Trazadon geassocieerd met een vergelijkbaar risico op vallen en ernstige fracturen als antipsychotica bij ouderen met dementie

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

Alhoewel artsen proberen het gebruik van antipsychotica bij ouderen met dementie trachten te verminderen moeten zij zich ervan bewust zijn dat trazadon, vaak gebruikt als een alternatief, geassocieerd wordt met een vergelijkbaar risico op vallen en ernstige fracturen als de atypische antipsychotica. De resultaten van dit nieuw onderzoek werden gepuliceerd in het tijdschrift CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

"Als artsen overstappen op het verminderen van het gebruik van antipsychotica mogen zij die niet vervangen door trazadon als veiliger alternatief voor atypisch antipsychotica, omdat het gebruik van trazadon geassocieerd wordt met een vergelijkbaar risico van vallen en grote osteoporotische fracturen als de atypisch antipsychotica geneesmiddelen, "schrijft Dr. Jennifer van het Watt, St. Michael's Hospital, Toronto, Ontario en medeauteurs.

Het percentage dementie in Canada is 7%, maar bij mensen ouder dan 85 jaar is dat 62%. Veel van die patiŽnten vertonen agressief gedrag. Hoewel bewijs beperkt is op de werkzaamheid van antipsychotica en trazadon, een antidepressivum, worden die middelen ook vaak gebruikt bij slaapproblemen van patiŽnten met dementie.

Uit de data van ICES keken onderzoekers naar gegevens van 6588 senioren gedoseerd met trazadon en 2875 aan wie atypisch antipsycotica was voorgeschreven. Ze vonden dat patiŽnten die werden behandeld met trazadon, een frequentie hadden van vallen en ernstige fracturen, inclusief heupfracturen, vergelijkbaar met dat van de groep die atypische antipsychotica ontvangen had. Trazadon werd echter wel geassocieerd met een lager risico op overlijden bij deze patiŽnten.

"We hopen dat deze informatie aanleiding geeft tot gesprekken tussen patiŽnten en zorgverleners met clinici over de voordelen en risico's van de verschillende behandelingsopties," zegt Dr. Watt.

"Watt en collega's onderstrepen ook het belang van het gebruik van niet-farmacologische benaderingen voor het beheer van gedragsstoornissen en psychologische symptomen van dementie, "schrijven Dr. Elia Abi-Jaoude, The Hospital for Sick Children (SickKids) en University Health Network, Toronto, Ontario en mede auteurs in een gerelateerd commentaar op http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.181486. ďNiet farmacologische benaderingen omvatten een verscheidenheid aan gedrags-, milieu- en zorgondersteunende interventies, en bestaand bewijs suggereert dat deze een groter effect vertonen dan veel psychotrope medicamenteuze therapieŽn. "

"Comparative risk of harm associated with trazodone or atypical antipsychotic use in older adults with dementia: a retrospective cohort study" werd gepubliceerd op 26 november 2018.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag