Hoe ouders kinderen kunnen beschermen tegen lange termijn effecten stress

Effecten van sterke ouderlijke relaties

AMERICAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY

Wanneer jonge kinderen geweld of armoede ervaren kan het effect ervan tot ver in de volwassenheid duren. Maar nieuw onderzoek van de Emory School of Medicine suggereert dat een sterke ouderrelatie een aantal van deze effecten kan overheersen waardoor kinderen de omgevingsfactoren waarnemen die hen helpen onderscheid te maken tussen wat veilig of gevaarlijk is.

Om de impact van de relatie met de zorgverlener te bestuderen maakte een onderzoeksteam geleid door Jennifer Stevens en Tanja Jovanovic gebruik van functioneel magnetisch resonantie beeldvorming (fMRI) om de activiteit in de amygdala waar te nemen, een sleutelgebied van de hersenen dat angst en emotie verwerkt. De onderzoekers toonden aan kinderen tussen 8 en 13 jaar een serie foto's van volwassen gezichten die neutraal waren of angst uitdrukkend waren.

De amygdalae van kinderen die geweld hadden ervaren reageerden actiever in reactie op beide soorten gezichten, wat suggereert dat deze kinderen emotionele vecht- of vluchtreacties vertoonden, zelfs voor sociale signalen die niet bijzonder bedreigend zijn. Dit kan een adaptieve reactie zijn op het opgroeien in een onvoorspelbare of gevaarlijke omgeving. Bij kinderen die geen geweld hadden ervaren waren de amygdalae alleen actief in reactie op de angstige gezichten.

In een ander deel van het experiment lieten de onderzoekers kinderen en hun moeders samenwerken aan een uitdagende Etch-a-Sketch taak en beoordeelden ze de uitdrukkingen van de moeders tijdens de interactie. Toen lieten ze de kinderen kijken naar foto's van gezichten. Toen de moeders positiever waren geweest tegenover hun kinderen, vertoonden de amygdalae van de jongere kinderen van 8 tot10 jaar, in de loop van de tijd een afname in reactie op de angstige gezichten.

Dit suggereert dat bij jonge kinderen de relatie met de moeder de reactie van de hersenen be´nvloedt op mogelijke bedreigingen uit het milieu. Dit effect werd niet waargenomen bij oudere kinderen.

De bevindingen bouwen voort op eerder onderzoek door hetzelfde team dat vaststelde dat de fysieke afstand tussen jonge kinderen en hun moeders het inschatten door kinderen van gevaar kan be´nvloeden. In de vorige studie ondervond men dat jonge kinderen die lichamelijk dichter bij hun moeder stonden beter in staat waren om onderscheid te maken tussen veilige en bedreigende stimuli. Ook hier vertoonden oudere kinderen dit effect niet.

De bevindingen wijzen erop dat zelfs als een kind opgroeit in een stressvolle omgeving, de ouderlijke relaties hen kunnen beschermen, zegt Stevens. "Interventies zoals oudertraining ontworpen om ouders te helpen positief te reageren op jonge kinderen zijn misschien wel heel belangrijk in situaties die echt uitdagend zijnö, zegt ze.

Vertaling: A. TeirlinckSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag