Hoe ons eetgewoonten onze impact op het milieu kunnen beinvloeden


Recent onderzoek in ‘Frontiers in Nutrition’ laat zien dat de impact van onze voedingskeuzes op de mondiale fosforvoetafdruk niet mag worden verwaarloosd. Een verschuiving naar een plantaardig dieet kan een ondergewaardeerde oplossing zijn in de richting van het verminderen van onze impact op het milieu en het bereiken van de duurzaamheid van fosfor op onze wereld.

Fosfor is een element van essentieel belang voor alle levende wezens en dus van cruciaal belang in de productie van levensmiddelen. Gedolven fosfaaterts is een niet-hernieuwbare wereldwijde bron die tegenwoordig steeds schaarser wordt en een ernstig probleem voor de landbouwindustrie stelt: het moet fosfor in de vorm van kunstmest aanvoeren om de productiviteit van gewassen te ondersteunen.

Gewassen komen langs directe consumptie of indirecte consumptie bij de mens door het fokken van dieren voor de menselijke voeding. Verschillende soorten voedsel vereisen derhalve verschillende hoeveelheden fosfor in hun productie. Eén kg fosfor kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de productie van 3333 kg zetmeel (bijvoorbeeld aardappelen) en 16 kg rundvlees.

Het verlies van fosfor langs waterwegen door uitspoeling van landbouwgronden en langs afvoer van stedelijk afvalwater door menselijke uitwerpselen, kunnen ernstige degradatie van de waterkwaliteit veroorzaken. Dit leidt tot eutrofiëring, schadelijke algenvorming en in het bijzonder waardevermindering van ons drinkwater, recreatiegebieden, en de visserij.

Door de toename van de menselijke populatie wordt onze lange-termijn voedselzekerheid en waterkwaliteit bedreigd door de toegenomen vraag naar fosformeststoffen. Dr Genevičve Metson en haar collega onderzochten of een verandering in menselijke voeding een potentieel belangrijke interventiemethode kan zijn. Wat zou het effect zijn als Australische stadsbewoners zouden overstappen op een plantaardig dieet?

Hun modellen waren geconcentreerd op de berekening van onze fosfor voetafdruk steunend op de hoeveelheid fosfor door eetgewoonten. Met behulp van gegevens over voedselinname van de ‘National Nutrition Survey 2011’ berekenden zij het totale verbruik van de verschillende groepen voedingsmiddelen van de burgers en de bijbehorende gemiddelde fosfor kunstmest nodig om deze voedingsmiddelen te produceren. Om het effect van een overstap naar een plantaardig dieet te schatten, rekenden zij de fosforopname voor de productie van vlees, zuivel, eieren en vis om naar deze van bonen en peulvruchten.

Uit hun berekeningen bleek dat een verschuiving naar een plantaardig dieet zou leiden tot een kleine stijging van 8% in fosfor uitgescheiden door de inwoners van de stad. Een groot effect, anderzijds, bleek op de fosforvoetafdruk van de bewoners: een daling van 72%.

De wetenschappers concludeerden dat het veranderen naar een plantaardig dieet een significant effect heeft op het verminderen van de gedolven fosfor en een relatieve onbeduidendheid op het fosforgehalte van de uitwerpselen. Eetgewoontes zijn dus belangrijk voor de invloed die mensen hebben op hun omgeving.

Vertaling: Andre Teirlinck


Nuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementen


Terug naar het hoofdmenu


[ Advertentie ]

 

 

 

 


View My Stats