Fornuizen met schone brandstof kunnen hart en bloedvaten bij zwangere vrouwen verbeteren


AMERICAN THORACIC SOCIETY

Als in ontwikkelingslanden wordt overgegaan van het koken op biobrandstof of kerosine naar koken op ethanol, kunnen een hoge bloeddruk en cardiovasculair risico’s bij zwanger vrouwen worden verminderd, aldus nieuw onderzoek dat online is verschenen voordat het in druk verschijnt in het Journal of Respiratory and Critical Care Medicine van de American Thoracic Society.

In het onderzoek, "Randomized Controlled Ethanol Cookstove Intervention and Blood Pressure in Pregnant Nigerian Women", staat vermeld dat het aantal gevallen van hoge bloeddruk kon worden verlaagd en dat de diastolische druk (onderdruk) afnam, bij zwangere vrouwen die met ethanol kookten in plaats van met traditionele brandstoffen als hout of kerosine. De systolische bloeddruk (bovendruk) veranderde niet significant.

“Hoewel uit voorgaande studies bleek dat bij blootstelling aan luchtverontreiniging in het huishouden het risico op nadelige gevolgen voor de zwangerschap toenam, was er nooit eerder een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gedaan, om te kijken of schonere brandstof het aantal gevallen van hoge bloeddruk bij zwangere vrouwen kon verlagen,” zegt hoofdonderzoeker dr. Christopher O. Olopade, hoogleraar geneeskunde en directeur van internationale programma’s voor gezinnen aan de Prtizker School of Midicine van de Universiteit van Chicago.

Dr. Olopade en zijn collega’s lieten 324 zwangere vrouwen uit Ibadan, Nigeria, meedoen aan de studie. Vrouwen die rookten, of samenwoonden met een roker, of die kookten voor hun levensonderhoud, werden uitgesloten van de studie. Geen van de vrouwen die meededen had een hoge bloeddruk (gedefinieerd als hoger dan 140mmHg/90 mmHg) toen ze begonnen en zij waren tussen de 16 en 18 weken zwanger.

De helft van de vrouwen die eerder op hout of kerosine stookten werden willekeurig ingedeeld bij de groep die op ethanol kookte. De andere helft bleef of hout of kerosine koken. De bloeddruk werd tijdens 6 bezoeken aan de deelneemsters gemeten.

Aan het eind van het onderzoek waren de resultaten als volgt:
- 6,4 procent van degenen die op hout of kerosine kookten ontwikkelde een hoge bloeddruk, vergeleken met 1,9 procent van de groep die overging van kerosine op ethanol.
- 8,8 procent van degenen die op kerosine kookten kreeg hoge bloeddruk, tegen slechts 1,8 procent van de ethanolgroep.
- De gemiddelde diastolische bloeddruk was 2,8 mmHg hoger bij de hout- en kerosinegroep dan bij de ethanolgroep.
- De gemiddelde diastolische bloeddruk was 3,6 mmHg hoger onder de kerosinegroep dan onder de ethanolgroep.

Volgens Olopade ondersteunen de bevindingen de oproep van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) om met kerosine als brandstof bij het koken of voor het verwarmen van het huis te stoppen. Alle deelnemers werden geďnformeerd over de schadelijke effecten van blootstelling aan rook, en vrouwen die met hout of kerosine kookten werden aangemoedigd om buiten te koken of in een goed geventileerde kamer.

“De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het bewijs dat kwetsbare groepen, vooral zwangere vrouwen, veel aan gezondheid zouden kunnen winnen door te gaan koken op schone brandstoffen,” zegt Dr. Olopade. “Er is verder onderzoek nodig om te bepalen hoe groot de afname aan blootstelling zou moeten zijn om aanzienlijke en blijvende gezondheidswinst op te leveren.”

Vertaling: Astrid ZwartNuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiers

 

 

Terug naar het hoofdmenu