Vlees eten in verband gebracht met hoger risico op diabetes


Uit de Singapore Chinese Health Study blijkt dat een verhoogd risico op diabetes door meer consumptie van rood vlees en gevogelte gedeeltelijk te wijten is aan het ijzergehalte in deze vleessoorten

DUKE-NUS MEDICAL SCHOOL

Terwijl op planten gebaseerde voeding over het algemeen gezonder geacht wordt dan op vlees gebaseerde voeding bij het voorkomen van het risico op diabetes, hebben niet alle vleessoorten dezelfde risicovolle invloed. Zoals professor Koh Woon Puay, professor Clinical Sciences van Duke-NUS Medical School (Duke-NUS), en haar team ontdekte, wordt een hogere consumptie van rood vlees en gevogelte geassocieerd met een aanzienlijk hoger risico op de ontwikkeling van diabetes, wat deels te wijten is aan het hogere gehalte aan heem-ijzer in deze vleessoorten. Deze studie geeft een basis voor wetenschappelijk onderbouwde voedingsaanbevelingen aan de populatie van Singapore voor het matigen van het diabetes risico en vermindering van de gezondheidszorgkosten voor deze chronische kwaal.

Deze resultaten komen uit de Singapore Chinese Health Study, bij 63.257 volwassenen in de leeftijd 45-74 tussen 1993 en 1998 werden, die daarna nog ca. 11 jaar nabehandeld werden. De studie vond een positieve associatie tussen inname van rood vlees en gevogelte en het risico op ontwikkeling van diabetes. Met name degenen in de laatste kwartiel (75% van de meting) met rood vlees en gevogelte consumptie hadden een verhoogd risico op diabetes vergeleken met degenen in het eerste kwartiel (25% van de meting), resp. 23% en 15%, terwijl de consumptie van vis/schaaldieren niet geassocieerd werd met een diabetesrisico. De verhoging van het risico in associatie met rood vlees/gevogelte werd lager door deze te vervangen door vis/schaaldieren.

In een poging inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme van de rol van rood vlees en gevogelte bij de ontwikkeling van diabetes werd ook de associatie tussen heem-ijzer inhoud bij alle vleessoorten en het diabetes risico onderzocht, en ontdekte men een dosis-afhankelijke positieve associatie. Na het aanpassen van de heem-ijzer inhoud in de voeding was de rood vlees en diabetes associatie nog steeds aanwezig, hiermee suggererend dat andere aanwezige chemicaliën in rood vlees verantwoordelijk waren voor de verhoging van het risico op diabetes. Omgekeerd kwam de associatie tussen gevogelte consumptie en diabetes risico op nul uit, suggererend dat dit risico toe te schrijven was aan het in gevogelte aanwezige heem-ijzer.

Dit is een van de grootste Aziatische studies naar vleesconsumptie en diabetes risico. Terwijl de uitkomsten consistent zijn met andere westerse studies die hebben laten zien dat verhoogde consumptie van rood vlees en verhoging van het heem-ijzer gehalte in het dieet het risico op diabetes zou kunnen verhogen, demonstreerde deze studie dat het bijkomende risico toe te schrijven is aan andere mogelijke chemicaliën, anders dan het heem-ijzer gehalte. Het suggereerde ook dat het deel van de kip met een lager heem-ijzer gehalte zoals de borst, vergeleken met de dij, gezonder zou kunnen zijn. Uiteindelijk demonstreerde de studie ook het voordeel van vervanging van rood vlees of gevogelte door vis/schaaldieren.

De belangrijkste boodschap formulerend voor het publiek, zei professor Koh, senior auteur van de studie: “We hoeven vlees niet helemaal van ons menu te schrappen. Singaporeanen hoeven alleen maar hun dagelijkse portie te verminderen, vooral rood vlees, en kiezen voor kippenborst en vis/schaaldieren, of plantaardige proteïnevoeding en melkproducten, om het risico op diabetes te verlagen. Aan het eind van de rit willen we het publiek informatie meegeven om wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken voor gezonder voedsel om risico’s op ziekten te verminderen.”

“Alhoewel een aantal westerse studies consistent lieten zien dat consumptie van rood vlees gematigd zou moeten worden, is deze studie enorm relevant omdat het gebaseerd is op de lokale bevolking en consumptiepatronen. De uitkomsten bevestigen HPB’s aanbeveling om het consumeren van rood vlees te matigen, en dat een gezond en uitgebalanceerd dieet voldoende en gevarieerde eiwitbronnen zou moeten bevatten, inclusief gezondere alternatieven voor rood vlees zoals vis, tofu en peulvruchten,” zegt dr. Annie Ling, directeur, Policy, Research and Surveillance Division, Health Promotion Board.

Gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology op 22 augustus 2017, werd dit onderzoek gesubsidieerd door de National Research Foundation Singapore onder de Clinician Scientist - Individual Research Grant (NMRC/CIRG/1354/2013) onder beheer van de Singapore Ministry of Health's National Medical Research Council, alsook door de National Institutes of Health (RO1 CA144034 en UM1 CA 182876).

Vertaling: Ellen Lam


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag