Blootstelling kinderen aan passief roken wordt door de ouders sterk onderschat

Rokende ouders onderschatten waar en wanneer hun kinderen worden blootgesteld aan sigarettenrook, zeggen onderzoekers aan de Universiteit van Tel Aviv

Volgens de American Heart Association worden vier van de tien kinderen in de VS blootgesteld aan tweedehands rook. Een nieuw onderzoek aan de Tel Aviv University suggereert dat ouders die roken ten onrechte op hun eigen fysieke zintuigen vertrouwen om de aanwezigheid van tabaksrook in de lucht in te schatten.

"Deze afhankelijkheid van hun eigen fysieke zintuiglijke waarnemingen leidt tot misvattingen over waar en wanneer kinderen worden blootgesteld aan tabaksrook", zegt Dr. Laura Rosen van TAU's School of Public Health en Sackler Faculty of Medicine, die het onderzoek voor de studie leidde dat onlangs gepubliceerd werd in Nicotine and Tobacco Research.

"Niemand heeft eerder de vinger gelegd op dit probleem," zegt Dr. Rosen. "Nochtans is dit belangrijk voor het debat over roken op openbare plaatsen, omdat mensen kunnen blootgesteld worden zonder zich hiervan bewust te zijn."

Misverstanden en misvattingen.

Het onderzoeksteam interviewde 65 ouders van jonge kinderen uit rokende gezinnen in Israël. Ze vonden veel verkeerde veronderstellingen en een gebrek aan bewustzijn van waar en wanneer de kinderen werden blootgesteld aan sigarettenrook.

"Veel ouders denken dat ze adequate maatregelen nemen om hun kinderen te beschermen tegen de schade van sigarettenrook, maar we hebben vastgesteld dat ze zich niet eens bewust zijn van een deel van de blootstelling en daarom onvoldoende maatregelen nemen," gaat Dr. Rosen verder.

De onderzoekers vergeleken vervolgens de misvattingen van de deelnemende ouders over rookblootstelling met wetenschappelijke bevindingen uit recente studies. Ze ontdekten dat als de ouders ervan overtuigd waren dat hun kinderen niet werden blootgesteld als ze de rook niet zagen of roken.

“Eerdere studies hebben aangetoond dat 85% van de rook onzichtbaar is en dat veel componenten van sigarettenrook geurloos zijn", zegt Dr. Rosen. "Bovendien kun je niet vertrouwen op de reukzin van een roker die mogelijk beschadigd is door het roken."

Anderen vertelden dat ze geloofden dat als ze rookten naast een open raam, op het balkon of in een toegewezen ruimte of een kamer die na het roken wordt geventileerd - hun kinderen niet werden blootgesteld aan rook. "Maar urineonderzoek bij kinderen van wie de ouders in de buurt van open ramen rookten, duidt op een verdubbeling van het normale niveau van cotinine, een product van nicotine," zegt Dr. Rosen.

Sommige ouders merkten ook op dat ze ervan overtuigd waren dat roken in de auto met open ramen hun kinderen niet zou schaden. "Het is echter een feit dat het niveau van schadelijke deeltjes in de auto van een roker zelfs hoger kan zijn dan in bars waar klanten vrij kunnen roken", zegt Dr. Rosen. "Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die worden blootgesteld aan één enkele sigaret die in de auto wordt gerookt, 24 uur na de blootstelling verhoogde biomarkers hebben en dat langdurige blootstelling aan lage concentraties zich na verloop van tijd kan ophopen en permanente schade kan aanbrengen aan de ontwikkelende longen en het cardiovasculair systeem van kinderen.

"Om kinderen te beschermen tegen passief roken, moeten ouders ervan overtuigd zijn dat blootstelling plaatsvindt, zelfs als ze zelf de rook niet zien of ruiken." Het bewustzijn van ouders over blootstelling aan rook is essentieel om kinderen te beschermen tegen passief roken, "besluit Dr. Rosen.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag