Re(c)entre's visie op welzijn


1 CYMATICS, HET HEMELSE WELZIJN UURWERK
Het zonnestelsel gedraagt zich als een gong of een klankschaal. Deze worden wereldwijd gebruikt voor meditatie, muziek, ontspanning en persoonlijk welzijn. Aangeslagen zorgt de schaal voor de fundamentele frequentie, de trillende rand geeft harmonische boventonen, een cymatisch systeem. In geval van het “zonnestelsel” zorgt de Zon voor de aanslag, in de vorm van emissie punten, de zonnevlekken. Zijn er veel zonnevlekken, dan wordt de Aarde warmer. Zijn ze afwezig, dan koelt de Aarde snel af. Dat was het geval tijdens het Maunder's minimum (1645-1715).

Het aantal zonnevlekken varieert, het vertoont pieken met een repetitie tijd variërend van 9 tot 13 jaar. De reden daarvan, net als jarenlange onverwachte afwezigheid, is nog steeds een raadsel. De invloed van zonnevlekken, op de Aard elektrische activiteit, is geen raadsel, die is namelijk groot.

De Zon is een roterend gasvormig plasma, op de evenaar is de beweging is het snelst, daar ontstaan ook de zonnevlekken. Vanuit de Aarde gezien, hebben de vlekken 27 dagen nodig voor één rotatie op de evenaar. Dat is vrijwel synchroon met de omwenteling van de Maan rond de Aarde,

Deze siderische maan maand, duurt 27,3 dagen en bepaalt de cyclus van de vrouw en de lengte van de zwangerschap. De relatie met de interne 5 Yin en 5 Yang organen, die ieder een siderische maand nodig hebben om tot wasdom te komen maakt dat de zwangerschap: (5+5)*27,3 = 273 dagen duurt.

De elektrische invloed van een zonnevlek op de Aarde is verdwijnt als hij de zonnepool bereikt na 40 dagen, een getal ook bekend als “quarantaine” en een verband heeft met infectie ziekten, de 40 dagen tussen Pasen en Pinksteren, 40 dagen vasten tijd, het springvloed – doodtij venster, etc.
In vrouwen gemeenschappen treden synchroon lopende menstruaties al na enige maanden op. Synchronisatie trad ook op in 1665 bij de slingeruurwerken van Christiaan Huygens die naast elkaar aan een balk hingen. Dit alles maakt cymatics tot de basis van ons hemelse welzijn uurwerk.

2 PREVENTIE
De RE(C)ENTRE onderzoekcentra houden zich sinds 2006 bezig met aspecten van het gedrag van elektriciteit en kosmische straling op de Aarde en de daaruit voorkomende myriaden “levende” vormen, kortom Earth Electricity. De afdelingen betrokken bij dit onderzoek zijn:

Traditionele Chinese Geneeskunde,
Ethno Science
Atmosferische Elekticiteit
Aerosol Technologie
Elektro Cultuur

Bij Traditionele Geneeskunde ligt de nadruk op preventie. Het wil zeggen het voorkomen van “ongelukken” door middel van intelligente onderhoudsconcepten die, gekoppeld aan duizenden jaren oude beproefde therapieën, voor de terugkeer van geestelijk en lichamelijk evenwicht zorgen. Een voorbeeld van preventie zijn de 61 getatoueerde acupunctuur punten op het lichaam van de 5300 jaar geleden omgekomen jager Ötzi in de Otzal Alpen op de grens van Oostenrijk en Italië. Hij werd geconserveerd in een gletsjer en is onderwerp van onderzoek gedurende de laatste 20 jaar. Die acu punten zorgden voor zijn evenwicht, dit ondanks zijn ziekte van Lyme, tandvleesontsteking, galblaas stenen en zweepwormen. Dat behoedde hem niet voor een vroegtijdige dood op 45 jarige leeftijd toen hem een pijl in de rug werd geschoten om daarna te worden doodgeslagen.

3 LEVENSFASES
Met het vroegtijdige einde van Ötzi stopte ook de voortgang van zijn levenfases. Traditionele Chinese Geneeskunde gaat er namelijk van uit dat het menselijk leven is opgedeeld in een aantal fasen met een lengte van zeven jaar bij de vrouw en acht jaar bij de man.

Een groot aantal lichamelijke en geestelijke ongemakken zijn het gevolg van deze fasering., vaak ten onrechte bestempeld als ziekten en ouderdomsverschijnselen en als zodanig “behandeld” met middelen die erger zijn dan de kwaal. Een interessant aanpak is de PSYCHO RECONSTRUCTIE.

Daar wordt de tijd genomen om met de patiënt de verschillende fases door te nemen. Deze krijgt al snel een coherent beeld van zich zelf en die van de omgeving. Dat is van belang met betrekking tot het verwerken van jeugd, familiale en arbeid gerelateerde problemen.

De fases tussen man en vrouw lopen in de loop der jaren niet meer synchroon, in tegendeel zij lijken zelfs in tegenfase. Het is één van de aanleidingen voor de hedendaagse echtscheidingstsunami. Dit terwijl deze, met een beter inzicht in de fasering, voorkomen hadden kunnen worden.

Maar ook andere zaken krijgen door de fasering meer profiel, zoals problemen op seksueel en hormonaal gebied die zich manifesteren in onvruchtbaarheid, opvliegers, prostaat problemen, vervroegde overgang, adolescentie, maar ook in verslavingen zoals drank, drugs, tabak etc.

Omgevingsfactoren moeten ook worden meegenomen, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het constant in aanraking komen met opgehokt vee bij iemand werkzaam in het boeren bedrijf, of de patiënt die een aantal jaren geleden uitgezonden was op een of andere “politionele” actie.

4 SEIZOENEN
De Traditionele Chinese Geneeskunde heeft een groot respect voor de seizoenen en gaat uit van het idee dat het menselijk lichaam en de inwendige organen afhankelijk zijn van de seizoenen. Dat zij niet alleen verschillend reageren maar dat ze verschillende voeding vereisen.

Dus in de winter geen aardbeien eten want die komen van de andere kant van de wereld. Sinds de Han periode, duizenden jaren geleden, wordt het Chinese jaar in 24 zonnetermen of sub seizoenen verdeeld die gerelateerd zijn aan de vegetatie in de buurt van de toenmalige hoofdstad Xian.
Dit maakt het systeem minder bruikbaar andere klimaat zones, daarom moet een stap terug worden gedaan om gebruik te maken van de seizoen verdeling die al bestond tijdens de Periode van Strijdende Staten die heerste in China van de vijfde tot de derde eeuw voor Christus.

In die periode werden de vier seizoenen gecentreerd rond de zonnewendes en equinoxen. Dit zorgt ervoor dat nog steeds in China het begin van een seizoen 1 ½ maand (45 dagen) eerder plaats vindt dan de jaargetijden zoals gebruikt in de westerse, occidentale wereld, zie ook tabel 1 & 2.

Tabel 1: Data van de seizoenen voor het jaar 2016 volgens Orientaals gebruik.
8 februari 2016 Nieuw Jaar
4 februari 2016 begin van het voorjaar 20 maart 2016 voorjaar equinox
5 mei 2016 begin van de zomer 21 juni 2016 zomer solstice
7 augustus 2016 begin van de herfst 22 september 2016 herfst equinox
7 november, 2016 begin van de winter 21 decemer 2016 winter solstice
28 januari 2017 Nieuw Jaar

Tabel 2: Data van de seizoenen voor het jaar 2016 zoals gebruikt in de Occident
1 januari 2016 Nieuw Jaar
20 maart 2016 begin van het voorjaar 20 maart 2016 voorjaar equinox
21 juni 2016 begin van de zomer 21 juni 2016 zomer solstice
22 september 2016 begin van de herfst 22 september 2016 herfst equinox
21 december 2016 begin van de winter 21 decemer 2016 winter solstice
1 januari 2017 Nieuw Jaar

Deze verschuiving is uiteraard van groot belang bij een behandeling. Willen we bijvoorbeeld de immuniteit tijdens de zomer versterken door Jade Screen, Yu ping feng pian te geven bij het begin van de “westerse” zomer, dan is het effect pas merkbaar in de Oriëntaalse herfst.

De Traditionele Chinese Geneeskunde kent in feite vijf seizoenen door de oogst eraan toe te voegen. De organen gerelateerd aan deze nazomer zijn de uiterst belangrijke Maag (Ma) en Milt-Pancreas (MP). Deze organen horen echter ieder seizoen verzorgd worden, in plaats van één maal per jaar. Dit is verder uitgewerkt in het boek “LES REPERES DE L'EMPEREUR JAUNE” van Jean Fabre (1996). In de praktijk betekent dat in geval van seizoen gerichte preventieve behandelingen het POLYTHELIA acupunctuur schema de basis gaat vormen van de therapie.

5 HET VOORJAAR, DE LEVER
Hier ontplooit de Natuur zich weer na de winterrust die de reserves heeft uitgeput. Het gevolg van deze snelle overgang is duidelijk merkbaar in de vorm van vermoeidheid en nervositeit die karakteristiek zijn voor deze periode als de bladjes weer aan de bomen komen.

Er zit elektriciteit in de lucht, vandaar dat de kleur die bij het voorjaar hoort een mengsel is van groen en elektrisch blauw. Dat doet niet alleen het hormoon systeem in de vegetatie ontwaken in de vorm van een overvloed aan bloemen en pollen, maar het beïnvloed ook dat van de mens. Voor de vruchtvorming is het van groot belang dat ondanks het gebrek aan reserves, er toch voldoende energie beschikbaar is. De elektriciteit doet dit voor de vegetatie door nitraat vorming via punt ontlading. In geval van de mens is het acupunctuur en moxa die voor deze energie zorgen.

6 DE ZOMER, HET HART
Met veel licht en warmte vult de zomer de reserves aan en bevordert de vrucht vorming. Het violette deel van het zonlicht zorgt via de vitamine D aanmaak voor versteviging van de botten.

Helaas zijn er veel zomers die tegenwoordig gedomineerd worden door ultra fijn stof.  Deze onzichtbare verontreiniging onderschept niet alleen het violette deel van het zonlicht, vandaar het gebrek aan vitamine D , maar de zwevende deeltjes gedragen zich als condensatie kernen, die bij voldoende vochtigheid de oorzaak zijn van de “onverwachte” overstromingen.

Een alternatief voor een CO2 uitbrakende vliegreis naar een “warm” land, is de door RE(C)ENTRE ontwikkelde EQUITHERMIA kuur. Deze zorgt voor dat u het hoogst noodzakelijke zomer gevoel van blijheid toch krijgt, en zelfs, indien gewenst, met de bijbehorende bronsage.

Tijdens de zomer is het van groot belang aandacht te besteden aan de Nier, en de Blaas vanwege het feit dat deze er voor zorgen dat het Hart tijdens een extreme warmte periode “er niet vandoor gaat”. Ontsteking van de Blaas wordt daarbij behandeld door wetenschappelijk gebruikte MAGNETEN.

7 DE HERFST, DE LONG
Deze periode begint wat betreft de vegetatie met de oogst. Als die goed is levert de verkoop ervan klinkende munt op, een welkome bijdrage in een periode gedomineerd door een constante afname van licht en warmte. Deze periode wordt gekenmerkt door geestelijke klachten zoals droefheid.
Dit is niet verwonderlijk want dit seizoen heeft ook een directe relatie met de overgang van kind naar volwassen zijn, de pubertijd. Met behulp van PSYCHO RECONSTRUCTIE is het mogelijk om in korte tijd meer inzicht te krijgen waardoor de herfst ook voor u zijn kleuren terug krijgt. In geval van zwangerschap betreft het een nieuwe belangrijke fase, de ontwikkeling van de Long. Deze is precair vanwege de relatie met bedroefdheid. Daarom is het verstandig de herfst tot nazomer te maken door op juiste wijze gebruik te maken van mogelijkheden van EQUITHERMIA.

8 WINTER, DE NIER
In deze periode domineert het koude kunstlicht en de kou. De moderne voedselvoorziening heeft ervoor gezorgd dat reserves weinig aangesproken worden, maar moderne methodes ter verlenging van de uiterste gebruiksdatum: chemie, bestraling en vriezen, maken voedsel minder verteerbaar. Toch wordt ook het besmette materiaal in het lichaam als reserve opgeslagen. De relatieve onverteerbaarheid reduceert de voor het lichaam beschibare warmte (ca. 100 Watt) met als gevolg obesiteit, gewichttoename, slijm vorming, spijsverteringsstoornissen enz.

Kou gaat zich in de botten installeren. Dit is een probleem dat al twee duizend jaar geleden het onderwerp was van het boek HAN SHUN LUN, de kou die blesseert. In dat geval is een regelmatige EQUITHERMIA behandeling en de aanschaf van een TDP lamp sterk aan te bevelen.
In geval van zwangerschap wordt de laatste hand gelegd aan de Tai Yang van de Voet, een precisie werk want het gaat om een grote meridiaan die de rug beheerst en eenmaal achter de rug is het uitrusten en geboren worden als de eerste tekenen van elektriciteit het voorjaar aankondigen.

De door de zwangerschap en winter verzwakte reserves van de jonge moeder worden aangevuld gedurende een 40 dagen durende quarantaine periode. Dat gebeurt met de bouillon getrokken van de beenderen van een witte kip met zwarte huid, een aanpak die zeker navolging verdient.

9 ZIEKTEN EN ADVIEZEN
Omgaan met chronische, psychosomatische en andere ziekten zoals:

Fibromyalgie
Polyartrite
Hysterie
Chronische vermoeidheid
Kanker (pentherapie)
Depressie
Hormonale stoornissen
Onvruchtbaarheid
Endometrische problemen (cystes, fibromen)

is verre van eenvoudig, niet alleen voor de patiënt maar ook voor zijn of haar omgeving.  De Oosterse oriëntering van de Traditionele Chinese Geneeskunde met betrekking tot ziekten is vaak een verademing voor de betrokkenen omdat problemen een onderling verband blijken te bezitten.
Uit jarenlange ervaring en onderzoek is gebleken dat de Orientale insteek vaak een beter inzicht in de situatie van de patiënt geeft dan doppler, X-rays, magnetische resonantie etc. Toch zijn deze niet waardeloos, integendeel ze winnen aan belang want ze worden op hun juiste waarde geschat. Natuurlijk is het mogelijk om geadviseerd te worden in deze ogenschijnlijke abrakadabra van de Traditionele Chinese Geneeskunde, wij doen dat met plezier.

Teneinde uw angst in deze om te zetten in moed, nodigen wij u uit om iedere morgen, in bed, de Qi Gong van 100 dagen te doen. Deze serie oefeningen, die slechts 10 minuten duren, zorgen ervoor dat meridiaan uiteinden weer met elkaar gaan communiceren, maar ook dat de wortel van uw bestaan, de Nier, zich weer met de aarde verenigt en een weldadige her-centratie; RE(C)ENTRE's visie op WELZIJN, mogelijk maakt.

Rein André ROOS en Anya van Wijk
rein.andre.roos@gmail.com


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ?

Meld je hier aan


Terug naar het hoofdmenu 

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Nieuw

14 daagse leverkuur

Webwinkel

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats