Verhuizingen hebben effect op latere gezondheid en welzijn


Ongunstige gebeurtenissen voor volwassenen hangen samen met veranderde woonomstandigheden gedurende de kindertijd, volgens een nieuwe studie, in het American Journal of Preventive Medicine.

Uitgebreide, langdurige studie onder Deense kinderen die gevolgd zijn tot de volwassenheid, wijzen uit dat verhuizing naar een nieuw huis gedurende de kindertijd de kans op veelvuldige ongunstige uitkomsten later in het leven verhoogt. Deze unieke studie onder 1.4 miljoen mensen, die gevolgd zijn van hun vijftiende verjaardag tot vroeg in de veertig, wordt gepubliceerd in de American Journal of Preventive Medicine.

Gegevens zijn verzameld onder alle mensen, die geboren zijn in Denemarken tussen 1971 en 1997. Dit hield in dat elke woonplaats verhuizing van de kinderen van geboorte tot 14 jaar werd gedocumenteerd.

Bij elke verhuizing, die beschreven werd, werd de leeftijd van het kind vermeld, zodat de impact van de vroeg-in-het-leven verhuizingen konden worden vergeleken met verhuizingen gedurende de vroege teenage jaren.

Met een groot aantal uitgebreide nationale inschrijvingen tot hun beschikking, was het team van onderzoekers in staat tot het meten en vergelijken van op elkaar volgende negatieve gebeurtenissen in de kindertijd. Hieronder vielen ook: zelfmoordpogingen, zware criminaliteit, psychische ziektes, drugsmisbruik en natuurlijke en onnatuurlijke sterfgevallen.

“Dankzij zijn unieke, complete en accurate registratie van alle verhuizingen in zijn bevolking, is Denemarken het enige land waar het momenteel mogelijk is om zulk een uitgebreid nationaal onderzoek te doen tussen verhuizingen in de kindertijd en het risico van ongunstige uitkomsten in het latere leven,“ legde hoofdonderzoeker Roger T. Webb, PhD, Centre for Mental Health and Safety, van de University of Manchester (UK) uit.

Het risico van ongunstige uitkomsten die terug te voeren waren op verhuizingen gedurende de kindertijd, werd geclassificeerd in drie categorieën: zelf-aangebracht en van mens tot mens aangebrachte gewelddadigheid: (poging tot moord, gewelddadige criminaliteit), geestesziekten en zelfmoordpoging (enkele psychiatrische diagnoses, zelfmoordpoging), en voortijdige dood (natuurlijk en onnatuurlijk).

Zeven en dertig procent van de bestudeerde mensen, verhuisde minstens een keer naar buiten de gemeentegrenzen, voór het 15e levensjaar. Van alle ongunstige gevolgen hiervan, werden de hoogste risico’s gevonden onder mensen die vaak verhuisden in de vroege pubertijd.

Statistische analyse was vooral fors. “Korte periode” relaties sprongen er uit voor elke categorie. Elke bijkomende verhuizing ging gepaard met een sterk verhoogd risico. Gegevens analyses wezen bij voorbeeld uit dat de risico’s vergroot werden, bij veelvuldige verhuizingen op elke leeftijd, tegenover een enkele verhuizing. En dat een scherpere piek zichtbaar was in het risico voor gewelddadige overtredingen, wanneer er veel verhuizingen binnen een jaar plaatsvonden.

Het risico van zelfmoordpoging steeg gestadig met het ouder zijn op de tijd van de verhuizing en werd duidelijk groter als veel jaarlijkse verhuizingen plaatsvonden gedurende vroege pubertijd. (12 tot 14 jaar).

Socio-economische status (SES) van de families was bepaald door te kijken naar: inkomsten (jaarlijks), hoogste opleiding (basisschool, middelbare school, hogere school, universiteit), en werk status, (werkend, niet-werkend, zonder werk om andere redenen). Lagere SES werd gegeven als beide ouders laag scoorden op minstens drie terreinen. Hogere SES werd gegeven als beide ouders werkten en meer inkomen hadden of betere opleiding. Middel SES omvatte alle andere combinaties.

Interessant was dat de oorspronkelijke aanname dat ongunstige uitkomsten meer voorkwamen in huishoudens met een lagere SES, niet uitkwam bij deze studie, waar duidelijk een verhoogd risico, toegeschreven aan verhuizingen gedurende vroeg- tot middel teenage leeftijd vaststond voor alle SES levels.

Volgens Dr. Webb, “Verhuizing in de kindertijd heeft duidelijk te maken met veelvuldige ongunstige uitkomsten. Alhoewel vaak verhuizen een teken kan zijn van familie psychosociale problemen, zijn de verhoogde risico’s geobserveerd in samenhang met het socio-economisch spectrum, en verhuizing kan inherent schadelijk zijn. Gezondheid en sociale diensten, scholen, en andere gemeentelijke bureaus zouden daarom waakzaam moeten zijn voor de psychologische noden van volwassenen, die verhuisd zijn. Dit geldt voor alle personen van zowel rijke als arme families”.

Vertaling: Heleen Teunissen


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats