliegtuiggeluiden meenamen laten zien dat het risico op een hartaanval, toe te schrijven aan fijnstofdeeltjes in feite aanzienlijk minder groot is; 1,9 % per 10 μg/m³ verhoging. Deze bevindingen geven aan dat de negatieve effecten van luchtvervuiling overschat zouden kunnen zijn in studies die nalaten om gelijktijdig blootstelling aan geluid mee te nemen.

“Onze studie toonde aan dat verkeersgeluiden het risico op een hartaanval verhogen van 2,0 % tot 3,4% per 10 decibel verhoging van het gemiddelde geluidsdrukniveau thuis”, aldus Martin Röösli, hoofd van de Environmental Exposures and Health Unit aan het Swiss TPH, en hoofdauteur van het gepubliceerde onderzoek. “Opvallend genoeg waren de effecten van geluid onafhankelijk van blootstelling aan luchtvervuiling.”

Effecten van geluid en luchtvervuiling zijn op te tellen
De studie ontdekte ook dat mensen die zowel blootgesteld worden aan luchtvervuiling als aan geluid, het hoogste risico hebben op een hartaanval. Daarom zijn de effecten van luchtvervuiling en geluid bij elkaar op te tellen. “Publieke discussies focussen zich vaak op de negatieve gezondheidseffecten van of luchtvervuiling, of geluid, maar nemen nooit de gecombineerde impact hierin mee”, aldus Röösli.

“Ons onderzoek suggereert dat beide blootstellingen tegelijk moeten worden beschouwd” Dit heeft gevolgen voor zowel beleid als toekomstig onderzoek. Daarom raden Röösli en collega’s het meenemen van blootstelling aan verkeersgeluiden in enig verder onderzoek gerelateerd aan luchtvervuiling en gezondheid aan, om te voorkomen dat de negatieve effecten van luchtvervuiling op het cardiovasculaire systeem overschat wordt.

Data uit heel Zwitserland
De studie omvatte alle sterfgevallen (19.261) gemeld vanuit heel Zwitserland uit de periode 2000 tot 2008. De luchtvervuiling (PM2.5) was gemodelleerd gebruik makend van satellietgegevens en geografische data, gekalibreerd met metingen van luchtvervuiling van 99 meetpunten uit heel Zwitserland. Stikstofdioxiden (NO2) werden ook gemodelleerd, gebruik makend van 9.469 tweewekelijkse passieve sample-metingen verzameld tussen 2000 en 2008 van 1.834 locaties in Zwitserland. Verkeersgeluid werd gemodelleerd met gerenommeerde geluidsvoortplanting-modellen (sonRoad, sonRAIL en FLULA2) door Empa en n-sphere. De luchtvervuilings- en verkeersgeluidmodellen werden toegepast voor elk adres van de 4,4 miljoen Zwitserse volwassen inwoners (van 30 jaar en ouder).

Over de studie
Héritier H et al. A systematic analysis of mutual effects of transportation noise and air pollution exposure on myocardial infarction mortality: a nationwide cohort study in Switzerland. (2018) European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy650

Vertaling: Arnoud Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag