5.000 sterfgevallen per jaar in Europa door dieselgate

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS.

Sinds eind 1990's is het aandeel van dieselauto's in de EU gestegen tot ongeveer 50%, met belangrijke verschillen tussen landen. Er zijn nu meer dan 100 miljoen dieselwagens in Europa, tweemaal zo veel als in de rest van de wereld samen. Hun NOx-emissies zijn echter 4 tot 7 keer hoger op de weg dan bij officiŽle certificatietests. Moderne motorcontroles zijn door de fabrikanten geoptimaliseerd voor de specifieke laboratoriumtest, maar presteren slechter in het verkeer. In deze nieuwe studie berekenden we de voorziene sterfgevallen van deze overmaat NOx-emissies voor de bevolking van alle Europese landen.

Gezondheidseffectenschattingen

Ongeveer 425.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar worden geassocieerd met de huidige luchtverontreinigingsgraad in EU28, Noorwegen en Zwitserland. Meer dan 90% van deze vroegtijdige sterfgevallen worden veroorzaakt door ademhalings-, hart- en vaatziekten die verband houden met blootstelling aan fijne deeltjes. NOx is een belangrijke oorzaak van deze fijne stofdeeltjes. Deze nieuwe studie schat dat jaarlijks ongeveer 10.000 vroegtijdige sterfgevallen kunnen worden toegeschreven aan NOx-emissies van dieselauto's, bedrijfswagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Ongeveer de helft - ongeveer 5.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar - zijn te wijten aan NOx-emissies die veel hoger liggen dan de opgelegde grenswaarden. Benzineauto's hebben veel lagere emissies. 'Als de uitstoot van dieselauto's zo laag was als de uitstoot van benzineauto's, zouden ongeveer 7.500 vroegtijdige sterfgevallen kunnen vermeden wordení, zegt Jens Borken-Kleefeld, transportdeskundige bij het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

De landen met het hoogste aantal voortijdige sterfgevallen die te wijten zijn aan fijne deeltjes van dieselwagens, bestelauto's en lichte bedrijfsvoertuigen zijn ItaliŽ, Duitsland en Frankrijk. Dat komt door zowel hun grote populaties als hun groot aandeel in dieselwagens. Het risico per hoofd van de bevolking is echter bijna tweemaal zo hoog in ItaliŽ als in Frankrijk. "Dit weerspiegelt de zeer ongunstige vervuiling, vooral in het dicht bevolkte Noord-ItaliŽ", zegt onderzoeksvoorzitter Jan Eiof Jonson van het Noorse Meteorologisch Instituut. De laagste risico's komen voor in Noorwegen, Finland en Cyprus waar risico's minstens veertien keer lager zijn dan het EU28 + gemiddelde.

De studie is uitgevoerd door het Noorse Meteorologisch Instituut in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systemenanalyse (IIASA) in Oostenrijk en de afdeling Ruimte, Aarde en Milieu aan de Universiteit van Chalmers in Zweden. In dit onderzoek heeft het Noorse Meteorologische Instituut de concentraties en afzettingen van verontreinigende stoffen berekend op basis van NOx-emissies van LDDV's in verschillende landen die door IIASA zijn verstrekt. IIASA heeft ook de gezondheidseffectenberekeningen gemaakt.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag