Lange tijd zwaar drinken kan slagaders doen verouderen


American Heart Association

Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association, het open access tijdschrift van de American Heart Association /American Stroke Association kan zwaar alcohol drinken over verschillende jaren vroegtijdig de slagaders verouderen, vooral bij mannen, waardoor ze een verhoogd risico hebbben op hart- en vaatziekten.

Te veel drinken kan invloed hebben op de elasticiteit van de vaatwanden (arteriële stijfheid) waardoor de slagaders vroegtijdig verouderen wat interfereert met de bloedstroom.

Bovendien vonden de onderzoekers dat mannelijke ex-drinkers groter gevaar liepen op arteriële stijfheid dan jonge matige drinkers. Deze waarneming werd niet gevonden bij vrouwen; onder de 3869 deelnemers waren 73 procent mannen.

De bevindingen, die refereerden naar de drinkgewoonten over een periode van 25 jaar, ondersteunen eerder onderzoek naar matig alcoholgebruik en de associatie met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten. De vraag is hoeveel alcohol te veel is en op welk punt alcohol schadelijk begint te worden voor de slagaders?

De deelnemers uit de eerste evaluatie varieerden in leeftijd tussen 30 en 50. Statistische correctie voor leeftijd (onder andere kenmerken) werd uitgevoerd en personen met een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten werden uitgesloten. Enkelen van de deelnemers waren actuële rokers en 68 procent van de mannen en 74 procent van de vrouwen hielden zich niet aan de aanbevolen wekelijkse oefeningen. Onder zowel mannen als vrouwen had 1 op de 10 diabetes Type 2. Mannen waren eerder zware drinkers dan vrouwen en er waren twee keer zoveel stabiele nondrinkers en oud-drinkers onder de vrouwen dan onder de mannen.

De onderzoekers vergeleken de gegevens over over het alcoholgebruik van de deelnemers d.m.v. carotis-femorale pulse wave velocity (PWV) metingen van de pulsgolven tussen de belangrijkste aders in de nek en de dij. Hoe hoger de snelheid, hoe stijver de slagader. Alcoholgebruik werd periodiek gemeten over een periode van 25 jaar en de onderzoekers bekeken hoe de langdurige inname patronen de polsgolfsnelheid beïnvloedden over een interval van 4 tot 5 jaar.

Lange termijn zwaar drinken werd gedefinieerd als meer dan 112 gram (3,9 ounces) ethanol per week (of 14 UK-eenheden, waarbij één eenheid ongeveer gelijk is aan een halve pint bier of een half glas wijn); consistent matig drinken betekent minder dan 112 gram ethanol per week.

De American Heart Association definieert matige alcoholconsumptie als een gemiddelde van één tot twee glazen per dag voor mannen en één drankje per dag voor vrouwen. Eén drankje is 12 ounces bier of 4 ounces wijn. Overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op alcoholverslaving, cardiovasculaire risicofactoren zoals hoge bloeddruk en obesitas, beroerte, bepaalde vormen van kanker, zelfmoord en ongevallen.

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak ter wereld en dragen bij tot bijna één derde van de sterfgevallen, zeggen de onderzoekers.

Waarom alcohol van invloed is op de arteriële gezondheid is onduidelijk, aldus Darragh O'Neill, Ph.D., hoofdauteur van de studie en epidemiologisch onderzoeker aan de University College London. “Er is al gesuggereerd dat alcoholgebruik de high-density lipoproteine cholesterol zou verhogen - de goede cholesterol - of de kleverigheid van de bloedplaatjes zou verlagen. Omgekeerd kan zwaarder alcoholgebruik bepaalde enzymen activeren wat zou leiden tot collageen accumulatie dat op zijn beurt de arteriële verstijving zou kunnen verergeren. "

"Op basis van deze bevindingen wil het onderzoeksteam meerdere groepen mensen opvolgen - daar deze studie werd beperkt tot één enkele groep van voornamelijk mannen - en de relatie bestuderen die drinkpatronen na verloop van tijd te hebben met andere indicatoren van hart- en vaatziekten . ' zei O'Neill.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag