Electronische sigaret niet zo onschuldig als beweerd

iQOS-gebruik geassocieerd met verkoling van tabak en vrijgave van giftige chemicaliën

BMJ

Onderzoek dat online is gepubliceerd in het tijdschrift Tobacco Control suggereert dat iQOS, één van de eerste rookvrije tabaksproducten mogelijk niet zo schadeloos is als de fabrikant beweert.

iQOS is een elektronisch apparaat op batterijen dat het uiterlijk, de smaak en de zintuiglijke ervaring van een sigaret nabootst. Het bevat een speciaal ontworpen hittestok, die een tabakstop gebruikt om nicotine af te leveren. Dit wordt verwarmd tot temperaturen ver onder die waarbij conventionele sigaretten verbranden, waardoor één met tabak doordrenkte damp voor inhalatie wordt geproduceerd in plaats van rook.

Tabaksrook bevat een cocktail van chemicaliën die heel schadelijk is voor de gezondheid.

De fabrikant, Philip Morris International, heeft IQOS geëvalueerd in verschillende gepubliceerde onderzoeken, maar er is weinig onafhankelijk onderzoek verricht.

Om dit gat te dichten, hebben de Amerikaanse onderzoekers de prestaties van iQOS onder vijf verschillende pafcondities en de impact van twee reinigingsprotocollen beoordeeld: een grondige reiniging na elk gebruik door vloeistof en vuil te verwijderen en de aanbevelingen van de fabrikant om het apparaat na elke 20 gebruiken te reinigen met de borstelreinigers die met het product worden meegeleverd.

De onderzoekers wilden ook peilen of het plastic polymeerfilmfilter, dat de damp afkoelt, een risico voor de gezondheid kan vormen.

Elk gebruik duurt slechts 6 minuten, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw moet worden opgeladen. Dus om het beste uit elk gebruik te halen, willen de paffers het interval tussen het paffen verkorten, hun pafsnelheid verhogen en mogelijk grotere hoeveelheden damp inademen, zeggen de onderzoekers.

De tabaksplug verkoolt als gevolg van pyrolyse - thermische ontleding bij afwezigheid van zuurstof. De verkoling was uitgebreider wanneer grondig schoonmaken niet werd uitgevoerd na elk gebruik, wat suggereert dat de ophoping van vuil en vloeistof de pyrolytische temperaturen verhoogt, zeggen de onderzoekers.

Analyse van de polymeerfilm toonde aan dat, ongeacht of het reinigen al dan niet was uitgevoerd, de intensiteit van de warmte voldoende was om de film te doen smelten, hoewel deze niet in direct contact was met het verwarmingselement. Het opvolgen van de aanbevolen reinigingsinstructies van de fabrikant verhoogde zowel de mate van verkoling als de smelt van de polymeerfilm.

Van verdere zorg was de vrijlating van fomaldehydecyaanhydrine door het smeltfilter bij temperaturen die alle gebruikers gemakkelijk zullen overschrijden, zeggen de onderzoekers. Deze chemische stof is zeer giftig, zelfs bij zeer lage niveaus.

De onderzoekers zeggen verder: "Deze studie heeft aangetoond dat het iQOS-systeem mogelijk niet zo probleemloos is als wordt beweerd, en benadrukt ook de dringende behoefte aan verdere veiligheidstests omdat de populariteit van dit product snel groeit."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag