Prebiotica kunnen helpen bij stress


Uit recent onderzoek blijkt dat probiotische vezels na een stressvolle gebeurtenis kunnen helpen om de goede darmbacteriën te beschermen en een verstoorde slaap te herstellen.

Wat doe jij om beter met de stressfactoren in je leven om te gaan? Doe je aan yoga? Meditatie? Sport? Misschien moet je prebiotica eens toevoegen aan dat lijstje.

Van probiotica weten we al dat ze de spijsvertering bevorderen, maar prebiotica worden minder goed begrepen. Het zijn bepaalde soorten niet-verteerbare vezels die tot voedsel voor probiotische bacteriën dienen, zoals vezels uit planten, bijvoorbeeld uit asperges, haver en peulvruchten. Bepaalde bacteriën voeden zich ook met andere stoffen die geen vezels zijn, zoals het eiwit lactoferrine, dat ook prebiotisch werkt en gevonden wordt in borstvoeding.

Volgens een nieuwe studie, verschenen in het online blad Frontiers in Behavioral Neuroscience, van Professor Monika Fleshner en haar team van de Universiteit van Colorado te Boulder, kan regelmatige inname van prebiotica de goede darmbacteriën bevorderen en zorgen voor herstel van een goede nachtrust na een stressvolle periode.

“Acute stress kan het darmmicrobioom ontregelen,” zo verklaart postdoc en medeauteur van de studie Dr. Annieszka Mika, “en we wilden kijken of een prebiotica-rijk dieet zou zorgen voor toename van de goede bacteriën en of de darmmicroben zouden worden beschermd tegen verstoringen vanwege stress. We wilden ook de effecten van prebiotica op het herstel van een normaal slaappatroon onderzoeken, omdat de slaap vaak verstoord is na stressvolle gebeurtenissen.”

In dit experiment kregen ratten een aantal weken lang een prebiotisch dieet. Vervolgens werden ze getest nadat ze in een stressvolle situatie waren gebracht. Zij werden vergeleken met ratten die geen prebiotisch dieet hadden gekregen. Het bleek inderdaad dat in het darmmicrobioom van ratten die prebiotisch hadden gegeten voor de stressvolle gebeurtenis geen door stress veroorzaakte ontregeling optrad en dat zij ook eerder dan de controlegroep weer een gezond slaappatroon ontwikkelen.

Aangezien deze experimenten op ratten werden uitgevoerd, is het goed om na te gaan of de resultaten ook voor mensen opgaan. “De stressor die de ratten kregen was te vergelijken met een enkele intense en acute stressvolle periode voor een mens, zoals een auto-ongeluk of de dood van een naaste,” zegt Dr. Robert S. Thompson, hoofdauteur van de studie. “Een volgende serie onderzoeken zal ingaan op juist die vraag – kunnen prebiotica mensen helpen om hun darmflora en normale slaappatronen te herstellen na een traumatische gebeurtenis?”

In de tussentijd is de vraag of we nu al zouden moeten beginnen met prebiotica in onze voeding om beter met stress om te gaan. “Tot nu toe zijn er geen nadelige effecten gemeld van prebiotica,” zegt Dr. Mika, “en ze zitten in grote mate in veel planten en zelfs in borstvoeding en ze zijn ook commercieel verkrijgbaar. Ze zouden je gezonde darmbacteriën en een rustige slaap kunnen opleveren.”

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het andere nieuws van vandaag