Muziek kan de stemming verbeteren bij volwassenen met dementie

GERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL

In een studie van Geriatrics & Gerontology International onder 51 mensen met dementie die centra voor dagbesteding voor volwassen bezochten, lieten gedragsobservaties een positieve verandering in gemoedstoestand en een afname van onrust zien tijdens muziekinterventie.

De deelnemers vertoonden een aanzienlijke toename van vreugde, oogcontact, oogbeweging, betrokkenheid en spraakzaamheid, en een afname van slapen en bewegen of dansen.

Tijdens het onderzoek luisterde elke deelnemer naar gepersonaliseerde muziek met behulp van een hoofdtelefoon, wat leidde tot sociale interactie met elkaar en/of de onderzoekers tijdens het luisteren. Na 20 minuten werden de deelnemers teruggebracht naar de gebruikelijke activiteiten in het centrum en werden ze nog 20 minuten geobserveerd.

"De veelbelovende resultaten van deze betaalbare en zinvolle interventie hebben ons team ertoe aangezet een online training voor directe hulpverleners in langdurige zorg te ontwikkelen," zei hoofdauteur Dr. Emily Ihara van de George Mason University.

"Het 'Mason Music & Memory Initiative (M3I)' combineert deze training met de muziekinterventie en zal in de komende drie jaar worden toegepast in meer dan 100 verpleeginrichtingen in Virginia. '

Vertaling: Gerda GjaltemaSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag