Online game verslaving mannen be´nvloedt impulsbeheersing

Dick Schrauwen [1]

Onderzoekers hebben met behulp van functionele MRI (fMRI) [4] verschillen gevonden in de hersenen van mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan online gamen. Dit blijkt uit een nieuwe studie die onlangs is gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) [2].

"Internetgebruik is een integraal onderdeel van het dagelijks leven van veel jongvolwassenen. Verlies van de beheersing over internetgebruik kan tot verschillende negatieve effecten leiden", zegt Yawen Sun (MD), mede-auteur van de studie en diagnostische radioloog bij de afdeling Radiologie van het Ren Ji ziekenhuis en verbonden aan de Shanghai Jiao Tong University School of Medicine in Shanghai, China. "Internetgaming is wereldwijd een belangrijk probleem geworden voor de volksgezondheid, zowel bij adolescenten als bij jongvolwassenen."

Internet gaming disorder (IGD) is een aandoening die wordt gekenmerkt door het dwangmatig spelen van online games dat ten koste gaat van andere interesses. Personen met IGD lijden vaak aan ernstige psychologische beperkingen en/of angsten en ondervinden vaak negatieve effecten op werk, school of op hun relaties omdat ze te veel tijd besteden aan het spelen van games. Ze vertonen ook ontwenningsverschijnselen als ze niet kunnen of mogen spelen.

Hoewel er enig bewijs is dat IGD meer voorkomt bij mannen is er weinig onderzoek gedaan naar de verschillen in de structuur en functie van de hersenen tussen mannen en vrouwen met deze stoornis.

De onderzoekers bestudeerden 32 mannen en 23 vrouwen met IGD. Ze voerden een fMRI uit op de deelnemers. Ook waren 30 mannelijke en 22 vrouwelijke deelnemers zonder IGD betrokken in de studie. De fMRI werd gedaan in toestand van rust (dus toen ze niet aan het gamen waren, DS). Rust-status fMRI geeft een weergave van de hersenactiviteit wanneer deze niet op een specifieke taak is gericht. De studie onderzocht de relaties tussen hersenactiviteit zoals waargenomen op fMRI en scores op de Barratt Impulsiveness Scale-11, een veel gebruikte test om gedragsbeheersing versus impulsiviteit te beoordelen.

De resultaten belichten de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen met IGD. Mannen met IGD lieten veranderingen zien in hersenfunctie zowel op lokaal- als op netwerkniveau. De mannen hadden vooral een lagere hersenactiviteit in de bovenste, voorste hersenwinding [3], een gebied van de prefrontale kwab van de hersenen dat belangrijk is voor impulsbeheersing. Vrouwen met IGD hadden geen hersenveranderingen.

"Ons onderzoek liet zien dat verandering in de cerebrale activiteit zich wel bij mannen maar niet bij vrouwen met IGD voordoet. Verder hangt die lagere hersenactiviteit in de gyrus frontalis superior [3] bij mannen met IGD wellicht samen met een grotere impulsiviteit," verklaart Dr. Sun.

Deze en andere verschillen die in de studie naar voren komen, wijzen erop dat IGD samenhangt met verschillen tussen mannen en vrouwen in de genen die de hersenfunctie bepalen.

Verschillende snelheden van rijping van de hersenen tussen mannen en vrouwen kunnen ook bijdragen aan genderspecifieke verschillen wat betreft IGD, merkte Dr. Sun op. Bijvoorbeeld. De prefrontale cortex rijpt later bij mannen. Dat hersengebied speelt een centrale rol bij inhibitie.

Dr. Sun: "Mannen vertonen een geringere impulsbeheersing dan vrouwen en hun impulsbeheersing neemt ook meer geleidelijk toe. Gezien de rol van inhibitie bij het ontstaan van IGD zou het zo kunnen zijn dat dat jonge mannen meer vatbaar voor pathologisch internetgebruik dan jonge vrouwen."

Een disfunctionele prefrontale cortex is specifiek voor mannen met IGD en kan in verband worden gebracht met een hoge mate van impulsiviteit. Deze bevinding stemt voor een deel overeen met eerder uitgevoerde studies naar verslavende middelen. Onze research draagt ??bij aan de steeds groter wordende verzameling van wetenschappelijke artikelen die gedragsproblemen door IGD en gedragsproblemen door middelenmisbruik met elkaar in verband brengen.

"Het blijft echter onduidelijk of de functionele en structurele veranderingen in de hersenen het gevolg zijn van IGD of een precursor zijn voor IGD-kwetsbaarheid", zegt Dr. Sun. "Ik denk dat toekomstig onderzoek zich moet richten om met behulp van functionele MRI die factoren in de hersenen te identificeren die mensen vatbaar maakt om IGD te ontwikkelen. "

Interne en online gaming is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Het gaat hierbij om social gaming, mobiel gamen en multiplayer-gaming. Alleen al in de Verenigde Staten genereert de online-gaming-industrie miljarden dollars aan inkomsten. Recente onderzoeken melden dat er meer dan 55 miljoen online console-gamers zijn in de VS. Volgens het onderzoeksbureau Nielsen leven 162 miljoen mensen in een huishouden met een console voor videogames. Dat komt neer op ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking.

VERWIJZINGEN

[1] Vertaling / bewerking van onderstaand persbericht
- https://neurosciencenews.com/online-gaming-impulse-control-10270/

[2] The Radiological Society of North America
- https://www.rsna.org/en

[3] Bovenste, voorste hersenwinding (Gyrus frontalis superior)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gyrus_frontalis_superior

[4] Functionele MRI (fMRI)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Functionele_MRISteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag