Nieuwe studie toont dat Europese landbouwgrond vervuild is met glyfosaat van Monsanto


Een nieuwe studie (1) van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie en twee Nederlandse laboratoria tonen aan dat 45% van de grond in Europa residuen van glyfosaat bevat, waarmee wordt aangetoond dat het model waarop de landbouw in de EU is gebaseerd te veel vertrouwt op dit schadelijke chemische onkruidverdelgingsmiddel. In tegenstelling tot wat de producenten ervan beweren (2), blijft glyfosaat in de bodem zitten, waar het niet alleen de bodemvruchtbaarheid nadelig beÔnvloedt, maar ook de gezondheid van mensen en het milieu.

De (binnenkort online te verschijnen) studie van de Universiteit van Wageningen en de Rikilt-laboratoria, in samenwerking met het JRC, onthult dat van de 317 bodemmonsters van akkerbouwgrond in de EU 42% AMPA bevatte, de meest giftige metaboliet van glyfosaat. Glyfosaat zat in 21% van de monsters; 18% bevatte beide. De studie werd in zes gewassystemen uit 11 EU-landen uitgevoerd, waarbij bodemmonsters uit verschillende geografische en klimatologische omstandigheden werden gebruikt.

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Portugal zijn binnen dit spectrum het ergst; hier werd het gif het vaakst gevonden en ItaliŽ en Griekenland lijken de landen te zijn waar minder glyfosaat op landbouwgewassen wordt gebruikt. Meest opvallend was echter dat deze 2 moleculen konden worden gevonden in elke lidstaat waar getest werd. Alle geteste gewassen vertoonden residuen van glyfosaat en AMPA. Veruit het ergst was het in Portugese wijngaarden, maar geen enkel gewas vertoonde patronen van minder afhankelijkheid van glyfosaat in vergelijking met andere gewassen.

De resultaten tonen aan dat de ophoping en de hardnekkigheid van glyfosaat in de bodem onderschat wordt door de Europese autoriteiten. Ook onderschat men de schade die het kan berokkenen aan ecosystemen. De concentraties van glyfosaat en AMPA die werden gevonden zijn giftig gebleken voor organismes die in de bodem leven, zoals voor wormen (3), goede bacteriŽn (4) en schimmels (5), omdat glyfosaat de natuurlijke afweer van de planten verzwakt, waardoor ze gevoelig worden voor pathogenen (6).

Deze stoffen, die door bodemdeeltjes worden opgenomen, kunnen zich door de wind of via regenval laten verspreiden, wat leidt tot blootstelling aan en vervuiling van de lucht en tevens tot aantasting van het oppervlakte- en grondwater. Door bemesting kan ook een fractie vrijkomen van de aan glyfosaat en AMPA gebonden deeltjes, waardoor het direct biobeschikbaar komt voor opname door planten en organismen (7).

Angliki Lyssimachou, PAN Europaís ecotoxicoloog zegt: ďDeze studie spreekt duidelijk de voorspellingen tegen van de Europese autoriteiten dat glyfosaat niet in het milieu blijft bestaan. De Europese landbouw is feitelijk zeer afhankelijk van een giftige stof waarvan het gebruik niet eens goed gereguleerd is in de EU, waardoor iedereen in gevaar wordt gebracht. Beleidsmakers moeten zorgen voor een verbod op het gebruik van deze schadelijke chemicaliŽn in de productie van ons voedsel. Het is hoog tijd om te beginnen met de implementatie van alle bestaande niet-chemische alternatieven voor bestrijdingsmiddelen.Ē

Henriette Christensen, de beleidsmanager van PAN Europe voegt toe: ďDe laatste jaren blijkt uit steeds meer bewijs dat de bodemgezondheid een van de hoofdaspecten is om gezonde gewassen te laten groeien, die bestand zijn tegen aanvallen van plagen. Glyfosaat vernietigt de bodemgezondheid en leidt tot meer pesticidegebruik. Onze boeren moeten deze vicieuze cirkel doorbreken.Ē

[1] Silva V, Montanarella L, Jones A, FernŠndez-Ugalde O, Mol HGJ, Ritsema CJ. 2017. Distribution of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) in agricultural topsoils of the European Union. Sci Total Enironm. XXX
[2] Glyphosate Task Force, fate of glyphosate in the environment http://www.glyphosate.eu/environmental-fate-and-behaviour-glyphosate(link is external)
[3] Dominguez et al. 2016
[4] Aristilde et al. 2017
[5] Poirier et al. 2017
[6] Johal and Huber, 2009.
[7] Munira et al, 2016 Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag