Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Relatie luchtvervuiling en ziekte van Alzheimer in Mexico stad

Dick schrauwen [1]

Nieuwe studie. De resulterende axonale [2] zenuwschade kan worden vastgesteld met behulp van een nieuwe `non-P-Tau-assay` voor cerebrospinale vloeistof (CSF, cerebrospinal fluid) [3]

IOS-PRESS

Luchtverontreiniging in Mexico-Stad is in verband gebracht met de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer bij kinderen en jonge volwassenen. De daaruit voortvloeiende axonale zenuwschade kan worden geïdentificeerd met behulp van een nieuwe `non-P-Tau-test` voor cerebrospinale vloeistof (CSF) [3].

Missoula, MT, 21 december 2018 - Een nieuw onderzoek door onderzoekers van de universiteiten van Montana, Valle de México, Boise State, Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Pediatría en Paul-Flechsig-Institute for Brain Research samen met het Duitse bedrijf Analytik Jena [4] uit haar zorgen over het toenemen van de ziekte van Alzheimer die wordt waargenomen bij jongeren die wonen in het stedelijke gebied van de metropool van Mexico-stad (Metropolitan Mexico City, MMC). De studie is gepubliceerd in het Journal of Alzheimer’s Disease [5].

Kinderen in Mexico City worden hun leven lang blootgesteld aan concentraties van luchtverontreinigende stoffen die uitstijgen boven de huidige VS-normen. Deze luchtverontreiniging bevat ook hoge concentraties fijnstof (PM 2,5). De Mexico City metropool is een voorbeeld van extreme stedelijke groei en de daaruit voorvloeiende ernstige milieuvervuiling en schadelijke concentraties van PM 2,5 waaraan miljoenen kinderen vanaf hun geboorte iedere dag onvrijwillig worden blootgesteld.

Deze studie richtte zich op het bestuderen van 507 hersenvochtmonsters van kinderen, tieners en jongvolwassenen met een gemiddelde leeftijd van 12,8 jaar(± 6,7 jaar) voor een deel woonachtig in Mexico-stad. Een ander deel kwam uit `controlesteden` met weinig luchtverontreiniging. De hersenvocht monsters werden onderzocht op de concentraties van biomarkers voor axonale schade, een indicatie voor de ziekte van Alzheimer. Deze biomarkers waren T-Tau (total-tau) , P-tau (gefosforyleerd) en Non-P-tau (niet gefosforyleerd).

Uit deze analyse bleek dat jonge mensen die woonachtig zijn in de metropool van Mexico-stad een veel groter risico lopen op axonale schade en daarmee op de ziekte van Alzheimer dan kinderen uit de controle-steden.

Zo vertoonde de MMC-kinderen een veel sterkere toename met de leeftijd van niet-P-Tau dan die uit de controlegroep.

Drs.Lilian Calderón-Garcidueñas en Lachmann merken op dat luchtverontreiniging een ernstig probleem is voor de volksgezondheid. Blootstelling aan concentraties van luchtverontreinigende stoffen op of boven de huidige normen leiden tot zenuwontstekingen (neuroinflammatie) en een hoog risico op de ziekte van Alzheimer. Alleen al in de VS wonen 200 miljoen mensen in gebieden waar verontreinigende stoffen zoals ozon en fijnstof de normen overschrijden.

Het internationale team van onderzoekers verklaart dat het van groot belang is de inspanningen te vergroten gericht op het in kaart brengen en verminderen van milieufactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Verder zou de bescherming van kinderen en jonge volwassenen tegen neuropathie een prioriteit moeten zijn in de volksgezondheid om de ontwikkeling van Alzheimer in de eerste twee decennia van het leven terug te dringen.
 

 

Steun ons kenniswerk
Winkel eens in de Leefbewust winkel

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.