Veel rokers met ernstige psychische aandoening willen stoppen


Slechts enkelen krijgen behandeling, counseling, om te helpen bij stoppen

WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Van de Amerikaanse volwassenen met een ernstige psychische aandoening zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of klinische depressie, rookt 57%. Daarentegen rookt maar 15% van alle volwassen in de VS.

Velen met dergelijke psychiatrische problemen willen stoppen met roken, maar hun psychiaters en sociaal-maatschappelijk werkers schrijven bijna nooit medicatie voor om ze daarbij te helpen, of sturen ze door naar instellingen die zich ermee bezighouden, zo ontdekten onderzoekers van de Washington University School of Medicine en de BJC Behavioral Health te St. Louis.

De bevindingen staan online in het Community Mental Health Journal.

“Patiënten met ernstige psychische ziektes overlijden gemiddeld 25 jaar eerder dan mensen zonder die problemen en roken is daarbij een grote factor,” zegt Li-Shiun Chen, universitair docent psychiatrie en hoofdauteur van de studie. “Roken is een veelvoorkomend en ernstig probleem voor onze patiënten en hoewel het aantal rokers onder de bevolking in zijn geheel al een tijd aan het dalen is, blijft het percentage binnen deze kwetsbare groep erg hoog.”

Van oudsher is een psychiatrische afdeling een van de weinige plaatsen in een ziekenhuis waar roken werd toegestaan. Psychiaters vonden het aanvaardbaar om ernstig zieke patiënten toe te staan om te roken, omdat de belangrijkste focus van de behandeling op de psychose of de depressie lag.

“Maar in de afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat stoppen met roken gunstig is voor de mentale gezondheid van psychiatrische patiënten,” zegt dr. Laura Jean Bierut, hoogleraar Psychiatrie en senior auteur van de studie. “Als zij stoppen met roken daalt het risico op terugkerende depressieve periodes die kunnen leiden tot opname in een ziekenhuis of instelling. Het verlaagt ook de hoeveelheid medicijnen die zij nodig hebben. Ons begrip hiervan heeft zich steeds verder ontwikkeld; twintig jaar geleden dachten artsen waarschijnlijk dat doorgaan met roken geen repercussies zou hebben voor de gezondheid, maar nu weten we wel beter.”

De onderzoekers volgden 213 patiënten met psychiatrische aandoeningen die werden behandeld in één van vier BJC Behavioral Health klinieken in en om St. Louis. De onderzoekers volgden patiënten die zij redelijk representatief achtten voor degenen die in psychiatrische klinieken te vinden zijn. Zij constateerden dat 82 procent van de patiënten die rookten geïnteresseerd waren in een poging tot stoppen. Vierenveertig procent zei dat ze graag medicijnen zouden krijgen om ze te helpen met stoppen, maar slechts 13 procent kreeg die ook. Vijfentwintig procent zei overigens dat zij liever counseling kregen om te stoppen, maar slechts 5 procent kreeg dat ook inderdaad.

Uit de patiëntenenquêtes, samen met een anonieme enquête onder zorgaanbieders, bleek dat 91% van de psychiaters en 84% van de maatschappelijk werkers de indruk had dat hun patiënten geen interesse hadden in stoppen of minderen met roken.

“Er is een behoorlijke discrepantie tussen de twee groepen,” zegt Chen, die ook personeelspsychiater is bij BJC Behavioral Health. “Ons doel is om de wensen van patiënten en de perspectieven van de artsen die hen behandelen meer op elkaar af te stemmen.”

Vertaling: Astrid Zwart


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media