Minder aanvallen van astma in stedelijke buurten omringd met bomen

UNIVERSITEIT VAN EXETER

Een studie van de medische faculteit van de Universiteit van Exeter vond dat mensen die in vervuilde stedelijke gebieden wonen veel minder risico hebbem om in het ziekenhuis te worden opgenomen met astma als er veel bomen in de buurt zijn.

Het onderzoek naar de impact van stedelijk groen op astma suggereert dat de gezondheid van de ademhaling kan worden verbeterd door meer bomen in zeer vervuilde stedelijke wijken.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Environment International onderzocht meer dan 650.000 ernstige gevallen van astma over een periode van 15 jaar. Noodhospitalisaties werden vergeleken in 26.000 stadswijken in Engeland.

In de meest vervuilde stedelijke gebieden hadden bomen een bijzonder sterke associatie met minder noodgevallen van astma. In relatief onvervuilde stedelijke wijken hadden bomen niet dezelfde impact.

In een typisch stedelijk gebied met een hoge achtergrondluchtverontreiniging - bijvoorbeeld ongeveer 15 microgram fijne deeltjes (PM2,5) per kubieke meter of een stikstofdioxideconcentratie van ongeveer 33 microgram per kubieke meter - werd de aanwezigheid van 300 bomen per vierkante kilometer extra, geassocieerd met ongeveer 50 minder noodgevallen van astma per 100.000 inwoners gedurende de onderzoeksperiode van 15 jaar.

De bevindingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor de planning en het volksgezondheidsbeleid en suggereren dat boomaanplant een rol kan spelen bij het verminderen van de effecten van luchtvervuiling door auto's.

Meer dan 5,4 miljoen mensen krijgen een behandeling voor astma in de UK met een jaarlijkse kostenpost voor de NHS van ongeveer één miljard pond. Achttien procent van de volwassenen meldde astma in de voorafgaande 12 maanden en een kwart van de 13-14-jarigen meldde symptomen. Astma veroorzaakt meer dan duizend doden per jaar.

De studie geleid door dr. Ian Alcock, onderzoeksmedewerker aan de medische faculteit van de Universiteit van Exeter, vond dat bomen en groene ruimte beide te maken hadden met een afname van mensen die in het ziekenhuis met astma werden opgenomen.

Dr Alcock zei: "We wilden duidelijk maken hoe stedelijke vegetatie gerelateerd is aan de gezondheid van de luchtwegen.We weten dat bomen de luchtverontreinigende stoffen verwijderen die aanvallen van astma kunnen veroorzaken maar in sommige situaties kunnen ze ook lokale ophopingen van deeltjes veroorzaken door hun verspreiding door de wind te hinderen. En vegetatie kan ook een allergeen stuifmeel produceren dat astma verergert.

We vonden dat stedelijke vegetatie per saldo veel meer goed dan kwaad doet. De effecten waren echter niet overal gelijk. Groene ruimtes en tuinen gingen gepaard met een vermindering van de ziekenhuisopname voor astma bij een lager niveau van vervuilende stoffen, maar niet in de meest vervuilde stedelijke gebieden. Met bomen was het andersom. Het kan zijn dat graspollen meer allergeen worden wanneer ze worden gecombineerd met luchtverontreinigende stoffen zodat de voordelen van groene ruimtes afnemen naarmate de vervuiling toeneemt. In tegenstelling hiermee kunnen bomen vervuilende stoffen effectief uit de lucht verwijderen en dit kan verklaren waarom ze het gunstigst lijken wanneer de concentraties hoog zijn. "

Co-auteur dr. Rachel McInnes, Senior Climate Impacts Scientist bij het Met Office, voegde hieraan toe: "Deze bevinding dat de effecten van verschillende soorten vegetatie - groene ruimte en tuinen, en boombedekking - verschillen bij zowel zeer hoge als zeer lage niveaus van luchtverontreiniging is bijzonder relevant voor het beleid inzake volksgezondheid en stadsplanning. We weten ook dat de interactie tussen stuifmeel en luchtverontreiniging en het effect op de gezondheid en astma uiterst complex is en deze studie bevestigt dat er meer onderzoek nodig is op dit gebied, zoals dit van de NIHR Health Protection Research Unit in Environmental Change and Health. "

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag