Link tussen hoge blootstelling aan radiofrequente straling en tumoractiviteit 

Een hoge blootstelling radiofrequente straling (RFR) bij knaagdieren zorgde voor tumorgroei in weefsels rond de hartzenuwen van mannelijke ratten, maar niet bij vrouwtjesratten of muizen, aldus voorbereidende onderzoeken van het National Toxicology Program (NTP). De mate van blootstelling die in de studies werd gebruikt waren gelijk aan en hoger dan het huidige hoogst toegestane niveau voor plaatselijke blootstelling aan weefsels in mobiele-telefoonemissies.

Mobiele telefoons stralen meestal lagere niveaus van RFR uit dan het maximum toegestane niveau. De voorlopige conclusies van NTP werden vandaag in twee technische rapporten vrijgegeven, een voor de rattenstudies en een voor de muizenstudies. NTP laat alle bevindingen uit deze studies op 26-28 maart door externe deskundigen beoordelen.

De hoeveelheid tumoren die werden gezien in het hart, genaamd maligne perifere zenuwschedetumoren (MPNST), nam toe bij mannetjesratten die werden blootgesteld aan steeds hogere niveaus van radiofrequente straling, tot boven de toegestane telefoon-emissie. Ook werd een toename gemeten van een ongebruikelijk patroon van cardiomyopathie, of hartweefselschade, bij blootgestelde mannetjes- en vrouwtjesratten. Over het algemeen werden er bij muizen nauwelijks aanwijzingen gevonden voor gezondheidsproblemen gerelateerd aan RFR.

De rapporten wijzen ook op de statistisch relevante toename van het aantal ratten en muizen met tumoren die in andere organen werden gevonden bij een of meer van de gemeten blootstellingsniveaus, zoals de hersenen, prostaat, hypofyse, bijnierklier, lever en alvleesklier. De onderzoekers bepaalden echter dat deze bevindingen twijfelachtig waren, omdat niet duidelijk was of deze toename in tumorgroei wel gerelateerd was aan RFR.

“De niveaus van blootstelling waren veel hoger, en de duur veel langer dan wat bij mensen voorkomt, zelfs bij degenen met het hoogste mobiele-telefoongebruik. Bovendien werd bij de knaagdieren het hele lichaam blootgesteld, dus de bevindingen kunnen niet direct geëxtrapoleerd worden naar mobiele-telefoongebruik door mensen,” zegt dr. John Bucher, senior wetenschapper bij NTP. “We merken echter wel dat de tumoren die we tegenkwamen in deze studies lijken op tumoren die eerder werden gerapporteerd in bepaalde studies naar frequent mobiele-telefoongebruik.”

Voor het uitvoeren van de studies bouwde NTP speciale kamers waarin de ratten en muizen tot twee jaar lang werden blootgesteld aan verschillende niveaus van RFR. De niveaus varieerden van 1,5 tot 6 watt per kilo (W/kg) bij ratten en van 2,5 tot 10 W/kg bij muizen. Het lage niveau bij de ratten was gelijk aan het huidige hoogste toegestane niveau voor plaatselijke blootstelling van weefsels aan mobiele-telefoonemissies. De dieren kregen per dag iets meer dan 9 uur lang af en aan steeds 10 minuten lang straling en dan 10 minuten geen straling. De studies gebruikten 2G- en 3G-frequenties en modulaties die nog steeds in de VS worden gebruikt bij telefoongesprekken en sms. De recentere netwerken met 4G, 4G-LTE, en 5G voor het streamen van video’s en downloaden van bijlagen gebruiken andere frequenties en modulaties dan die de NTP voor deze studies hanteerde.

De studies zochten ook naar een reeks andere, niet-kankergerelateerde gezondheidseffecten bij de ratten en muizen, zoals veranderingen in gewicht, tekenen van weefselschade door hitte veroorzaakt door RFR en genetische schade. De onderzoekers zagen een lager lichaamsgewicht onder pasgeboren ratten en de moeders, vooral als ze in de draagtijd en bij de lactatie blootgesteld waren aan hoge niveaus van RFR. Toch groeiden deze dieren uit tot een normale grootte.

“Deze studies waren complex en technisch lastig, maar ze verschaffen de meest uitgebreide evaluatie van de gezondheidseffecten van RFR bij ratten en muizen tot op heden,” aldus Buchner. “De technologie van mobiele telefoons verandert constant en deze bevindingen geven waardevolle informatie die kan helpen de richting van toekomstig onderzoek naar de veiligheid van mobiele telefonie te bepalen.”

De FDA (Food and Drug Administration) droeg idee voor een studie naar radiofrequente straling van mobiele telefoons bij de NTP aan, vanwege het wijdverbreide gebruik van de telefoons. De FDA en de Federal Communications Commission zijn samen verantwoordelijk voor de regelgeving omtrent communicatiemiddelen.

Vertaling: A. Zwart


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag