Meer water drinken vermindert blaasontstekingen bij vrouwen

SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER

In een gecontroleerd onderzoek stelden wij vast dat vrouwen die dagelijks 1,5 liter water extra dronken, 48 procent minder herhaalde blaasontstekingen hadden, zei Dr.Yair Lotan, hoogleraar urologie aan het Simmons Cancer Center van UT Zuidwest. De deelnemers rapporteerden zelf dat ze normaal 1,5 liter vocht per dag dronken.

"Deze bevindingen zijn belangrijk omdat meer dan de helft van alle vrouwen meldt dat ze regelmatig blaasinfecties hebben, ťťn van de meest voorkomende infecties bij vrouwen trouwensĒ, zei Dr. Lotan, hoofd van Urologic Oncologie aan het UT Southwestern Medical Center.

Meer dan een kwart van de vrouwen ervaart een tweede infectie binnen de zes maanden en 44 tot 77 procent binnen een jaar, zei Dr Lotan, hoogleraar in Urology aan de UT Southwestern en Medisch Directeur van de Urologiekliniek bij Parkland Health & Hospital System.

Artsen vermoeden dat meer vocht helpt om het aantal bacteriŽn te verminderen en het vermogen beperkt van bacteriŽn om zich aan de blaas te hechten.

Pijnlijk of moeite met urineren, een gevoel van een volle blaas, dringend of frequent moeten urineren, gevoeligheid in de onderbuik en mogelijk bloed in de urine, zijn symptomen van een acute ongecompliceerde cystitis (UTI).

Meestal worden deze infecties behandeld met antibiotica, maar meer drinken kan het gebruik van antibiotica beperken en daarmee de antibioticaresistentie helpen controleren, zegden de onderzoekers.

De bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine. De twaalf maanden durende studie toonde volgende belangrijkste resultaten:

93 procent van de vrouwen in de groep met meer drinken (GMD) had twee of minder aanvallen van cystitis vergeleken met 88 procent van de vrouwen in de controlegroep met drie of meer aanvallen.

Het aantal episodes van cystitis in de GMD groep bedroeg ongeveer de helft van de controlegroep.

In totaal waren er 327 gevallen van cystitis: 111 in de GMD groep en 216 in de controlegroep.

He aantal antimicrobiŽle tussenkomsten voor de behandeling van cystitis bedroeg 1,8 in de GMD groep en 3,5 in de controlegroep.

Het gemiddeld tijdsinterval tussen de aanvallen van cystitis beroep 142,9 dagen in de

GMD groep en 85,2 dagen in de controlegroep.

De gemiddelde tijd tot de eerste cystitis beroep 148 dagen in de GMD groep en 93,5 dagen in de controlegroep.

Vertaling: Andre Teirlinck

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag