Blootstelling aan nicotine tijdens en na zwangerschap kan voor gehoorproblemen zorgen bij kinderen


THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY

Blootstelling aan nicotine, voor en na de geboorte, kan bij kinderen leiden tot gehoorproblemen vanwege abnormale ontwikkeling in de auditieve hersenstam, zo blijkt uit een proef met muizen, verschenen in het Journal of Physiology.

Blootstelling aan nicotine tijdens de zwangerschap bleek al eerder schadelijk te zijn voor de hersenontwikkeling van de foetus. Moeders die roken, e-sigaretten gebruiken of een nicotinevervangende therapie ondergaan hebben een verhoogd risico op een premature bevalling, verlaagd geboortegewicht van de baby en een verhoogde kans op wiegendood. Dit onderzoek meldt voor het eerst dat de auditieve hersenstam – een gebied in de hersenen dat een rol speelt bij het analyseren van geluidspatronen – zich abnormaal zou kunnen ontwikkelen bij kinderen als de zwangere moeder aan nicotine is blootgesteld voor en na de bevalling. Kinderen met een beschadigde auditieve hersenstamfunctie hebben meer kans op leerproblemen en problemen met taalontwikkeling.

De onderzoekers voegden nicotine aan het drinkwater van drachtige muizen toe, tot een niveau vergelijkbaar met zware menselijke rokers. De nakomelingen van de muizen werden blootgesteld aan nicotine voor de geboorte en via de moedermelk totdat ze drie weken oud waren – een leeftijd vergelijkbaar met kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarna werden de hersenen van de nakomelingen geanalyseerd, door te meten hoe het vuren van de neuronen en het overbrengen van signalen in de hersenen verliep. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van nakomelingen van drachtige muizen zonder nicotine-blootstelling.

Neuronen die informatie uit de cochlea krijgen (sensorische orgaantjes in het oor) waren minder effectief in het overbrengen van signalen naar andere auditieve hersenstamneuronen bij muizen die aan nicotine waren blootgesteld. Bovendien werden de signalen minder precies overgebracht, wat leidt tot een verslechtering in het coderen van geluidspatronen. Dat zou een gedeelte van de onderliggende oorzaak kunnen zijn voor de moeilijkheden die kinderen van zwaar rokende moeders hebben met de auditieve informatieverwerking.

Ursula Koch, hoogleraar aan de Freie Universität Berlin en hoofonderzoeker van de studie zegt: “We weten niet hoeveel andere onderdelen van het auditieve systeem worden beïnvloed door nicotine-blootstelling. Er is verder onderzoek nodig naar het cumulatieve effect van nicotine en naar de moleculaire mechanismes van de manier waarop nicotine de ontwikkeling van neuronen in de auditieve hersenstam beïnvloedt.”

Zij voegt toe: “Als een moeder tijdens de zwangerschap rookt en het kind leerproblemen krijgt op school, zou moeten worden onderzocht of er sprake is van een gebrekkige auditieve procesverwerking.”

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het andere nieuws van vandaag